Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 584 | Date: 24-Oct-1986
તારા હૈયામાં રહેલા અસુરોને, તું આજ તો ભગાડજે
Tārā haiyāmāṁ rahēlā asurōnē, tuṁ āja tō bhagāḍajē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 584 | Date: 24-Oct-1986

તારા હૈયામાં રહેલા અસુરોને, તું આજ તો ભગાડજે

  No Audio

tārā haiyāmāṁ rahēlā asurōnē, tuṁ āja tō bhagāḍajē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-10-24 1986-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11573 તારા હૈયામાં રહેલા અસુરોને, તું આજ તો ભગાડજે તારા હૈયામાં રહેલા અસુરોને, તું આજ તો ભગાડજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

કરતા રહ્યાં છે સદા એ મનમાન્યું સામનાના અભાવે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

પ્રેમની ભાષા જો ના સમજે, તો લાલ આંખ તારી કાઢજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

મહેનત તારે કરવી પડશે, આળસ ત્યાં તો નહિ ચાલશે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

તારું જ રક્ત પીને તાજા બન્યા છે, એનાથી સંભાળજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

તું છે શક્તિનું સંતાન, નિરાશા હૈયે કદી ન લાવજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

અલમસ્ત બનેલા અસુરો સામે, જંગ આજ તું માંડજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

ભગાડવા એને, તારા જંગને બંધ કદી તું ન રાખજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

ભાગે ના હૈયેથી એ ત્યાં સુધી હૈયે શાંતિ ન રાખજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

જંગમાં થાકજે ના કદી, પણ અસુરોને તું થકાવજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

ભગાડીને અસુરોને હૈયેથી, આનંદે સદા તું નહાજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
View Original Increase Font Decrease Font


તારા હૈયામાં રહેલા અસુરોને, તું આજ તો ભગાડજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

કરતા રહ્યાં છે સદા એ મનમાન્યું સામનાના અભાવે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

પ્રેમની ભાષા જો ના સમજે, તો લાલ આંખ તારી કાઢજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

મહેનત તારે કરવી પડશે, આળસ ત્યાં તો નહિ ચાલશે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

તારું જ રક્ત પીને તાજા બન્યા છે, એનાથી સંભાળજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

તું છે શક્તિનું સંતાન, નિરાશા હૈયે કદી ન લાવજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

અલમસ્ત બનેલા અસુરો સામે, જંગ આજ તું માંડજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

ભગાડવા એને, તારા જંગને બંધ કદી તું ન રાખજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

ભાગે ના હૈયેથી એ ત્યાં સુધી હૈયે શાંતિ ન રાખજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

જંગમાં થાકજે ના કદી, પણ અસુરોને તું થકાવજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે

ભગાડીને અસુરોને હૈયેથી, આનંદે સદા તું નહાજે

   સૂઈ રહેલા તારા દેવને તું, તારામાં આજ તો જગાડજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā haiyāmāṁ rahēlā asurōnē, tuṁ āja tō bhagāḍajē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

karatā rahyāṁ chē sadā ē manamānyuṁ sāmanānā abhāvē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

prēmanī bhāṣā jō nā samajē, tō lāla āṁkha tārī kāḍhajē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

mahēnata tārē karavī paḍaśē, ālasa tyāṁ tō nahi cālaśē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

tāruṁ ja rakta pīnē tājā banyā chē, ēnāthī saṁbhālajē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

tuṁ chē śaktinuṁ saṁtāna, nirāśā haiyē kadī na lāvajē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

alamasta banēlā asurō sāmē, jaṁga āja tuṁ māṁḍajē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

bhagāḍavā ēnē, tārā jaṁganē baṁdha kadī tuṁ na rākhajē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

bhāgē nā haiyēthī ē tyāṁ sudhī haiyē śāṁti na rākhajē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

jaṁgamāṁ thākajē nā kadī, paṇa asurōnē tuṁ thakāvajē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē

bhagāḍīnē asurōnē haiyēthī, ānaṁdē sadā tuṁ nahājē

   sūī rahēlā tārā dēvanē tuṁ, tārāmāṁ āja tō jagāḍajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this wonderful Gujarati Bhajan Kakaji is encouraging to remove the demons (lust, anger, jealousy ) which reside in our hearts, And to revive the inner spirit which has gone asleep. So that the positivity remains around you.

Kakaji explains

To flee the demons staying in your heart today.

Awaken the sleeping God living within you.

You are always avoiding an arbitrary encounter with it face it.

Awaken the sleeping God living within you.

If anybody does not understands your language of love then you can remove your red eye's. Here Kakaji means to say express ryour anger. If things do not happen in a cool way.

Awaken the sleeping God living within you.

You shall have to work hard a lot, laziness shall not work there.

Awaken the sleeping God living within you.

Kakaji says to the Divine, As we are the Divines creation generated from him so he is asking the Supreme to take care of us, as we are your blood which has become fresh by drinking it.

You are the child of strength, never bring despair

in your life.

Awaken the sleeping God living within you.

The demons which are in pleasure. Put forth a war against these demons( lust, anger, jealousy).

Awaken the sleeping God living within you.

Never stop your fight to drive them away.

Awaken the sleeping God living within you.

Don't be at peace, until they do not leave your heart.

Awaken the sleeping God living within you.

Never get tired, unless & until you make these demons tired.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 584 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...583584585...Last