Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 556 | Date: 10-Oct-1986
ગોતી ગોતાય ના, સમજી સમજાય ના
Gōtī gōtāya nā, samajī samajāya nā

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 556 | Date: 10-Oct-1986

ગોતી ગોતાય ના, સમજી સમજાય ના

  Audio

gōtī gōtāya nā, samajī samajāya nā

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-10-10 1986-10-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11545 ગોતી ગોતાય ના, સમજી સમજાય ના ગોતી ગોતાય ના, સમજી સમજાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી તું વસી જા

કહ્યું કહેવાય ના ને સમજાવ્યું સમજાવાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી તું સમજી જા

માગ્યું મંગાય ના, માગ્યા વિના રહેવાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી માગું તે દેતી જા

સામે તો દેખાય ના, વિયોગ સહેવાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી શાંત કરતી જા

ક્યાંય મુજને કંઈ સૂઝે ના, પ્રકાશ તો દેખાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી પ્રકાશ પાથરી જા

કામ કાંઈ સૂઝે ના, કામ તો પૂરા થાયે ના

   એવી મારી `મા’, હૈયે આવી કામ પૂરા કરતી જા

ક્રોધ મારો છૂટે ના, અહં મારો ઓગળે ના

   એવી મારી `મા’, હૈયે આવી હૈયું સાફ કરતી જા

રસ્તા ખોટા છૂટે ના, સાચા રસ્તા સૂઝે ના

   એવી મારી `મા’, હૈયે આવી રાહ સુઝાડી જા
https://www.youtube.com/watch?v=EVm1ZJMGfZo
View Original Increase Font Decrease Font


ગોતી ગોતાય ના, સમજી સમજાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી તું વસી જા

કહ્યું કહેવાય ના ને સમજાવ્યું સમજાવાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી તું સમજી જા

માગ્યું મંગાય ના, માગ્યા વિના રહેવાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી માગું તે દેતી જા

સામે તો દેખાય ના, વિયોગ સહેવાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી શાંત કરતી જા

ક્યાંય મુજને કંઈ સૂઝે ના, પ્રકાશ તો દેખાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી પ્રકાશ પાથરી જા

કામ કાંઈ સૂઝે ના, કામ તો પૂરા થાયે ના

   એવી મારી `મા’, હૈયે આવી કામ પૂરા કરતી જા

ક્રોધ મારો છૂટે ના, અહં મારો ઓગળે ના

   એવી મારી `મા’, હૈયે આવી હૈયું સાફ કરતી જા

રસ્તા ખોટા છૂટે ના, સાચા રસ્તા સૂઝે ના

   એવી મારી `મા’, હૈયે આવી રાહ સુઝાડી જા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

gōtī gōtāya nā, samajī samajāya nā

   ēvī mārī `mā', haiyāmāṁ āvī tuṁ vasī jā

kahyuṁ kahēvāya nā nē samajāvyuṁ samajāvāya nā

   ēvī mārī `mā', haiyāmāṁ āvī tuṁ samajī jā

māgyuṁ maṁgāya nā, māgyā vinā rahēvāya nā

   ēvī mārī `mā', haiyāmāṁ āvī māguṁ tē dētī jā

sāmē tō dēkhāya nā, viyōga sahēvāya nā

   ēvī mārī `mā', haiyāmāṁ āvī śāṁta karatī jā

kyāṁya mujanē kaṁī sūjhē nā, prakāśa tō dēkhāya nā

   ēvī mārī `mā', haiyāmāṁ āvī prakāśa pātharī jā

kāma kāṁī sūjhē nā, kāma tō pūrā thāyē nā

   ēvī mārī `mā', haiyē āvī kāma pūrā karatī jā

krōdha mārō chūṭē nā, ahaṁ mārō ōgalē nā

   ēvī mārī `mā', haiyē āvī haiyuṁ sāpha karatī jā

rastā khōṭā chūṭē nā, sācā rastā sūjhē nā

   ēvī mārī `mā', haiyē āvī rāha sujhāḍī jā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this inspiring Gujarati Bhajan Kakaji is worshipping the Divine Mother and offering prayers to the Divine Mother and calling out to her to be present in whatever he does, as he dedicates all his acts to the Divine.

He prays

Though I try to search & search you, I am trying to understand you O'Mother come & reside in my heart.

I want to say but cannot say I want to explain but cannot explain.

O'My Mother come and understand it within my heart.

I want to ask but cannot ask, as I cannot stay without asking too.

O' My Mother whatever I ask you from my heart give it to me

Cannot see you from my eyes and separation can't be borne O My Mother come in my heart and grant me peace.

Nothing is visible to me, can't see any light.

O' My Mother come in my heart and spread the brightness.

Can't realise doing any work neither any work is getting completed.

O My Mother come in my heart and fulfill my work.

My anger has still not left me, & my ego is also not melting.

O'My Mother come in my heart and clean it.

False way's are not left & the truth full road also cannot be seen.

O My Mother come in my heart and show me the way.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 556 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

ગોતી ગોતાય ના, સમજી સમજાય નાગોતી ગોતાય ના, સમજી સમજાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી તું વસી જા

કહ્યું કહેવાય ના ને સમજાવ્યું સમજાવાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી તું સમજી જા

માગ્યું મંગાય ના, માગ્યા વિના રહેવાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી માગું તે દેતી જા

સામે તો દેખાય ના, વિયોગ સહેવાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી શાંત કરતી જા

ક્યાંય મુજને કંઈ સૂઝે ના, પ્રકાશ તો દેખાય ના

   એવી મારી `મા’, હૈયામાં આવી પ્રકાશ પાથરી જા

કામ કાંઈ સૂઝે ના, કામ તો પૂરા થાયે ના

   એવી મારી `મા’, હૈયે આવી કામ પૂરા કરતી જા

ક્રોધ મારો છૂટે ના, અહં મારો ઓગળે ના

   એવી મારી `મા’, હૈયે આવી હૈયું સાફ કરતી જા

રસ્તા ખોટા છૂટે ના, સાચા રસ્તા સૂઝે ના

   એવી મારી `મા’, હૈયે આવી રાહ સુઝાડી જા
1986-10-10https://i.ytimg.com/vi/EVm1ZJMGfZo/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=EVm1ZJMGfZo


First...556557558...Last