Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 515 | Date: 09-Sep-1986
યાદમાં તારી હું તો માડી ખોવાયો જ્યારે
Yādamāṁ tārī huṁ tō māḍī khōvāyō jyārē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 515 | Date: 09-Sep-1986

યાદમાં તારી હું તો માડી ખોવાયો જ્યારે

  No Audio

yādamāṁ tārī huṁ tō māḍī khōvāyō jyārē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-09-09 1986-09-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11504 યાદમાં તારી હું તો માડી ખોવાયો જ્યારે યાદમાં તારી હું તો માડી ખોવાયો જ્યારે

   જગનું ભાન હું તો ભૂલી ગયો ત્યારે

આંખમાં માડી વેર વસી ગયું જ્યારે

   આ જગ દુશ્મન લાગ્યું માડી ત્યારે

પ્રેમનાં છાંટણાં હૈયામાં છંટાયા માડી જ્યારે

   આ જગ મીઠું લાગ્યું માડી ત્યારે

યત્નો બધા સફળ થાતા આવ્યા માડી જ્યારે

   હૈયું હિંમતથી ભરાયું માડી ત્યારે

ભક્તિની ભાવના હૈયે માડી ભરાઈ જ્યારે

   આંખે અશ્રુ માડી ખૂબ વહ્યા ત્યારે

અસંતોષ હૈયે ખૂબ વ્યાપ્યો માડી જ્યારે

   હૈયું તડપી રહ્યું અશાંતિમાં માડી ત્યારે

ક્રોધની જ્વાળા હૈયે જાગી ગઈ માડી જ્યારે

   વિવેક બધો ભુલાયો માડી ત્યારે

જ્ઞાનની સાચી ઝંખના હૈયે જાગી માડી જ્યારે

   પ્રકાશ મને મળી ગયો માડી ત્યારે

લોભ-લાલચે હૈયું લપટાયું માડી જ્યારે

   સાચી દિશા ન મળી મને માડી ત્યારે

હૈયે દર્શનની તીવ્ર ઝંખના જાગી માડી જ્યારે

   દર્શન દેવા તું તો દોડી આવી માડી ત્યારે
View Original Increase Font Decrease Font


યાદમાં તારી હું તો માડી ખોવાયો જ્યારે

   જગનું ભાન હું તો ભૂલી ગયો ત્યારે

આંખમાં માડી વેર વસી ગયું જ્યારે

   આ જગ દુશ્મન લાગ્યું માડી ત્યારે

પ્રેમનાં છાંટણાં હૈયામાં છંટાયા માડી જ્યારે

   આ જગ મીઠું લાગ્યું માડી ત્યારે

યત્નો બધા સફળ થાતા આવ્યા માડી જ્યારે

   હૈયું હિંમતથી ભરાયું માડી ત્યારે

ભક્તિની ભાવના હૈયે માડી ભરાઈ જ્યારે

   આંખે અશ્રુ માડી ખૂબ વહ્યા ત્યારે

અસંતોષ હૈયે ખૂબ વ્યાપ્યો માડી જ્યારે

   હૈયું તડપી રહ્યું અશાંતિમાં માડી ત્યારે

ક્રોધની જ્વાળા હૈયે જાગી ગઈ માડી જ્યારે

   વિવેક બધો ભુલાયો માડી ત્યારે

જ્ઞાનની સાચી ઝંખના હૈયે જાગી માડી જ્યારે

   પ્રકાશ મને મળી ગયો માડી ત્યારે

લોભ-લાલચે હૈયું લપટાયું માડી જ્યારે

   સાચી દિશા ન મળી મને માડી ત્યારે

હૈયે દર્શનની તીવ્ર ઝંખના જાગી માડી જ્યારે

   દર્શન દેવા તું તો દોડી આવી માડી ત્યારે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

yādamāṁ tārī huṁ tō māḍī khōvāyō jyārē

   jaganuṁ bhāna huṁ tō bhūlī gayō tyārē

āṁkhamāṁ māḍī vēra vasī gayuṁ jyārē

   ā jaga duśmana lāgyuṁ māḍī tyārē

prēmanāṁ chāṁṭaṇāṁ haiyāmāṁ chaṁṭāyā māḍī jyārē

   ā jaga mīṭhuṁ lāgyuṁ māḍī tyārē

yatnō badhā saphala thātā āvyā māḍī jyārē

   haiyuṁ hiṁmatathī bharāyuṁ māḍī tyārē

bhaktinī bhāvanā haiyē māḍī bharāī jyārē

   āṁkhē aśru māḍī khūba vahyā tyārē

asaṁtōṣa haiyē khūba vyāpyō māḍī jyārē

   haiyuṁ taḍapī rahyuṁ aśāṁtimāṁ māḍī tyārē

krōdhanī jvālā haiyē jāgī gaī māḍī jyārē

   vivēka badhō bhulāyō māḍī tyārē

jñānanī sācī jhaṁkhanā haiyē jāgī māḍī jyārē

   prakāśa manē malī gayō māḍī tyārē

lōbha-lālacē haiyuṁ lapaṭāyuṁ māḍī jyārē

   sācī diśā na malī manē māḍī tyārē

haiyē darśananī tīvra jhaṁkhanā jāgī māḍī jyārē

   darśana dēvā tuṁ tō dōḍī āvī māḍī tyārē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is expressing the situation of a lost devotee. A devotee who is engrossed in the Divine Mother does not remembers the world as he is in totality with the Divine, keeps you happy even in solitude. Gives the power to overcome all turbulences.

Kakaji expresses

In your memory when I was lost, I forgot the consciousness of the world.

He is analysing on the various behaviours which are performed according to the status of mind and heart.

In the eyes of the beholder when vengeance resides then the world seems to be an enemy.

And the same heart responds differently, when the sprinkles of love are sprinkled in the heart then this world seems to be sweet.

When all the efforts turn to be successful then the

then the heart is filled with courage.

When spirit of devotion is filled in the heart, then the heart becomes compassionate and tears start overflowing from the eyes.

When the heart is disturbed and tormented dissatisfaction spreads all over.

When the flame of anger revokes in the heart then all the senses are forgotten.

But when the true longing for knowledge and wisdom arises then light is found.

As the mind is lured of greed till then the right direction is not found.

As in the heart intense longing for the Divine Mother's vision awakens then the compassionate Mother runs on the spot to give her vision.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 515 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...514515516...Last