BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4606 | Date: 30-Mar-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

સમજ્યા નથી રે વ્હાલા, તને સમજ્યા નથી, પ્રભુજી રે વ્હાલા, તને અમે સમજ્યા નથી

  No Audio

Samajya Nathi Re Vhala, Tane Sanajya Nathi, Prabhuji Re Vhala, Tane Ame Samajya Nathi

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1993-03-30 1993-03-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=106 સમજ્યા નથી રે વ્હાલા, તને સમજ્યા નથી, પ્રભુજી રે વ્હાલા, તને અમે સમજ્યા નથી સમજ્યા નથી રે વ્હાલા, તને સમજ્યા નથી, પ્રભુજી રે વ્હાલા, તને અમે સમજ્યા નથી
તારી માયા નચાવી રહી અમને રે જગમાં, તારી માયાને રે પ્રભુ અમે તો સમજ્યા નથી
રહ્યાં અમે ને તમે સાથેને સાથે જીવનમાં, એકલા તો અમને, તમે પડવા દીધા નથી
કર્યા ઘણા ઘણા ગુના તો અમે, માફ કર્યા વિના અમને રે પ્રભુ તમે રહ્યાં નથી
બેસીએ ધ્યાન ધરવા તારું, અમે તો જ્યારે ને જ્યારે, ધ્યાનમાં તમે જલદી આવ્યા નથી
પ્રસંગે પ્રસંગે જીવનમાં રે મૂંઝાયાને અમે મૂંઝાયા, મારગ અમારો, તમે કાઢયા વિના રહ્યાં નથી
ઊઠે ઉમંગની જ્યાં ઊછળે રે છોળો, તમે અમને તો ત્યારે, સ્વીકાર્યા વિના રહ્યાં નથી
ધ્યાને કૃપાની પડી જરૂર, જ્યારે રે અમને, ધારા એની તમે વરસાવ્યા વિના રહ્યાં નથી
પડી જરૂર જગમાં જ્યારે સમજદારીની તો અમને, સાચી સમજ આપ્યા વિના રહ્યાં નથી
છોડી બધું આવ્યા જ્યાં અમે તારા ચરણમાં, ચરણ પાછા તમે ખેંચી લીધા નથી
Gujarati Bhajan no. 4606 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સમજ્યા નથી રે વ્હાલા, તને સમજ્યા નથી, પ્રભુજી રે વ્હાલા, તને અમે સમજ્યા નથી
તારી માયા નચાવી રહી અમને રે જગમાં, તારી માયાને રે પ્રભુ અમે તો સમજ્યા નથી
રહ્યાં અમે ને તમે સાથેને સાથે જીવનમાં, એકલા તો અમને, તમે પડવા દીધા નથી
કર્યા ઘણા ઘણા ગુના તો અમે, માફ કર્યા વિના અમને રે પ્રભુ તમે રહ્યાં નથી
બેસીએ ધ્યાન ધરવા તારું, અમે તો જ્યારે ને જ્યારે, ધ્યાનમાં તમે જલદી આવ્યા નથી
પ્રસંગે પ્રસંગે જીવનમાં રે મૂંઝાયાને અમે મૂંઝાયા, મારગ અમારો, તમે કાઢયા વિના રહ્યાં નથી
ઊઠે ઉમંગની જ્યાં ઊછળે રે છોળો, તમે અમને તો ત્યારે, સ્વીકાર્યા વિના રહ્યાં નથી
ધ્યાને કૃપાની પડી જરૂર, જ્યારે રે અમને, ધારા એની તમે વરસાવ્યા વિના રહ્યાં નથી
પડી જરૂર જગમાં જ્યારે સમજદારીની તો અમને, સાચી સમજ આપ્યા વિના રહ્યાં નથી
છોડી બધું આવ્યા જ્યાં અમે તારા ચરણમાં, ચરણ પાછા તમે ખેંચી લીધા નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
samajyā nathī rē vhālā, tanē samajyā nathī, prabhujī rē vhālā, tanē amē samajyā nathī
tārī māyā nacāvī rahī amanē rē jagamāṁ, tārī māyānē rē prabhu amē tō samajyā nathī
rahyāṁ amē nē tamē sāthēnē sāthē jīvanamāṁ, ēkalā tō amanē, tamē paḍavā dīdhā nathī
karyā ghaṇā ghaṇā gunā tō amē, māpha karyā vinā amanē rē prabhu tamē rahyāṁ nathī
bēsīē dhyāna dharavā tāruṁ, amē tō jyārē nē jyārē, dhyānamāṁ tamē jaladī āvyā nathī
prasaṁgē prasaṁgē jīvanamāṁ rē mūṁjhāyānē amē mūṁjhāyā, māraga amārō, tamē kāḍhayā vinā rahyāṁ nathī
ūṭhē umaṁganī jyāṁ ūchalē rē chōlō, tamē amanē tō tyārē, svīkāryā vinā rahyāṁ nathī
dhyānē kr̥pānī paḍī jarūra, jyārē rē amanē, dhārā ēnī tamē varasāvyā vinā rahyāṁ nathī
paḍī jarūra jagamāṁ jyārē samajadārīnī tō amanē, sācī samaja āpyā vinā rahyāṁ nathī
chōḍī badhuṁ āvyā jyāṁ amē tārā caraṇamāṁ, caraṇa pāchā tamē khēṁcī līdhā nathī
First...46014602460346044605...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall