Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 570 | Date: 16-Oct-1986
રમતાં રમતાં આવી માડી (2) મંગળ કરતા જાવ
Ramatāṁ ramatāṁ āvī māḍī (2) maṁgala karatā jāva

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 570 | Date: 16-Oct-1986

રમતાં રમતાં આવી માડી (2) મંગળ કરતા જાવ

  Audio

ramatāṁ ramatāṁ āvī māḍī (2) maṁgala karatā jāva

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-10-16 1986-10-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11559 રમતાં રમતાં આવી માડી (2) મંગળ કરતા જાવ રમતાં રમતાં આવી માડી (2) મંગળ કરતા જાવ

મૂકીને હાથ તારો માડી (2) આશિષ દેતા જાવ

વાટ જોતાં તારી માડી (2) દર્શન દેતા જાવ

આવીને આજ તો માડી, (2) ખબર પૂછતાં જાવ

સંકટઘેર્યા બાળ છીએ માડી (2) સંકટ હરતાં જાવ

કામો કીધાં તે અનેક માડી (2) એક વધુ કરતા જાવ

અશાંત છે હૈયા અમારા માડી (2) શાંત કરતા જાવ

રડતાં રહ્યાં જગમાં ઘણાં માડી (2) હસતા કરતા જાવ

હોંશથી આવીને આજે માડી (2) વાતો સાંભળતા જાવ

સંસારના ઝેર તો પીધાં માડી (2) હવે અમૃત પાતા જાવ

દાન દેતી તું તો ઘણા માડી (2) એક વધુ દેતા જાવ

આશ હૈયે જાગી છે ઘણી માડી (2) આશ પૂરતાં જાવ
https://www.youtube.com/watch?v=C5Xw3EmLZ6w
Increase Font Decrease Font

રમતાં રમતાં આવી માડી (2) મંગળ કરતા જાવ

મૂકીને હાથ તારો માડી (2) આશિષ દેતા જાવ

વાટ જોતાં તારી માડી (2) દર્શન દેતા જાવ

આવીને આજ તો માડી, (2) ખબર પૂછતાં જાવ

સંકટઘેર્યા બાળ છીએ માડી (2) સંકટ હરતાં જાવ

કામો કીધાં તે અનેક માડી (2) એક વધુ કરતા જાવ

અશાંત છે હૈયા અમારા માડી (2) શાંત કરતા જાવ

રડતાં રહ્યાં જગમાં ઘણાં માડી (2) હસતા કરતા જાવ

હોંશથી આવીને આજે માડી (2) વાતો સાંભળતા જાવ

સંસારના ઝેર તો પીધાં માડી (2) હવે અમૃત પાતા જાવ

દાન દેતી તું તો ઘણા માડી (2) એક વધુ દેતા જાવ

આશ હૈયે જાગી છે ઘણી માડી (2) આશ પૂરતાં જાવ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
ramatāṁ ramatāṁ āvī māḍī (2) maṁgala karatā jāva

mūkīnē hātha tārō māḍī (2) āśiṣa dētā jāva

vāṭa jōtāṁ tārī māḍī (2) darśana dētā jāva

āvīnē āja tō māḍī, (2) khabara pūchatāṁ jāva

saṁkaṭaghēryā bāla chīē māḍī (2) saṁkaṭa haratāṁ jāva

kāmō kīdhāṁ tē anēka māḍī (2) ēka vadhu karatā jāva

aśāṁta chē haiyā amārā māḍī (2) śāṁta karatā jāva

raḍatāṁ rahyāṁ jagamāṁ ghaṇāṁ māḍī (2) hasatā karatā jāva

hōṁśathī āvīnē ājē māḍī (2) vātō sāṁbhalatā jāva

saṁsāranā jhēra tō pīdhāṁ māḍī (2) havē amr̥ta pātā jāva

dāna dētī tuṁ tō ghaṇā māḍī (2) ēka vadhu dētā jāva

āśa haiyē jāgī chē ghaṇī māḍī (2) āśa pūratāṁ jāva
Increase Font Decrease Font

English Explanation:
Oh divine mother, while playing garba, bless me

Putting your hands on my head, just bless me.

I am waiting for you O'Mother give your vision.

Come today and ask about our well being.

We are your children surrounded by danger, remove all the dangers from our lives

You have done a lot of work, a request to do one more work.

My heart is restless, O'Mother keep it peaceful.

We have always kept crying in this world O'Mother now make us laugh.

Come in consciousness O'Mother and listen to my words.

Drank a lot of poison in this world O'Mother, now get us the nectar

You have showered a lot of grace O'Mother, give some more

Too many hopes have arises in the heart, O'Mother fulfill those wishes.
Gujarati Bhajan no. 570 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

રમતાં રમતાં આવી માડી (2) મંગળ કરતા જાવરમતાં રમતાં આવી માડી (2) મંગળ કરતા જાવ

મૂકીને હાથ તારો માડી (2) આશિષ દેતા જાવ

વાટ જોતાં તારી માડી (2) દર્શન દેતા જાવ

આવીને આજ તો માડી, (2) ખબર પૂછતાં જાવ

સંકટઘેર્યા બાળ છીએ માડી (2) સંકટ હરતાં જાવ

કામો કીધાં તે અનેક માડી (2) એક વધુ કરતા જાવ

અશાંત છે હૈયા અમારા માડી (2) શાંત કરતા જાવ

રડતાં રહ્યાં જગમાં ઘણાં માડી (2) હસતા કરતા જાવ

હોંશથી આવીને આજે માડી (2) વાતો સાંભળતા જાવ

સંસારના ઝેર તો પીધાં માડી (2) હવે અમૃત પાતા જાવ

દાન દેતી તું તો ઘણા માડી (2) એક વધુ દેતા જાવ

આશ હૈયે જાગી છે ઘણી માડી (2) આશ પૂરતાં જાવ
1986-10-16https://i.ytimg.com/vi/C5Xw3EmLZ6w/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=C5Xw3EmLZ6w
રમતાં રમતાં આવી માડી (2) મંગળ કરતા જાવરમતાં રમતાં આવી માડી (2) મંગળ કરતા જાવ

મૂકીને હાથ તારો માડી (2) આશિષ દેતા જાવ

વાટ જોતાં તારી માડી (2) દર્શન દેતા જાવ

આવીને આજ તો માડી, (2) ખબર પૂછતાં જાવ

સંકટઘેર્યા બાળ છીએ માડી (2) સંકટ હરતાં જાવ

કામો કીધાં તે અનેક માડી (2) એક વધુ કરતા જાવ

અશાંત છે હૈયા અમારા માડી (2) શાંત કરતા જાવ

રડતાં રહ્યાં જગમાં ઘણાં માડી (2) હસતા કરતા જાવ

હોંશથી આવીને આજે માડી (2) વાતો સાંભળતા જાવ

સંસારના ઝેર તો પીધાં માડી (2) હવે અમૃત પાતા જાવ

દાન દેતી તું તો ઘણા માડી (2) એક વધુ દેતા જાવ

આશ હૈયે જાગી છે ઘણી માડી (2) આશ પૂરતાં જાવ
1986-10-16https://i.ytimg.com/vi/yiifZ-wffQo/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=yiifZ-wffQo


First...568569570...Last