BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5588 | Date: 16-Dec-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

ચાલ્યો રે હું તો, મને ને મને રે શોધવા

  No Audio

Chalyo Re Hu To, Mane Ne Mane Re Shodhava

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1994-12-16 1994-12-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1087 ચાલ્યો રે હું તો, મને ને મને રે શોધવા ચાલ્યો રે હું તો, મને ને મને રે શોધવા
જાણતો હતો મને તો જે હું હતો, તે તો હું ના હતો - ચાલ્યો...
સમજ્યા વિનાની શોધમાં, રહ્યો હું ભટકતોને ભટક્તો
રહ્યો ભટકતોને ભટકતો ત્યાં, મને તો હું ના શોધી શક્યો - ચાલ્યો...
રૂપો રહ્યાં મારા ને મારા, બદલાતાને જ્યાં બદલાતા
મારા સાચા રૂપને તો જ્યાં, હું ના ઓળખી શક્યો - ચાલ્યો...
અનેક તેજોમાં પડતાં રહ્યાં, પડછાયા મારા તો ઝાઝા
મારા પડછાયાના સાચા મૂળને, જીવનમાં ના હું શોધી શક્યો - ચાલ્યો...
વૃત્તિએ વૃત્તિએ, વિચારોએ વિચારોએ રૂપો રહ્યાં બદલાતા
વિચારોને વૃત્તિ વિનાનો, જીવનમાં ના હું બની શક્યો - ચાલ્યો...
ખંખેરી સર્વ ઉપાધિઓ, જીવનમાં સરળ બની ગયો
જોયું સીધું મે જ્યાં મારામાં, પડછાયા ગયા અટકી, મને હું પામી ગયો - ચાલ્યા...
Gujarati Bhajan no. 5588 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ચાલ્યો રે હું તો, મને ને મને રે શોધવા
જાણતો હતો મને તો જે હું હતો, તે તો હું ના હતો - ચાલ્યો...
સમજ્યા વિનાની શોધમાં, રહ્યો હું ભટકતોને ભટક્તો
રહ્યો ભટકતોને ભટકતો ત્યાં, મને તો હું ના શોધી શક્યો - ચાલ્યો...
રૂપો રહ્યાં મારા ને મારા, બદલાતાને જ્યાં બદલાતા
મારા સાચા રૂપને તો જ્યાં, હું ના ઓળખી શક્યો - ચાલ્યો...
અનેક તેજોમાં પડતાં રહ્યાં, પડછાયા મારા તો ઝાઝા
મારા પડછાયાના સાચા મૂળને, જીવનમાં ના હું શોધી શક્યો - ચાલ્યો...
વૃત્તિએ વૃત્તિએ, વિચારોએ વિચારોએ રૂપો રહ્યાં બદલાતા
વિચારોને વૃત્તિ વિનાનો, જીવનમાં ના હું બની શક્યો - ચાલ્યો...
ખંખેરી સર્વ ઉપાધિઓ, જીવનમાં સરળ બની ગયો
જોયું સીધું મે જ્યાં મારામાં, પડછાયા ગયા અટકી, મને હું પામી ગયો - ચાલ્યા...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
cālyō rē huṁ tō, manē nē manē rē śōdhavā
jāṇatō hatō manē tō jē huṁ hatō, tē tō huṁ nā hatō - cālyō...
samajyā vinānī śōdhamāṁ, rahyō huṁ bhaṭakatōnē bhaṭaktō
rahyō bhaṭakatōnē bhaṭakatō tyāṁ, manē tō huṁ nā śōdhī śakyō - cālyō...
rūpō rahyāṁ mārā nē mārā, badalātānē jyāṁ badalātā
mārā sācā rūpanē tō jyāṁ, huṁ nā ōlakhī śakyō - cālyō...
anēka tējōmāṁ paḍatāṁ rahyāṁ, paḍachāyā mārā tō jhājhā
mārā paḍachāyānā sācā mūlanē, jīvanamāṁ nā huṁ śōdhī śakyō - cālyō...
vr̥ttiē vr̥ttiē, vicārōē vicārōē rūpō rahyāṁ badalātā
vicārōnē vr̥tti vinānō, jīvanamāṁ nā huṁ banī śakyō - cālyō...
khaṁkhērī sarva upādhiō, jīvanamāṁ sarala banī gayō
jōyuṁ sīdhuṁ mē jyāṁ mārāmāṁ, paḍachāyā gayā aṭakī, manē huṁ pāmī gayō - cālyā...
First...55815582558355845585...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall