Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5521 | Date: 17-Oct-1994
આગ જલી રહી છે હૈયાંમાં તો મારા, નાંખી હાથ તમારા તો એમાં
Āga jalī rahī chē haiyāṁmāṁ tō mārā, nāṁkhī hātha tamārā tō ēmāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 5521 | Date: 17-Oct-1994

આગ જલી રહી છે હૈયાંમાં તો મારા, નાંખી હાથ તમારા તો એમાં

  No Audio

āga jalī rahī chē haiyāṁmāṁ tō mārā, nāṁkhī hātha tamārā tō ēmāṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1994-10-17 1994-10-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1020 આગ જલી રહી છે હૈયાંમાં તો મારા, નાંખી હાથ તમારા તો એમાં આગ જલી રહી છે હૈયાંમાં તો મારા, નાંખી હાથ તમારા તો એમાં

હાથ તમારા એમાં, તો જલાવશો નહીં

આગ છે મારી, હૈયું છે મારું, થઈ છે રાખ હૈયાંની મારી એમાં તો જ્યાં

નાંખી હાથ તમારા તો એમાં, હાથ તમારા જલાવશો નહીં

હતો ના ઇલાજ કોઈ તો મારે, પ્રજ્વળી આગ હૈયાંમાં તો મારા

રોકવા એ આગને અધવચ્ચે, કોઈ મારી દયા તો ખાશો નહીં

નથી હૈયાં ઉપર તો કાબૂ મારો, નાંખી હાથ એમાં, કાબૂ તમારો ગુમાવશો નહીં

છે એ આશ મારી, રહેવા દેજો પાસે મારી, તાપણું તાપવા કોઈ આવશો નહીં

આગ જલી રહી છે જે કાજે, એની યાદમાં જલવા દેજો એને

બુઝાવી એ આગને, એ યાદને હૈયાંમાંથી મિટાવી દેશો નહીં
View Original Increase Font Decrease Font


આગ જલી રહી છે હૈયાંમાં તો મારા, નાંખી હાથ તમારા તો એમાં

હાથ તમારા એમાં, તો જલાવશો નહીં

આગ છે મારી, હૈયું છે મારું, થઈ છે રાખ હૈયાંની મારી એમાં તો જ્યાં

નાંખી હાથ તમારા તો એમાં, હાથ તમારા જલાવશો નહીં

હતો ના ઇલાજ કોઈ તો મારે, પ્રજ્વળી આગ હૈયાંમાં તો મારા

રોકવા એ આગને અધવચ્ચે, કોઈ મારી દયા તો ખાશો નહીં

નથી હૈયાં ઉપર તો કાબૂ મારો, નાંખી હાથ એમાં, કાબૂ તમારો ગુમાવશો નહીં

છે એ આશ મારી, રહેવા દેજો પાસે મારી, તાપણું તાપવા કોઈ આવશો નહીં

આગ જલી રહી છે જે કાજે, એની યાદમાં જલવા દેજો એને

બુઝાવી એ આગને, એ યાદને હૈયાંમાંથી મિટાવી દેશો નહીં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āga jalī rahī chē haiyāṁmāṁ tō mārā, nāṁkhī hātha tamārā tō ēmāṁ

hātha tamārā ēmāṁ, tō jalāvaśō nahīṁ

āga chē mārī, haiyuṁ chē māruṁ, thaī chē rākha haiyāṁnī mārī ēmāṁ tō jyāṁ

nāṁkhī hātha tamārā tō ēmāṁ, hātha tamārā jalāvaśō nahīṁ

hatō nā ilāja kōī tō mārē, prajvalī āga haiyāṁmāṁ tō mārā

rōkavā ē āganē adhavaccē, kōī mārī dayā tō khāśō nahīṁ

nathī haiyāṁ upara tō kābū mārō, nāṁkhī hātha ēmāṁ, kābū tamārō gumāvaśō nahīṁ

chē ē āśa mārī, rahēvā dējō pāsē mārī, tāpaṇuṁ tāpavā kōī āvaśō nahīṁ

āga jalī rahī chē jē kājē, ēnī yādamāṁ jalavā dējō ēnē

bujhāvī ē āganē, ē yādanē haiyāṁmāṁthī miṭāvī dēśō nahīṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5521 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...551855195520...Last