BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 525 | Date: 22-Sep-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

કૂતરાની પૂંછડી રહેતી વાંકી, વાંકી ને વાંકી એ તો રહેશે

  No Audio

Kutra Ni Puchdi Rehti Vanki Vanki Ne Vanki, Eh To Rehshe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-09-22 1986-09-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11514 કૂતરાની પૂંછડી રહેતી વાંકી, વાંકી ને વાંકી એ તો રહેશે કૂતરાની પૂંછડી રહેતી વાંકી, વાંકી ને વાંકી એ તો રહેશે
લાખ યત્ને બાંધશો એને, મોકે ફરી પાછી એ વાંકી થાશે
વડનું બીજ લાગે નાનું, સંજોગ મળતાં એ તો વિસ્તરશે
મીઠાનો કણ હશે ભલે નાનો, દૂધ એ તો ફાડી નાખશે
મનડાંને બાંધશો ઘણું, ફરી ભાગવા એ યત્ન કરશે
રોજ રોજ યત્ન કરતા, ધીરે ધીરે સ્થિર થાવા લાગશે
પાપ રોજ આચરતા, પાપનો ઢગ ખડકાઈ જાશે
પુણ્યનો સંચય કરતા કરતા, મનડું સાફ થાતું જાશે
નિત્ય સમયે, નિત્ય પૂજન કરતા, મનને આદત પડશે
સમય એનો થાતાં, એ તો પૂજન કરવા દોડી જાશે
નિયમ ભલે લાગે એ નાના, ઘણું એ બળ પૂરી જાશે
નિયમમાં આળસ ના કરતા, મનને નિયમિત રાખશે
Gujarati Bhajan no. 525 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કૂતરાની પૂંછડી રહેતી વાંકી, વાંકી ને વાંકી એ તો રહેશે
લાખ યત્ને બાંધશો એને, મોકે ફરી પાછી એ વાંકી થાશે
વડનું બીજ લાગે નાનું, સંજોગ મળતાં એ તો વિસ્તરશે
મીઠાનો કણ હશે ભલે નાનો, દૂધ એ તો ફાડી નાખશે
મનડાંને બાંધશો ઘણું, ફરી ભાગવા એ યત્ન કરશે
રોજ રોજ યત્ન કરતા, ધીરે ધીરે સ્થિર થાવા લાગશે
પાપ રોજ આચરતા, પાપનો ઢગ ખડકાઈ જાશે
પુણ્યનો સંચય કરતા કરતા, મનડું સાફ થાતું જાશે
નિત્ય સમયે, નિત્ય પૂજન કરતા, મનને આદત પડશે
સમય એનો થાતાં, એ તો પૂજન કરવા દોડી જાશે
નિયમ ભલે લાગે એ નાના, ઘણું એ બળ પૂરી જાશે
નિયમમાં આળસ ના કરતા, મનને નિયમિત રાખશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kūtarānī pūṁchaḍī rahētī vāṁkī, vāṁkī nē vāṁkī ē tō rahēśē
lākha yatnē bāṁdhaśō ēnē, mōkē pharī pāchī ē vāṁkī thāśē
vaḍanuṁ bīja lāgē nānuṁ, saṁjōga malatāṁ ē tō vistaraśē
mīṭhānō kaṇa haśē bhalē nānō, dūdha ē tō phāḍī nākhaśē
manaḍāṁnē bāṁdhaśō ghaṇuṁ, pharī bhāgavā ē yatna karaśē
rōja rōja yatna karatā, dhīrē dhīrē sthira thāvā lāgaśē
pāpa rōja ācaratā, pāpanō ḍhaga khaḍakāī jāśē
puṇyanō saṁcaya karatā karatā, manaḍuṁ sāpha thātuṁ jāśē
nitya samayē, nitya pūjana karatā, mananē ādata paḍaśē
samaya ēnō thātāṁ, ē tō pūjana karavā dōḍī jāśē
niyama bhalē lāgē ē nānā, ghaṇuṁ ē bala pūrī jāśē
niyamamāṁ ālasa nā karatā, mananē niyamita rākhaśē

Explanation in English
Sadguru Shri Devendra Ghia ji known as Kakaji has written this Gujarati Bhajan in which he explicates the reality of life, that we need to follow some rules & discipline to adhere a stable mind, which shall lead to a worthy life.
Kakaji here has done various comparisons to explicate on this topic.
A dog's tail is always crooked & crooked.
End times you try hard to tie it's tail & straighten it .It shall bend again.
A trees seed seems to be so small, but as it gets the chance it expands.
A particle of salt seems to be miniscule, but it can tear the milk apart.
You try to limit your mind quite a many times, but it tries to run again.
Kakaji hear emphasizes if you practice day by day
It shall stabilize gradually.
When you commit sin every day, then the cloud of sin shall burst some day.
The important perspective he relates. If you start accumulating your virtues then your mind shall be cleansed.
If we do Nitya Pujan( daily prayers) on a daily specific time, then the mind shall catch a habit.
Once the mind is habituated, it shall run to perform daily prayers at that specific time.
May the rules seems to be smaller, but it shall be forcefull.
Be disciplined in following the rules, don't be lazy to practice as it shall keep your mind regular.

First...521522523524525...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall