Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 592 | Date: 29-Oct-1986
સ્વર્ગ ને નર્ક જગમાં, વસ્યા છે તારા મનમાં જરૂર
Svarga nē narka jagamāṁ, vasyā chē tārā manamāṁ jarūra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 592 | Date: 29-Oct-1986

સ્વર્ગ ને નર્ક જગમાં, વસ્યા છે તારા મનમાં જરૂર

  No Audio

svarga nē narka jagamāṁ, vasyā chē tārā manamāṁ jarūra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1986-10-29 1986-10-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11581 સ્વર્ગ ને નર્ક જગમાં, વસ્યા છે તારા મનમાં જરૂર સ્વર્ગ ને નર્ક જગમાં, વસ્યા છે તારા મનમાં જરૂર

કર્મો કરજે તું એવાં, સ્વર્ગ રહે ના તુજથી દૂર

પાપ આચરતા અચકાયો નથી, પીડશે તને એ જરૂર

પીડા એની જાગશે હૈયે જ્યાં, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

ક્રોધ હૈયે જાગશે જ્યાં, જલાવશે એ અન્યને પણ જરૂર

તું પણ રહેશે હૈયે જલતો, સ્વર્ગ રહેશે તો તુજથી દૂર

કામ પીડશે હૈયે જ્યાં, જલાવી રહેશે તને જરૂર

વિવેક હૈયે જો જાગશે નહિ, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

લોભ-લાલચ વિંટળાશે હૈયે જ્યાં, શાંતિ હરશે જરૂર

ગફલત રહેશે એમાં જ્યાં, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

મોહમાં ડૂબશે હૈયું જ્યાં, દિશા સૂઝશે નહિ જરૂર

આળસમાં લપટાતો રહેશે, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

ધિક્કાર હૈયેથી છૂટશે નહિ જ્યાં, પ્રેમથી વંચિત થાશે જરૂર

ચેન પડશે નહિ હૈયે ત્યાં, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

દૂર બધું તું કરતો જાશે, એક દિવસ દૂર થાશે જરૂર

સંતોષ, શાંતિ હૈયે આવી વસશે, સ્વર્ગ રહેશે ના તુજથી દૂર
View Original Increase Font Decrease Font


સ્વર્ગ ને નર્ક જગમાં, વસ્યા છે તારા મનમાં જરૂર

કર્મો કરજે તું એવાં, સ્વર્ગ રહે ના તુજથી દૂર

પાપ આચરતા અચકાયો નથી, પીડશે તને એ જરૂર

પીડા એની જાગશે હૈયે જ્યાં, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

ક્રોધ હૈયે જાગશે જ્યાં, જલાવશે એ અન્યને પણ જરૂર

તું પણ રહેશે હૈયે જલતો, સ્વર્ગ રહેશે તો તુજથી દૂર

કામ પીડશે હૈયે જ્યાં, જલાવી રહેશે તને જરૂર

વિવેક હૈયે જો જાગશે નહિ, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

લોભ-લાલચ વિંટળાશે હૈયે જ્યાં, શાંતિ હરશે જરૂર

ગફલત રહેશે એમાં જ્યાં, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

મોહમાં ડૂબશે હૈયું જ્યાં, દિશા સૂઝશે નહિ જરૂર

આળસમાં લપટાતો રહેશે, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

ધિક્કાર હૈયેથી છૂટશે નહિ જ્યાં, પ્રેમથી વંચિત થાશે જરૂર

ચેન પડશે નહિ હૈયે ત્યાં, સ્વર્ગ રહેશે તુજથી દૂર

દૂર બધું તું કરતો જાશે, એક દિવસ દૂર થાશે જરૂર

સંતોષ, શાંતિ હૈયે આવી વસશે, સ્વર્ગ રહેશે ના તુજથી દૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

svarga nē narka jagamāṁ, vasyā chē tārā manamāṁ jarūra

karmō karajē tuṁ ēvāṁ, svarga rahē nā tujathī dūra

pāpa ācaratā acakāyō nathī, pīḍaśē tanē ē jarūra

pīḍā ēnī jāgaśē haiyē jyāṁ, svarga rahēśē tujathī dūra

krōdha haiyē jāgaśē jyāṁ, jalāvaśē ē anyanē paṇa jarūra

tuṁ paṇa rahēśē haiyē jalatō, svarga rahēśē tō tujathī dūra

kāma pīḍaśē haiyē jyāṁ, jalāvī rahēśē tanē jarūra

vivēka haiyē jō jāgaśē nahi, svarga rahēśē tujathī dūra

lōbha-lālaca viṁṭalāśē haiyē jyāṁ, śāṁti haraśē jarūra

gaphalata rahēśē ēmāṁ jyāṁ, svarga rahēśē tujathī dūra

mōhamāṁ ḍūbaśē haiyuṁ jyāṁ, diśā sūjhaśē nahi jarūra

ālasamāṁ lapaṭātō rahēśē, svarga rahēśē tujathī dūra

dhikkāra haiyēthī chūṭaśē nahi jyāṁ, prēmathī vaṁcita thāśē jarūra

cēna paḍaśē nahi haiyē tyāṁ, svarga rahēśē tujathī dūra

dūra badhuṁ tuṁ karatō jāśē, ēka divasa dūra thāśē jarūra

saṁtōṣa, śāṁti haiyē āvī vasaśē, svarga rahēśē nā tujathī dūra
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati Bhajan Kakaji is talking about the feeling of the heart. If you want to be near to the Divine then you need to be clean and clear with your mind. You have to be careful of each and every thing you do

Kakaji is saying

Heaven and hell of the world both are settled in your mind.

Do your Karma (deeds) as such that heaven does

not stay far away from you.

Kakaji is explaining it by giving various illustrations.

You never hesitated while committing sins, then you shall suffer for sure.

Ans as the actual pain shall awaken , it means when you start repenting, then heaven shall be far away from you.

When anger awakens in the heart it shall burn others too.

Then your heart shall be burning from within and heaven shall be far away from you.

When work shall hurt your heart, it shall burn you too surely.

When consciousness shall not awaken, then heaven shall be really far from you.

When greed and lust shall capture your heart then they shall kidnap peace away.

And when in your heart there shall be negligence, then heaven shall be far away from you.

As your heart shall be drowned in love & illusions then the direction or the way shall not be seen.

As you will be wrapped up in laziness, then heaven shall go more far away from you.

When hate shall not leave the heart, then you shall be deprived of love.

Then there shall be no peace in the heart, & heaven shall be far away from you.

When you shall keep all the negative things far away, then one fine day it shall surely go far away.

Ultimately the most important thing shall take place, Satisfaction and peace shall come to you, and heaven shall not be far away from you.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 592 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...592593594...Last