BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 518 | Date: 10-Sep-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

નહિ નમશે, `મા’ નહિ નમશે

  No Audio

Nahi Namshe, ' Maa ' Nahi Namshe

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1986-09-10 1986-09-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11507 નહિ નમશે, `મા’ નહિ નમશે નહિ નમશે, `મા’ નહિ નમશે
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
સહેવા પડે ભલે દુઃખો ઘણાં
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે તૂફાનો હૈયામાં જાગે ઘણાં
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે હૈયાની આશાઓ તૂટે ઘણી
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે જીવનમાં જરૂરિયાતો જાગે ઘણી
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે હરપળે જીવનમાં કંટક વાગે ઘણાં
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે સંસાર તાપથી જીવન રાખ બને
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
તારા વિના આશ નથી ધરી કોઈની હૈયામાં
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
તારા વિના કોઈ નામ હૈયે નહિ ચડશે
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
દેવું હોય તો તું જ દેજે, અન્યની આશ નથી હૈયે
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
Gujarati Bhajan no. 518 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નહિ નમશે, `મા’ નહિ નમશે
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
સહેવા પડે ભલે દુઃખો ઘણાં
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે તૂફાનો હૈયામાં જાગે ઘણાં
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે હૈયાની આશાઓ તૂટે ઘણી
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે જીવનમાં જરૂરિયાતો જાગે ઘણી
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે હરપળે જીવનમાં કંટક વાગે ઘણાં
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
ભલે સંસાર તાપથી જીવન રાખ બને
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
તારા વિના આશ નથી ધરી કોઈની હૈયામાં
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
તારા વિના કોઈ નામ હૈયે નહિ ચડશે
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
દેવું હોય તો તું જ દેજે, અન્યની આશ નથી હૈયે
   માડી તારા વિના આ મસ્તક કોઈને નહિ નમશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nahi namaśē, `mā' nahi namaśē
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē
sahēvā paḍē bhalē duḥkhō ghaṇāṁ
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē
bhalē tūphānō haiyāmāṁ jāgē ghaṇāṁ
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē
bhalē haiyānī āśāō tūṭē ghaṇī
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē
bhalē jīvanamāṁ jarūriyātō jāgē ghaṇī
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē
bhalē harapalē jīvanamāṁ kaṁṭaka vāgē ghaṇāṁ
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē
bhalē saṁsāra tāpathī jīvana rākha banē
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē
tārā vinā āśa nathī dharī kōīnī haiyāmāṁ
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē
tārā vinā kōī nāma haiyē nahi caḍaśē
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē
dēvuṁ hōya tō tuṁ ja dējē, anyanī āśa nathī haiyē
   māḍī tārā vinā ā mastaka kōīnē nahi namaśē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is worshipping the Goddess declaring his dedication and stabilizing his faith in the Divine Mother.
Kakaji worships
I shall never bow, never bow O'Mother I shall never bow infront of anyone else except you.
Though may I have to bear a lot of sorrow
This head shall not bow in front of anyone except you.
Though many storms may awake in your heart
This head shall not bow in front of anyone except you
Though the hopes in the heart may break but this head shall not bow in front of anyone except you.
Even though innumerable needs may arise in the life a lot.
This head shall not bow infront of anyone except you.
Even though many thorns may effect the life.
But still this head shall not bow infront of anyone except you.
Even though my life may come to ashes by the heat ( hardships) of the world.
This head shall not bow to anyone except you.
Without you there is no hopes from anyone else in the world.
Still this head shall not bow to anyone except you.
Without you no name comes in my heart
This head shall not bow to anyone except you.
You are the giver, if you desire, you only give. I have no hopes from anyone else.
This head shall not bow to anyone except you.
In this hymn Kakaji is so clear in his perspective and his devotion and has such strong faith on the Divine Mother that it shall not stagger by whatever may come.

First...516517518519520...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall