Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 558 | Date: 11-Oct-1986
ઉપરવાળો ચિંતા કરે સહુની, તોય હૈયે ચિંતા જાગી જાય
Uparavālō ciṁtā karē sahunī, tōya haiyē ciṁtā jāgī jāya

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

Hymn No. 558 | Date: 11-Oct-1986

ઉપરવાળો ચિંતા કરે સહુની, તોય હૈયે ચિંતા જાગી જાય

  No Audio

uparavālō ciṁtā karē sahunī, tōya haiyē ciṁtā jāgī jāya

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

1986-10-11 1986-10-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11547 ઉપરવાળો ચિંતા કરે સહુની, તોય હૈયે ચિંતા જાગી જાય ઉપરવાળો ચિંતા કરે સહુની, તોય હૈયે ચિંતા જાગી જાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

જાણે સહુ આ કોઈ, તોય સદા બની જાતાં નિરૂપાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

ચિંતાની લંગાર છૂટે નહિ, એક પછી એક આવતી જાય

   કહેવું આ કોને બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

શમે ન શમે હૈયામાં જરી, ત્યાં પાછી ડોકિયાં કરી જાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

કોશિશ કીધી છોડવા એને, મચક ન દેતી એ તો જરાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

ચિંતા તો ના છૂટી, પણ હૈયું ધીરે ધીરે કોરી ખાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

કામકાજ હું તો ભૂલ્યો, ચિંતાની ચિંતા તો વધતી જાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

ખાવુંપીવું પણ ભાવે નહીં, શરીર તો સુકાતું જાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

થાકી થાકી હું તો લેતો ગયો, હૈયામાં `મા’ નું નામ સદાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

નામ તો લેતા, વિશ્વાસ વધતા, ચિંતા ભાગી ક્યાં ને ક્યાંય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
View Original Increase Font Decrease Font


ઉપરવાળો ચિંતા કરે સહુની, તોય હૈયે ચિંતા જાગી જાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

જાણે સહુ આ કોઈ, તોય સદા બની જાતાં નિરૂપાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

ચિંતાની લંગાર છૂટે નહિ, એક પછી એક આવતી જાય

   કહેવું આ કોને બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

શમે ન શમે હૈયામાં જરી, ત્યાં પાછી ડોકિયાં કરી જાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

કોશિશ કીધી છોડવા એને, મચક ન દેતી એ તો જરાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

ચિંતા તો ના છૂટી, પણ હૈયું ધીરે ધીરે કોરી ખાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

કામકાજ હું તો ભૂલ્યો, ચિંતાની ચિંતા તો વધતી જાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

ખાવુંપીવું પણ ભાવે નહીં, શરીર તો સુકાતું જાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

થાકી થાકી હું તો લેતો ગયો, હૈયામાં `મા’ નું નામ સદાય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય

નામ તો લેતા, વિશ્વાસ વધતા, ચિંતા ભાગી ક્યાં ને ક્યાંય

   કહેવું આ કોને, બતાવશો મુજને, આનો સાચો ઉપાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

uparavālō ciṁtā karē sahunī, tōya haiyē ciṁtā jāgī jāya

   kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

jāṇē sahu ā kōī, tōya sadā banī jātāṁ nirūpāya

   kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

ciṁtānī laṁgāra chūṭē nahi, ēka pachī ēka āvatī jāya

   kahēvuṁ ā kōnē batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

śamē na śamē haiyāmāṁ jarī, tyāṁ pāchī ḍōkiyāṁ karī jāya

   kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

kōśiśa kīdhī chōḍavā ēnē, macaka na dētī ē tō jarāya

   kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

ciṁtā tō nā chūṭī, paṇa haiyuṁ dhīrē dhīrē kōrī khāya

   kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

kāmakāja huṁ tō bhūlyō, ciṁtānī ciṁtā tō vadhatī jāya

   kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

khāvuṁpīvuṁ paṇa bhāvē nahīṁ, śarīra tō sukātuṁ jāya

   kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

thākī thākī huṁ tō lētō gayō, haiyāmāṁ `mā' nuṁ nāma sadāya

   kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya

nāma tō lētā, viśvāsa vadhatā, ciṁtā bhāgī kyāṁ nē kyāṁya

   kahēvuṁ ā kōnē, batāvaśō mujanē, ānō sācō upāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is talking about worries, & the remedies to such worries. As the Divine does takes care of its childrens always but as humans we do always keep worrying. The only remedy is to keep our faith going strong then we shall overcome all anxieties.

Kakaji is sharing

The Almighty worries for everybody, then too the worries keep on arising in the heart.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

He knows everything, but still becomes helpless.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

The anchor of anxiety is not released, it comes one after the another.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

Whether it merges or not in my mind it burns in my heart, keeping my mind disturbed.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

Tried a lot to quit it, but it does not give up.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

Anxiety does not leaves, but it eats the heart slowly and steadily.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

Anxiety affects to such an extent that the work has started forgetting and the anxiety keeps on growing.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

Now it has arisen so much that I do not like eating and drinking, the body has started shrinking.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

As day by day getting tired, I just kept on taking the name of the Divine Mother in my heart.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.

As I started taking the name, my faith started growing anxiety escaped don't know where.

Whom shall I tell this, let me know the correct remedy to it.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 558 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...556557558...Last