BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 558 | Date: 11-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઉપરવાળો ચિંતા કરે સહુની, તોયે હૈયે ચિંતા જાગી જાય

  No Audio

Uparvalo Chinta Kare Sahu Ni, Toi Haiye Chinta Jagi Jaaye

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)


1986-10-11 1986-10-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11547 ઉપરવાળો ચિંતા કરે સહુની, તોયે હૈયે ચિંતા જાગી જાય ઉપરવાળો ચિંતા કરે સહુની, તોયે હૈયે ચિંતા જાગી જાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
જાણે સહુ આ કોઈ, તોયે સદા બની જાતાં નિરૂપાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
ચિંતાની લંગાર છૂટે નહિ, એક પછી એક આવતી જાય
   કહેવું આ કોને બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
શમે ન શમે હૈયામાં જરી, ત્યાં પાછી ડોકિયાં કરી જાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
કોશિશ કીધી છોડવા એને, મચક ન દેતી એ તો જરાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
ચિંતા તો ના છૂટી, પણ હૈયું ધીરે ધીરે કોરી ખાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
કામકાજ હું તો ભૂલ્યો, ચિંતાની ચિંતા તો વધતી જાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
ખાવુંપીવું પણ ભાવે નહીં, શરીર તો સુકાતું જાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
થાકી થાકી હું તો લેતો ગયો, હૈયામાં `મા' નું નામ સદાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
નામ તો લેતા, વિશ્વાસ વધતા, ચિંતા ભાગી ક્યાં ને ક્યાંય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
Gujarati Bhajan no. 558 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઉપરવાળો ચિંતા કરે સહુની, તોયે હૈયે ચિંતા જાગી જાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
જાણે સહુ આ કોઈ, તોયે સદા બની જાતાં નિરૂપાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
ચિંતાની લંગાર છૂટે નહિ, એક પછી એક આવતી જાય
   કહેવું આ કોને બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
શમે ન શમે હૈયામાં જરી, ત્યાં પાછી ડોકિયાં કરી જાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
કોશિશ કીધી છોડવા એને, મચક ન દેતી એ તો જરાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
ચિંતા તો ના છૂટી, પણ હૈયું ધીરે ધીરે કોરી ખાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
કામકાજ હું તો ભૂલ્યો, ચિંતાની ચિંતા તો વધતી જાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
ખાવુંપીવું પણ ભાવે નહીં, શરીર તો સુકાતું જાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
થાકી થાકી હું તો લેતો ગયો, હૈયામાં `મા' નું નામ સદાય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
નામ તો લેતા, વિશ્વાસ વધતા, ચિંતા ભાગી ક્યાં ને ક્યાંય
   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
uparavālō ciṁtā karē sahunī, tōyē haiyē ciṁtā jāgī jāya
kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
jāṇē sahu ā kōī, tōyē sadā banī jātāṁ nirūpāya
kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
ciṁtānī laṁgāra chūṭē nahi, ēka pachī ēka āvatī jāya
kahēvuṁ ā kōnē batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
śamē na śamē haiyāmāṁ jarī, tyāṁ pāchī ḍōkiyāṁ karī jāya
kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
kōśiśa kīdhī chōḍavā ēnē, macaka na dētī ē tō jarāya
kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
ciṁtā tō nā chūṭī, paṇa haiyuṁ dhīrē dhīrē kōrī khāya
kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
kāmakāja huṁ tō bhūlyō, ciṁtānī ciṁtā tō vadhatī jāya
kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
khāvuṁpīvuṁ paṇa bhāvē nahīṁ, śarīra tō sukātuṁ jāya
kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
thākī thākī huṁ tō lētō gayō, haiyāmāṁ `mā' nuṁ nāma sadāya
kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
nāma tō lētā, viśvāsa vadhatā, ciṁtā bhāgī kyāṁ nē kyāṁya
kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about worries, & the remedies to such worries. As the Divine does takes care of its childrens always but as humans we do always keep worrying. The only remedy is to keep our faith going strong then we shall overcome all anxieties.
Kakaji is sharing
The Almighty worries for everybody, then too the worries keep on arising in the heart.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
He knows everything, but still becomes helpless.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
The anchor of anxiety is not released, it comes one after the another.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
Whether it merges or not in my mind it burns in my heart, keeping my mind disturbed.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
Tried a lot to quit it, but it does not give up.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
Anxiety does not leaves, but it eats the heart slowly and steadily.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
Anxiety affects to such an extent that the work has started forgetting and the anxiety keeps on growing.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
Now it has arisen so much that I do not like eating and drinking, the body has started shrinking.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
As day by day getting tired, I just kept on taking the name of the Divine Mother in my heart.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
As I started taking the name, my faith started growing anxiety escaped don't know where.
Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

First...556557558559560...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall