BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 572 | Date: 17-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

અકળાઈ, મૂંઝાઈ, ફેલાવી છે માડી, ઝોળી તો તારી સામે

  No Audio

Aklaayi, Munjai, Felaavi Che Madi, Zoli To Tari Saame

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1986-10-17 1986-10-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11561 અકળાઈ, મૂંઝાઈ, ફેલાવી છે માડી, ઝોળી તો તારી સામે અકળાઈ, મૂંઝાઈ, ફેલાવી છે માડી, ઝોળી તો તારી સામે
નથી કોઈ બીજો ઇલાજ, માડી આજે મારી પાસે
કરી કરી યત્નો બધા, માડી થાક્યો છું હું આજે
નિરાશા તો વ્યાપી છે માડી આજ મારા હૈયે
ઉત્સાહ જીવનનો ગયો છે સુકાઈ, માડી એ તો આજે
હૈયુ ગયું છે ઘેરાઈ માડી આજે ચિંતાના તોફાને
દિશા નથી સૂઝતી કાંઈ, હૈયું ઘેરાયું છે અંધકારે
ભરી દેજે ઝોળી માડી, આજ તો તારા પ્રકાશે
નથી જાણતો કંઈ માડી, સરકું ક્યારે હું તો પાપે
બેઠો છું તુજ સામે માડી, આશ ભરી આંખે
Gujarati Bhajan no. 572 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અકળાઈ, મૂંઝાઈ, ફેલાવી છે માડી, ઝોળી તો તારી સામે
નથી કોઈ બીજો ઇલાજ, માડી આજે મારી પાસે
કરી કરી યત્નો બધા, માડી થાક્યો છું હું આજે
નિરાશા તો વ્યાપી છે માડી આજ મારા હૈયે
ઉત્સાહ જીવનનો ગયો છે સુકાઈ, માડી એ તો આજે
હૈયુ ગયું છે ઘેરાઈ માડી આજે ચિંતાના તોફાને
દિશા નથી સૂઝતી કાંઈ, હૈયું ઘેરાયું છે અંધકારે
ભરી દેજે ઝોળી માડી, આજ તો તારા પ્રકાશે
નથી જાણતો કંઈ માડી, સરકું ક્યારે હું તો પાપે
બેઠો છું તુજ સામે માડી, આશ ભરી આંખે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
akalāī, mūṁjhāī, phēlāvī chē māḍī, jhōlī tō tārī sāmē
nathī kōī bījō ilāja, māḍī ājē mārī pāsē
karī karī yatnō badhā, māḍī thākyō chuṁ huṁ ājē
nirāśā tō vyāpī chē māḍī āja mārā haiyē
utsāha jīvananō gayō chē sukāī, māḍī ē tō ājē
haiyu gayuṁ chē ghērāī māḍī ājē ciṁtānā tōphānē
diśā nathī sūjhatī kāṁī, haiyuṁ ghērāyuṁ chē aṁdhakārē
bharī dējē jhōlī māḍī, āja tō tārā prakāśē
nathī jāṇatō kaṁī māḍī, sarakuṁ kyārē huṁ tō pāpē
bēṭhō chuṁ tuja sāmē māḍī, āśa bharī āṁkhē

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan Kakaji is with open hearts in front of the Divine Mother. Sharing all his pain & grief that comes in his way of spirituality.
Kakaji prays
Feeling awkward and confused I have spread the sack in front of you O'Mother.
Now I don't have any other cure left O'Mother.
Trying again & again taking all the efforts, I am tired today.
Disappointment is getting pervasive in my heart.
The excitement of life, has been dried up.
My heart is surrounded by a storm of anxiety.
I am unable to see any direction, the heart is surrounded with darkness.
Fill my sack with the brightness of your blessings
I don't know O'Mother when shall I slip in this sin as I am aware of my weaknesses.
So he is praying sitting in front of the Divine Mother with hopeful eyes

First...571572573574575...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall