BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5594 | Date: 18-Dec-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

મન રે, મન રે, જગમાં તું બધે રે ફરતું, જગમાં તું ક્યાંને ક્યાં જઈ પહોંચતું

  No Audio

Man Re, Man Re, Jagama Tu Badhe Re Fartu, Jagama Tu Kyaane Kyaa Jai Pahochatu

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1994-12-18 1994-12-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1093 મન રે, મન રે, જગમાં તું બધે રે ફરતું, જગમાં તું ક્યાંને ક્યાં જઈ પહોંચતું મન રે, મન રે, જગમાં તું બધે રે ફરતું, જગમાં તું ક્યાંને ક્યાં જઈ પહોંચતું
સીમા નથી તને કાંઈ બાંધી શકાતું, ના સીમામાં તો તું બંધાતું
કદી તું અહીં, કદી તું ત્યાં ક્ષણમાં, તું ક્યાંને ક્યાં જઈ ફરી આવતું
કલ્પનાની સીમા પડે રે ટૂંકી, કલ્પનાની પાર પણ જઈ ત્યાં તું પહોંચતું
નથી સમય તને બાંધી શક્તું, સમયની પાર પણ તો તું જાતું
ભૂતકાળને પાર કરીને તું, ભૂતકાળ જાણી લેતું, ભવિષ્યને પાર કરી, ભવિષ્યને જાણ
આઝાદ રહી, આઝાદ બની, જગમાં જ્યાં ત્યાં તું વિહરતું ને વિહરતું
કરશે ક્યારે તો તું શું, પહોંચીશ ક્યાંને ક્યાં તો તું, ના એ તો કહી શકાતું
હાથમાં રહેવું કોઈના તને ના ગમે, હાથમાં જલદી નથી તો તું આવતું
આવે જ્યારે જેના કાબૂમાં તો તું, કલ્પનાની બહાર શક્તિ તારી એને તું દેતું
તારા સાથ વિના રે કોઈ, પ્રભુને જીવનમાં તો ના પામી શકાતું
Gujarati Bhajan no. 5594 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મન રે, મન રે, જગમાં તું બધે રે ફરતું, જગમાં તું ક્યાંને ક્યાં જઈ પહોંચતું
સીમા નથી તને કાંઈ બાંધી શકાતું, ના સીમામાં તો તું બંધાતું
કદી તું અહીં, કદી તું ત્યાં ક્ષણમાં, તું ક્યાંને ક્યાં જઈ ફરી આવતું
કલ્પનાની સીમા પડે રે ટૂંકી, કલ્પનાની પાર પણ જઈ ત્યાં તું પહોંચતું
નથી સમય તને બાંધી શક્તું, સમયની પાર પણ તો તું જાતું
ભૂતકાળને પાર કરીને તું, ભૂતકાળ જાણી લેતું, ભવિષ્યને પાર કરી, ભવિષ્યને જાણ
આઝાદ રહી, આઝાદ બની, જગમાં જ્યાં ત્યાં તું વિહરતું ને વિહરતું
કરશે ક્યારે તો તું શું, પહોંચીશ ક્યાંને ક્યાં તો તું, ના એ તો કહી શકાતું
હાથમાં રહેવું કોઈના તને ના ગમે, હાથમાં જલદી નથી તો તું આવતું
આવે જ્યારે જેના કાબૂમાં તો તું, કલ્પનાની બહાર શક્તિ તારી એને તું દેતું
તારા સાથ વિના રે કોઈ, પ્રભુને જીવનમાં તો ના પામી શકાતું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mana rē, mana rē, jagamāṁ tuṁ badhē rē pharatuṁ, jagamāṁ tuṁ kyāṁnē kyāṁ jaī pahōṁcatuṁ
sīmā nathī tanē kāṁī bāṁdhī śakātuṁ, nā sīmāmāṁ tō tuṁ baṁdhātuṁ
kadī tuṁ ahīṁ, kadī tuṁ tyāṁ kṣaṇamāṁ, tuṁ kyāṁnē kyāṁ jaī pharī āvatuṁ
kalpanānī sīmā paḍē rē ṭūṁkī, kalpanānī pāra paṇa jaī tyāṁ tuṁ pahōṁcatuṁ
nathī samaya tanē bāṁdhī śaktuṁ, samayanī pāra paṇa tō tuṁ jātuṁ
bhūtakālanē pāra karīnē tuṁ, bhūtakāla jāṇī lētuṁ, bhaviṣyanē pāra karī, bhaviṣyanē jāṇa
ājhāda rahī, ājhāda banī, jagamāṁ jyāṁ tyāṁ tuṁ viharatuṁ nē viharatuṁ
karaśē kyārē tō tuṁ śuṁ, pahōṁcīśa kyāṁnē kyāṁ tō tuṁ, nā ē tō kahī śakātuṁ
hāthamāṁ rahēvuṁ kōīnā tanē nā gamē, hāthamāṁ jaladī nathī tō tuṁ āvatuṁ
āvē jyārē jēnā kābūmāṁ tō tuṁ, kalpanānī bahāra śakti tārī ēnē tuṁ dētuṁ
tārā sātha vinā rē kōī, prabhunē jīvanamāṁ tō nā pāmī śakātuṁ
First...55915592559355945595...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall