Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 572 | Date: 17-Oct-1986
અકળાઈ, મૂંઝાઈ, ફેલાવી છે માડી, ઝોળી તો તારી સામે
Akalāī, mūṁjhāī, phēlāvī chē māḍī, jhōlī tō tārī sāmē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 572 | Date: 17-Oct-1986

અકળાઈ, મૂંઝાઈ, ફેલાવી છે માડી, ઝોળી તો તારી સામે

  No Audio

akalāī, mūṁjhāī, phēlāvī chē māḍī, jhōlī tō tārī sāmē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-10-17 1986-10-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11561 અકળાઈ, મૂંઝાઈ, ફેલાવી છે માડી, ઝોળી તો તારી સામે અકળાઈ, મૂંઝાઈ, ફેલાવી છે માડી, ઝોળી તો તારી સામે

નથી કોઈ બીજો ઇલાજ, માડી આજે મારી પાસે

કરી કરી યત્નો બધા, માડી થાક્યો છું હું આજે

નિરાશા તો વ્યાપી છે માડી આજ મારા હૈયે

ઉત્સાહ જીવનનો ગયો છે સુકાઈ, માડી એ તો આજે

હૈયું ગયું છે ઘેરાઈ માડી આજે ચિંતાના તોફાને

દિશા નથી સૂઝતી કાંઈ, હૈયું ઘેરાયું છે અંધકારે

ભરી દેજે ઝોળી માડી, આજ તો તારા પ્રકાશે

નથી જાણતો કંઈ માડી, સરકું ક્યારે હું તો પાપે

બેઠો છું તુજ સામે માડી, આશ ભરી આંખે
View Original Increase Font Decrease Font


અકળાઈ, મૂંઝાઈ, ફેલાવી છે માડી, ઝોળી તો તારી સામે

નથી કોઈ બીજો ઇલાજ, માડી આજે મારી પાસે

કરી કરી યત્નો બધા, માડી થાક્યો છું હું આજે

નિરાશા તો વ્યાપી છે માડી આજ મારા હૈયે

ઉત્સાહ જીવનનો ગયો છે સુકાઈ, માડી એ તો આજે

હૈયું ગયું છે ઘેરાઈ માડી આજે ચિંતાના તોફાને

દિશા નથી સૂઝતી કાંઈ, હૈયું ઘેરાયું છે અંધકારે

ભરી દેજે ઝોળી માડી, આજ તો તારા પ્રકાશે

નથી જાણતો કંઈ માડી, સરકું ક્યારે હું તો પાપે

બેઠો છું તુજ સામે માડી, આશ ભરી આંખે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

akalāī, mūṁjhāī, phēlāvī chē māḍī, jhōlī tō tārī sāmē

nathī kōī bījō ilāja, māḍī ājē mārī pāsē

karī karī yatnō badhā, māḍī thākyō chuṁ huṁ ājē

nirāśā tō vyāpī chē māḍī āja mārā haiyē

utsāha jīvananō gayō chē sukāī, māḍī ē tō ājē

haiyuṁ gayuṁ chē ghērāī māḍī ājē ciṁtānā tōphānē

diśā nathī sūjhatī kāṁī, haiyuṁ ghērāyuṁ chē aṁdhakārē

bharī dējē jhōlī māḍī, āja tō tārā prakāśē

nathī jāṇatō kaṁī māḍī, sarakuṁ kyārē huṁ tō pāpē

bēṭhō chuṁ tuja sāmē māḍī, āśa bharī āṁkhē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is with open hearts in front of the Divine Mother. Sharing all his pain & grief that comes in his way of spirituality.

Kakaji prays

Feeling awkward and confused I have spread the sack in front of you O'Mother.

Now I don't have any other cure left O'Mother.

Trying again & again taking all the efforts, I am tired today.

Disappointment is getting pervasive in my heart.

The excitement of life, has been dried up.

My heart is surrounded by a storm of anxiety.

I am unable to see any direction, the heart is surrounded with darkness.

Fill my sack with the brightness of your blessings

I don't know O'Mother when shall I slip in this sin as I am aware of my weaknesses.

So he is praying sitting in front of the Divine Mother with hopeful eyes
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 572 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...571572573...Last