BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 523 | Date: 15-Sep-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

તું છે જગમાં એક જ સાચો સાથીદાર

  Audio

Tu Che Jag Ma Ekaj Sacho Sathidar

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-09-15 1986-09-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11512 તું છે જગમાં એક જ સાચો સાથીદાર તું છે જગમાં એક જ સાચો સાથીદાર
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
તારે ને મારે છે ઊંડી સગાઈ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
જગના થાક અને તાપમાં તું છે વિશ્રામ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
વેદ પુરાણોએ કર્યા છે તારા ભરપૂર વખાણ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
આજ સુધી તું લેતી આવી છે મારી સંભાળ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
ન દેખાતી તું તોયે નીરખે જગને સદાય
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
તુજને ભૂલે માનવ માડી, તોયે કરતી કેમ તું ઉપકાર
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
ક્યારે તું શું કરશે, ક્યારે તું શું ના કરશે
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
ઘડીમાં તું પાસે આવી, ઘડીમાં તું ક્યાં સરકી જાતી
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
કૃપા તું તો વરસાવતી રહેતી, હૈયું તોયે કેમ કૃપા ઝંખે
   એ તો માડી મુજને, સમજાયું ના
https://www.youtube.com/watch?v=C_z6aIgIPV8
Gujarati Bhajan no. 523 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તું છે જગમાં એક જ સાચો સાથીદાર
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
તારે ને મારે છે ઊંડી સગાઈ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
જગના થાક અને તાપમાં તું છે વિશ્રામ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
વેદ પુરાણોએ કર્યા છે તારા ભરપૂર વખાણ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
આજ સુધી તું લેતી આવી છે મારી સંભાળ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
ન દેખાતી તું તોયે નીરખે જગને સદાય
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
તુજને ભૂલે માનવ માડી, તોયે કરતી કેમ તું ઉપકાર
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
ક્યારે તું શું કરશે, ક્યારે તું શું ના કરશે
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
ઘડીમાં તું પાસે આવી, ઘડીમાં તું ક્યાં સરકી જાતી
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
કૃપા તું તો વરસાવતી રહેતી, હૈયું તોયે કેમ કૃપા ઝંખે
   એ તો માડી મુજને, સમજાયું ના
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tuṁ chē jagamāṁ ēka ja sācō sāthīdāra
ē tō māḍī mujanē samajāyuṁ nā
tārē nē mārē chē ūṁḍī sagāī
ē tō māḍī mujanē samajāyuṁ nā
jaganā thāka anē tāpamāṁ tuṁ chē viśrāma
ē tō māḍī mujanē samajāyuṁ nā
vēda purāṇōē karyā chē tārā bharapūra vakhāṇa
ē tō māḍī mujanē samajāyuṁ nā
āja sudhī tuṁ lētī āvī chē mārī saṁbhāla
ē tō māḍī mujanē samajāyuṁ nā
na dēkhātī tuṁ tōyē nīrakhē jaganē sadāya
ē tō māḍī mujanē samajāyuṁ nā
tujanē bhūlē mānava māḍī, tōyē karatī kēma tuṁ upakāra
ē tō māḍī mujanē samajāyuṁ nā
kyārē tuṁ śuṁ karaśē, kyārē tuṁ śuṁ nā karaśē
ē tō māḍī mujanē samajāyuṁ nā
ghaḍīmāṁ tuṁ pāsē āvī, ghaḍīmāṁ tuṁ kyāṁ sarakī jātī
ē tō māḍī mujanē samajāyuṁ nā
kr̥pā tuṁ tō varasāvatī rahētī, haiyuṁ tōyē kēma kr̥pā jhaṁkhē
ē tō māḍī mujanē, samajāyuṁ nā

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is sharing the knowledge and truth of the Divine Mother. The deed which she does cannot be understood by a human.
Kakaji worships
You are the only true companion in the world.
O'Mother I couldn't understand it.
You and me have a long deep engagement
O'Mother I couldn't understand it.
In the fatigue and heat of the world. You are the only rest. O'Mother .
The Vedic and the Puranas ( Hindu holy book )
Keep a lot. praising you.
Till today you are taking care of me.
O'Mother I couldn't understand it.
You look as if you are always looking at the world.
O'Mother I couldn't understand it.
Humans have forgotten you Mother then why do you oblige them.
O'Mother I couldn't understand it.
What will you do and What shall you not do O'Mother I couldn't understand it.
In a moment you come near and in a moment you slip away.
O'Mother I couldn't understand it.
You keep on pouring your blessings then why is my heart longing for your grace
O'Mother I couldn't understand it.

તું છે જગમાં એક જ સાચો સાથીદારતું છે જગમાં એક જ સાચો સાથીદાર
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
તારે ને મારે છે ઊંડી સગાઈ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
જગના થાક અને તાપમાં તું છે વિશ્રામ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
વેદ પુરાણોએ કર્યા છે તારા ભરપૂર વખાણ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
આજ સુધી તું લેતી આવી છે મારી સંભાળ
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
ન દેખાતી તું તોયે નીરખે જગને સદાય
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
તુજને ભૂલે માનવ માડી, તોયે કરતી કેમ તું ઉપકાર
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
ક્યારે તું શું કરશે, ક્યારે તું શું ના કરશે
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
ઘડીમાં તું પાસે આવી, ઘડીમાં તું ક્યાં સરકી જાતી
   એ તો માડી મુજને સમજાયું ના
કૃપા તું તો વરસાવતી રહેતી, હૈયું તોયે કેમ કૃપા ઝંખે
   એ તો માડી મુજને, સમજાયું ના
1986-09-15https://i.ytimg.com/vi/C_z6aIgIPV8/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=C_z6aIgIPV8
First...521522523524525...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall