Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5547 | Date: 13-Nov-1994
અટવાયો છું જીવનમાં રે હું તો, છવાયા છે, હૈયે અંધારા, અંધારા, અંધારા
Aṭavāyō chuṁ jīvanamāṁ rē huṁ tō, chavāyā chē, haiyē aṁdhārā, aṁdhārā, aṁdhārā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 5547 | Date: 13-Nov-1994

અટવાયો છું જીવનમાં રે હું તો, છવાયા છે, હૈયે અંધારા, અંધારા, અંધારા

  No Audio

aṭavāyō chuṁ jīvanamāṁ rē huṁ tō, chavāyā chē, haiyē aṁdhārā, aṁdhārā, aṁdhārā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1994-11-13 1994-11-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1046 અટવાયો છું જીવનમાં રે હું તો, છવાયા છે, હૈયે અંધારા, અંધારા, અંધારા અટવાયો છું જીવનમાં રે હું તો, છવાયા છે, હૈયે અંધારા, અંધારા, અંધારા

ચાલે છે તોફાનોમાં નાવડી, રહે છે પાસે આવી દૂરને દૂર, કિનારા, કિનારા, કિનારા

તૂટતાંને તૂટતાં રહ્યાં છે જીવનમાં રે મારા, આશાના મિનારા, મિનારા, મિનારા

રહ્યાં કરતા અમે બધું, રહ્યાં બની દૂરથી તમે એને, જોનારા, જોનારા, જોનારા

વળગ્યો છે સંસાર હૈયે રે એવો, બન્યા ઝેરના પ્યાલા અમે, પીનારા, પીનારા, પીનારા

રહ્યાં પ્રભુ સદા જીવનમાં તમે અમને તો, દેનારા, દેનારા, દેનારા

દેતા ને દેતા રહ્યાં સદા પ્રભુ તમે, રહ્યાં તોયે અમે, ફરિયાદ કરનારા, કરનારા, કરનારા

રહ્યાં ના સંતોષમાં જીવનમાં તો અમે, બન્યા અમે અસંતોષમાં, જલનારા, જલનારા, જલનારા

અવગુણોમાં રહ્યાં રચ્યા-પચ્યા અમે, તોયે રહ્યાં અમે તને, પૂજનારા, પૂજનારા, પૂજનારા

મળ્યા ના રસ્તા સાચા રે જીવનમાં, વધ્યા જીવનમાં એમાં રે હૈયે, મૂંઝારા, મૂંઝારા, મૂંઝારા
View Original Increase Font Decrease Font


અટવાયો છું જીવનમાં રે હું તો, છવાયા છે, હૈયે અંધારા, અંધારા, અંધારા

ચાલે છે તોફાનોમાં નાવડી, રહે છે પાસે આવી દૂરને દૂર, કિનારા, કિનારા, કિનારા

તૂટતાંને તૂટતાં રહ્યાં છે જીવનમાં રે મારા, આશાના મિનારા, મિનારા, મિનારા

રહ્યાં કરતા અમે બધું, રહ્યાં બની દૂરથી તમે એને, જોનારા, જોનારા, જોનારા

વળગ્યો છે સંસાર હૈયે રે એવો, બન્યા ઝેરના પ્યાલા અમે, પીનારા, પીનારા, પીનારા

રહ્યાં પ્રભુ સદા જીવનમાં તમે અમને તો, દેનારા, દેનારા, દેનારા

દેતા ને દેતા રહ્યાં સદા પ્રભુ તમે, રહ્યાં તોયે અમે, ફરિયાદ કરનારા, કરનારા, કરનારા

રહ્યાં ના સંતોષમાં જીવનમાં તો અમે, બન્યા અમે અસંતોષમાં, જલનારા, જલનારા, જલનારા

અવગુણોમાં રહ્યાં રચ્યા-પચ્યા અમે, તોયે રહ્યાં અમે તને, પૂજનારા, પૂજનારા, પૂજનારા

મળ્યા ના રસ્તા સાચા રે જીવનમાં, વધ્યા જીવનમાં એમાં રે હૈયે, મૂંઝારા, મૂંઝારા, મૂંઝારા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

aṭavāyō chuṁ jīvanamāṁ rē huṁ tō, chavāyā chē, haiyē aṁdhārā, aṁdhārā, aṁdhārā

cālē chē tōphānōmāṁ nāvaḍī, rahē chē pāsē āvī dūranē dūra, kinārā, kinārā, kinārā

tūṭatāṁnē tūṭatāṁ rahyāṁ chē jīvanamāṁ rē mārā, āśānā minārā, minārā, minārā

rahyāṁ karatā amē badhuṁ, rahyāṁ banī dūrathī tamē ēnē, jōnārā, jōnārā, jōnārā

valagyō chē saṁsāra haiyē rē ēvō, banyā jhēranā pyālā amē, pīnārā, pīnārā, pīnārā

rahyāṁ prabhu sadā jīvanamāṁ tamē amanē tō, dēnārā, dēnārā, dēnārā

dētā nē dētā rahyāṁ sadā prabhu tamē, rahyāṁ tōyē amē, phariyāda karanārā, karanārā, karanārā

rahyāṁ nā saṁtōṣamāṁ jīvanamāṁ tō amē, banyā amē asaṁtōṣamāṁ, jalanārā, jalanārā, jalanārā

avaguṇōmāṁ rahyāṁ racyā-pacyā amē, tōyē rahyāṁ amē tanē, pūjanārā, pūjanārā, pūjanārā

malyā nā rastā sācā rē jīvanamāṁ, vadhyā jīvanamāṁ ēmāṁ rē haiyē, mūṁjhārā, mūṁjhārā, mūṁjhārā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5547 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...554255435544...Last