Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 501 | Date: 16-Aug-1986
વિચાર્યું નથી કંઈ તે મનમાં, કોઈ તને ક્યારે શું કહેશે
Vicāryuṁ nathī kaṁī tē manamāṁ, kōī tanē kyārē śuṁ kahēśē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 501 | Date: 16-Aug-1986

વિચાર્યું નથી કંઈ તે મનમાં, કોઈ તને ક્યારે શું કહેશે

  No Audio

vicāryuṁ nathī kaṁī tē manamāṁ, kōī tanē kyārē śuṁ kahēśē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-08-16 1986-08-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11490 વિચાર્યું નથી કંઈ તે મનમાં, કોઈ તને ક્યારે શું કહેશે વિચાર્યું નથી કંઈ તે મનમાં, કોઈ તને ક્યારે શું કહેશે

વિચારજે હવે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

પળ પળમાં પલટાતા વિચાર તારા, વિચારો તને ઘસડી જાતા

એક પળ કાઢીને વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

કરવાના વિચારો ભૂલી, ખોટા વિચારોથી થાક્યો છે તું જગમાં

ક્ષણભરનો પોરો ખાઈ વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

કામક્રોધમાં ઘસડાઈને, વિચારો કર્યા તે ઊલટાં મનમાં

હવે આ બધું છોડીને વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

પોતાના ગણી ગણીને પણ, એકલતા અનુભવી રહ્યો જ્યાં મનમાં

જાવાનું છે તો એકલા, વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

સાથ મળશે તને જેનો સદા, ભૂલીને ભટકતો રહ્યો તું જગમાં

સુધારીને આ ચાલ તારી, વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે
View Original Increase Font Decrease Font


વિચાર્યું નથી કંઈ તે મનમાં, કોઈ તને ક્યારે શું કહેશે

વિચારજે હવે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

પળ પળમાં પલટાતા વિચાર તારા, વિચારો તને ઘસડી જાતા

એક પળ કાઢીને વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

કરવાના વિચારો ભૂલી, ખોટા વિચારોથી થાક્યો છે તું જગમાં

ક્ષણભરનો પોરો ખાઈ વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

કામક્રોધમાં ઘસડાઈને, વિચારો કર્યા તે ઊલટાં મનમાં

હવે આ બધું છોડીને વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

પોતાના ગણી ગણીને પણ, એકલતા અનુભવી રહ્યો જ્યાં મનમાં

જાવાનું છે તો એકલા, વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે

સાથ મળશે તને જેનો સદા, ભૂલીને ભટકતો રહ્યો તું જગમાં

સુધારીને આ ચાલ તારી, વિચારજે તું મનમાં, તારો આતમરામ તને શું કહે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

vicāryuṁ nathī kaṁī tē manamāṁ, kōī tanē kyārē śuṁ kahēśē

vicārajē havē tuṁ manamāṁ, tārō ātamarāma tanē śuṁ kahē chē

pala palamāṁ palaṭātā vicāra tārā, vicārō tanē ghasaḍī jātā

ēka pala kāḍhīnē vicārajē tuṁ manamāṁ, tārō ātamarāma tanē śuṁ kahē chē

karavānā vicārō bhūlī, khōṭā vicārōthī thākyō chē tuṁ jagamāṁ

kṣaṇabharanō pōrō khāī vicārajē tuṁ manamāṁ, tārō ātamarāma tanē śuṁ kahē chē

kāmakrōdhamāṁ ghasaḍāīnē, vicārō karyā tē ūlaṭāṁ manamāṁ

havē ā badhuṁ chōḍīnē vicārajē tuṁ manamāṁ, tārō ātamarāma tanē śuṁ kahē chē

pōtānā gaṇī gaṇīnē paṇa, ēkalatā anubhavī rahyō jyāṁ manamāṁ

jāvānuṁ chē tō ēkalā, vicārajē tuṁ manamāṁ, tārō ātamarāma tanē śuṁ kahē chē

sātha malaśē tanē jēnō sadā, bhūlīnē bhaṭakatō rahyō tuṁ jagamāṁ

sudhārīnē ā cāla tārī, vicārajē tuṁ manamāṁ, tārō ātamarāma tanē śuṁ kahē chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati Bhajan Kakaji is talking about self realisation, where he is enlightening us to introspect our inner consciousness, our soul which is there to guide us, but rare do we try to listen to our inner conscious.

Have you ever thought in your mind, what will someone tell you.

Think now in your mind what your Atmarama (inner consciousness, soul) tells you.

Moment to moment your thoughts change, Your thoughts drag you away.

Take a moment and think for a while, what your soul tells you.

You have forgotten the thoughts of doing and you are tired of all the wrong thoughts in the world.

Think for a moment in your mind, what your soul tells you.

Sliding into lust and anger you are thinking in the opposite direction in your mind.

Leave all this and think in your mind, what your soul tells you.

Counting your own self, feeling lonely in your mind.

You have to go alone, think in your mind, what your soul tells you.

Forgetting the company which is for forever, You are wandering in the world.

Improve this move of yours, think in your mind, what your soul tells you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 501 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...499500501...Last