BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 546 | Date: 06-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

વિકાસ કાજે, ખોરાક જોશે, ખોરાક તો લેવો પડશે

  No Audio

Vikas Kaje, Khorak Joshe, Khorak To Levo Padshe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-10-06 1986-10-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11535 વિકાસ કાજે, ખોરાક જોશે, ખોરાક તો લેવો પડશે વિકાસ કાજે, ખોરાક જોશે, ખોરાક તો લેવો પડશે
પચશે એનું લોહી બનશે, કચરો બાકી ફેંકવો પડશે
લોહીનું ભ્રમણ શુદ્ધ રહેશે, શક્તિ તો તો ટકી રહેશે
ભૂલ જો આમાં ક્યાંયે થાશે, શરીર તો રોગી બનશે
ખોરાક જેવો મનને મળશે, મન તો એવું જ બનશે
ખોટી બૂમાબૂમ નવ કરશો, ધ્યાન એનું તો દેવું પડશે
મક્કમ વિચારો જો કરશો, મન મક્કમ બનતું જાશે
શિથિલ વિચાર કરતા રહેશો, મન શિથિલ બનતું જાશે
વેરના વિચાર છોડી દેશો, પ્રેમભર્યો સંસાર તો બનશે
સહેલું એ તો એવું લાગશે, યત્ન સદા તો કરવા પડશે
અભિમાન હૈયેથી હટાવી દેશો, નમ્રતા હૈયે આવી વસશે
સાધનામાં સદા જાગ્રત રહેજો, આળસ નહિ તો ચડી જાશે
મન જેમ કેળવાતું જાશે, કહ્યું તમારું કરતું રહેશે
મન ધીરે ધીરે બદલાઈ જાશે, દુનિયા તમારી બદલાઈ જાશે
Gujarati Bhajan no. 546 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વિકાસ કાજે, ખોરાક જોશે, ખોરાક તો લેવો પડશે
પચશે એનું લોહી બનશે, કચરો બાકી ફેંકવો પડશે
લોહીનું ભ્રમણ શુદ્ધ રહેશે, શક્તિ તો તો ટકી રહેશે
ભૂલ જો આમાં ક્યાંયે થાશે, શરીર તો રોગી બનશે
ખોરાક જેવો મનને મળશે, મન તો એવું જ બનશે
ખોટી બૂમાબૂમ નવ કરશો, ધ્યાન એનું તો દેવું પડશે
મક્કમ વિચારો જો કરશો, મન મક્કમ બનતું જાશે
શિથિલ વિચાર કરતા રહેશો, મન શિથિલ બનતું જાશે
વેરના વિચાર છોડી દેશો, પ્રેમભર્યો સંસાર તો બનશે
સહેલું એ તો એવું લાગશે, યત્ન સદા તો કરવા પડશે
અભિમાન હૈયેથી હટાવી દેશો, નમ્રતા હૈયે આવી વસશે
સાધનામાં સદા જાગ્રત રહેજો, આળસ નહિ તો ચડી જાશે
મન જેમ કેળવાતું જાશે, કહ્યું તમારું કરતું રહેશે
મન ધીરે ધીરે બદલાઈ જાશે, દુનિયા તમારી બદલાઈ જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
vikāsa kājē, khōrāka jōśē, khōrāka tō lēvō paḍaśē
pacaśē ēnuṁ lōhī banaśē, kacarō bākī phēṁkavō paḍaśē
lōhīnuṁ bhramaṇa śuddha rahēśē, śakti tō tō ṭakī rahēśē
bhūla jō āmāṁ kyāṁyē thāśē, śarīra tō rōgī banaśē
khōrāka jēvō mananē malaśē, mana tō ēvuṁ ja banaśē
khōṭī būmābūma nava karaśō, dhyāna ēnuṁ tō dēvuṁ paḍaśē
makkama vicārō jō karaśō, mana makkama banatuṁ jāśē
śithila vicāra karatā rahēśō, mana śithila banatuṁ jāśē
vēranā vicāra chōḍī dēśō, prēmabharyō saṁsāra tō banaśē
sahēluṁ ē tō ēvuṁ lāgaśē, yatna sadā tō karavā paḍaśē
abhimāna haiyēthī haṭāvī dēśō, namratā haiyē āvī vasaśē
sādhanāmāṁ sadā jāgrata rahējō, ālasa nahi tō caḍī jāśē
mana jēma kēlavātuṁ jāśē, kahyuṁ tamāruṁ karatuṁ rahēśē
mana dhīrē dhīrē badalāī jāśē, duniyā tamārī badalāī jāśē

Explanation in English
You do as You desire, give as You wish
I have offered my hands to You, do not leave them empty
I have come towards You, keep my talks close to Your heart
Bestow, in such a manner as I do not have to ask for it again
I do not want to plead in front of any mortal
The same mortal also comes urging You further
You have given a precious human body, which even Science will not make
You gave it life, to achieve it, it was underpriced
You have given something invaluable, yet I stretched my hands
You have forgotten all my past deeds and You gave me eternally
Now You give in such a way, I will not forget it in lifetime
Bestow Your grace on me and You remain in front of my eyes."Sadguru Shri Devendra Ghiaji lovingly called Kakaji by all his devotees. He is the institute of knowledge,wisdom & truth. In this Gujarati Bhajan Kakaji is throwing light on growth & development of mind, body and soul.
Kakaji says
For growth and development of body, you need food, and you will have to take food.
When it shall digest, it will become blood, and the rest of waste shall be thrown away.
The circulation of blood shall make it pure, so that the power last.
The type of food mind shall receive, it shall become according to it.
Kakaji explains further
Don't do false outcry, pay attention towards it.
As you think firmly, your mind shall also become firm.
If you have cool thoughts then the mind shall also become cool and relaxed.
If you leave the idea of revenge, this world shall become a loved world.
It shall seem to be easy, you will have to make an effort.
Remove pride from the heart and humility shall reside in your heart.
Always be vigilant in meditating, otherwise laziness shall overtake you.
As you cultivate your mind, it shall continue to do as you say.
Then slowly and steadily your mind shall gradually change and your world shall also change.

First...546547548549550...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall