Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5558 | Date: 22-Nov-1994
છે ભલે તનમાં, ધડક્તું રહ્યું છે હૈયું તારું, નથી રહ્યું એ તો તારું
Chē bhalē tanamāṁ, dhaḍaktuṁ rahyuṁ chē haiyuṁ tāruṁ, nathī rahyuṁ ē tō tāruṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 5558 | Date: 22-Nov-1994

છે ભલે તનમાં, ધડક્તું રહ્યું છે હૈયું તારું, નથી રહ્યું એ તો તારું

  No Audio

chē bhalē tanamāṁ, dhaḍaktuṁ rahyuṁ chē haiyuṁ tāruṁ, nathī rahyuṁ ē tō tāruṁ

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1994-11-22 1994-11-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1057 છે ભલે તનમાં, ધડક્તું રહ્યું છે હૈયું તારું, નથી રહ્યું એ તો તારું છે ભલે તનમાં, ધડક્તું રહ્યું છે હૈયું તારું, નથી રહ્યું એ તો તારું

રહીને એ તો તારામાં ને તારામાં, રહ્યું છે સદા બનતું ને બનતું એ અન્યનું

તારીને તારી ઇચ્છા વિરૂદ્ધ, રહ્યું છે જગમાં બધે એ તો ખેંચાતું ને ખેંચાતું

કદી એ લોભમાં તણાયું, કદી લાલચે લપટાયું, તારા હાથમાં ના એ તો રહ્યું

રહ્યું ના કદી જે હાથમાં તારા, શાને ગણતો રહ્યો છે એને તું તારું ને તારું

જાવું છે જ્યાં પ્રભુ પાસે તો તારે, એનું બનીને હજી નથી એ તો રહ્યું

રહી રહી તારી અંદર, રહ્યું છે સદા તને બધે એ તો દોડાવતું ને દોડાવતું

સુંદર મુખડું ને સુંદર વાતોમાં, રહ્યું જીવનમાં સદા એ તો ખેંચાતું ને ખેંચાતું

કદી કૂદયું એ તો એવું, જાણે તનડાંમાંથી બહાર એ તો નીકળી ગયું

બને મુશ્કેલ કાબૂમાં રાખવું એને, સદા ચાહે ક્યાંય ને ક્યાંય એ તો ચોંટયું
View Original Increase Font Decrease Font


છે ભલે તનમાં, ધડક્તું રહ્યું છે હૈયું તારું, નથી રહ્યું એ તો તારું

રહીને એ તો તારામાં ને તારામાં, રહ્યું છે સદા બનતું ને બનતું એ અન્યનું

તારીને તારી ઇચ્છા વિરૂદ્ધ, રહ્યું છે જગમાં બધે એ તો ખેંચાતું ને ખેંચાતું

કદી એ લોભમાં તણાયું, કદી લાલચે લપટાયું, તારા હાથમાં ના એ તો રહ્યું

રહ્યું ના કદી જે હાથમાં તારા, શાને ગણતો રહ્યો છે એને તું તારું ને તારું

જાવું છે જ્યાં પ્રભુ પાસે તો તારે, એનું બનીને હજી નથી એ તો રહ્યું

રહી રહી તારી અંદર, રહ્યું છે સદા તને બધે એ તો દોડાવતું ને દોડાવતું

સુંદર મુખડું ને સુંદર વાતોમાં, રહ્યું જીવનમાં સદા એ તો ખેંચાતું ને ખેંચાતું

કદી કૂદયું એ તો એવું, જાણે તનડાંમાંથી બહાર એ તો નીકળી ગયું

બને મુશ્કેલ કાબૂમાં રાખવું એને, સદા ચાહે ક્યાંય ને ક્યાંય એ તો ચોંટયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē bhalē tanamāṁ, dhaḍaktuṁ rahyuṁ chē haiyuṁ tāruṁ, nathī rahyuṁ ē tō tāruṁ

rahīnē ē tō tārāmāṁ nē tārāmāṁ, rahyuṁ chē sadā banatuṁ nē banatuṁ ē anyanuṁ

tārīnē tārī icchā virūddha, rahyuṁ chē jagamāṁ badhē ē tō khēṁcātuṁ nē khēṁcātuṁ

kadī ē lōbhamāṁ taṇāyuṁ, kadī lālacē lapaṭāyuṁ, tārā hāthamāṁ nā ē tō rahyuṁ

rahyuṁ nā kadī jē hāthamāṁ tārā, śānē gaṇatō rahyō chē ēnē tuṁ tāruṁ nē tāruṁ

jāvuṁ chē jyāṁ prabhu pāsē tō tārē, ēnuṁ banīnē hajī nathī ē tō rahyuṁ

rahī rahī tārī aṁdara, rahyuṁ chē sadā tanē badhē ē tō dōḍāvatuṁ nē dōḍāvatuṁ

suṁdara mukhaḍuṁ nē suṁdara vātōmāṁ, rahyuṁ jīvanamāṁ sadā ē tō khēṁcātuṁ nē khēṁcātuṁ

kadī kūdayuṁ ē tō ēvuṁ, jāṇē tanaḍāṁmāṁthī bahāra ē tō nīkalī gayuṁ

banē muśkēla kābūmāṁ rākhavuṁ ēnē, sadā cāhē kyāṁya nē kyāṁya ē tō cōṁṭayuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5558 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...555455555556...Last