BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 584 | Date: 24-Oct-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

તારા હૈયામાં રહેલા અસુરોને, તું આજ તો ભગાડજે

  No Audio

Tara Haiya Ma Rahela Asuro Ne, Tu Aaj Bhagadje

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1986-10-24 1986-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11573 તારા હૈયામાં રહેલા અસુરોને, તું આજ તો ભગાડજે તારા હૈયામાં રહેલા અસુરોને, તું આજ તો ભગાડજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
કરતા રહ્યાં છે, સદા એ મનમાન્યું સામનાના અભાવે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
પ્રેમની ભાષા જો ના સમજે, તો લાલ આંખ તારી કાઢજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
મહેનત તારે કરવી પડશે, આળસ ત્યાં તો નહિ ચાલશે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
તારું જ રક્ત પીને તાજા બન્યા છે એનાથી સંભાળજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
તું છે શક્તિનું સંતાન, નિરાશા હૈયે કદી ન લાવજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
અલમસ્ત બનેલા અસુરો સામે, જંગ આજ તું માંડજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
ભગાડવા એને, તારા જંગને, બંધ કદી તું ન રાખજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
ભાગે ના હૈયેથી એ ત્યાં સુધી હૈયે શાંતિ ન રાખજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
જંગમાં થાકજે ના કદી, પણ અસુરોને તું થકાવજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
ભગાડીને અસુરોને હૈયેથી, આનંદે સદા તું ન્હાજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
Gujarati Bhajan no. 584 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તારા હૈયામાં રહેલા અસુરોને, તું આજ તો ભગાડજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
કરતા રહ્યાં છે, સદા એ મનમાન્યું સામનાના અભાવે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
પ્રેમની ભાષા જો ના સમજે, તો લાલ આંખ તારી કાઢજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
મહેનત તારે કરવી પડશે, આળસ ત્યાં તો નહિ ચાલશે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
તારું જ રક્ત પીને તાજા બન્યા છે એનાથી સંભાળજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
તું છે શક્તિનું સંતાન, નિરાશા હૈયે કદી ન લાવજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
અલમસ્ત બનેલા અસુરો સામે, જંગ આજ તું માંડજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
ભગાડવા એને, તારા જંગને, બંધ કદી તું ન રાખજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
ભાગે ના હૈયેથી એ ત્યાં સુધી હૈયે શાંતિ ન રાખજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
જંગમાં થાકજે ના કદી, પણ અસુરોને તું થકાવજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
ભગાડીને અસુરોને હૈયેથી, આનંદે સદા તું ન્હાજે
   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tārā haiyāmāṁ rahēlā asurōnē, tuṁ āja tō bhagāḍajē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
karatā rahyāṁ chē, sadā ē manamānyuṁ sāmanānā abhāvē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
prēmanī bhāṣā jō nā samajē, tō lāla āṁkha tārī kāḍhajē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
mahēnata tārē karavī paḍaśē, ālasa tyāṁ tō nahi cālaśē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
tāruṁ ja rakta pīnē tājā banyā chē ēnāthī saṁbhālajē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
tuṁ chē śaktinuṁ saṁtāna, nirāśā haiyē kadī na lāvajē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
alamasta banēlā asurō sāmē, jaṁga āja tuṁ māṁḍajē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
bhagāḍavā ēnē, tārā jaṁganē, baṁdha kadī tuṁ na rākhajē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
bhāgē nā haiyēthī ē tyāṁ sudhī haiyē śāṁti na rākhajē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
jaṁgamāṁ thākajē nā kadī, paṇa asurōnē tuṁ thakāvajē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
bhagāḍīnē asurōnē haiyēthī, ānaṁdē sadā tuṁ nhājē
sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

Explanation in English
In this wonderful Gujarati Bhajan Kakaji is encouraging to remove the demons (lust, anger, jealousy ) which reside in our hearts, And to revive the inner spirit which has gone asleep. So that the positivity remains around you.

Kakaji explains
To flee the demons staying in your heart today.
Awaken the sleeping God living within you.
You are always avoiding an arbitrary encounter with it face it.
Awaken the sleeping God living within you.
If anybody does not understands your language of love then you can remove your red eye's. Here Kakaji means to say express ryour anger. If things do not happen in a cool way.
Awaken the sleeping God living within you.
You shall have to work hard a lot, laziness shall not work there.
Awaken the sleeping God living within you.
Kakaji says to the Divine, As we are the Divines creation generated from him so he is asking the Supreme to take care of us, as we are your blood which has become fresh by drinking it.
You are the child of strength, never bring despair
in your life.
Awaken the sleeping God living within you.
The demons which are in pleasure. Put forth a war against these demons( lust, anger, jealousy).
Awaken the sleeping God living within you.
Never stop your fight to drive them away.
Awaken the sleeping God living within you.
Don't be at peace, until they do not leave your heart.
Awaken the sleeping God living within you.
Never get tired, unless & until you make these demons tired.

First...581582583584585...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall