Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 618 | Date: 17-Nov-1986
માળીડા સજાવજે માંડવડો મારે આંગણિયે આજ
Mālīḍā sajāvajē māṁḍavaḍō mārē āṁgaṇiyē āja

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 618 | Date: 17-Nov-1986

માળીડા સજાવજે માંડવડો મારે આંગણિયે આજ

  No Audio

mālīḍā sajāvajē māṁḍavaḍō mārē āṁgaṇiyē āja

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1986-11-17 1986-11-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11607 માળીડા સજાવજે માંડવડો મારે આંગણિયે આજ માળીડા સજાવજે માંડવડો મારે આંગણિયે આજ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

બાંધજે આસોપાલવના તોરણો ને બાંધજે વિવિધ ફૂલહાર

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

ગૂંથજે વિવિધ પુષ્પો ને ભરજે ખૂબ હૈયાના ભાવ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

જાઈ, જુઇ, મોગરા ને સુગંધી ગુલાબથી મહેકાવજે માંડવો આજ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

વિવિધ પુષ્પો તણી ગૂંથીને ચાદર, પાથરજે તું તો આજ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

કરાવજે વિવિધ અત્તરો કેરો એમાં તો છંટકાવ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

પાડશે પગ આંગણિયે માડી જ્યાં, પાછાં ક્યાંયે નહિ જાય

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

હરખી ઊઠશે હૈયું તો `મા’ નું, સજાવજે એવો શણગાર

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

ફરશે નજર એની જ્યાં, હરખી ઊઠશે હૈયાના ભાવ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર
View Original Increase Font Decrease Font


માળીડા સજાવજે માંડવડો મારે આંગણિયે આજ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

બાંધજે આસોપાલવના તોરણો ને બાંધજે વિવિધ ફૂલહાર

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

ગૂંથજે વિવિધ પુષ્પો ને ભરજે ખૂબ હૈયાના ભાવ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

જાઈ, જુઇ, મોગરા ને સુગંધી ગુલાબથી મહેકાવજે માંડવો આજ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

વિવિધ પુષ્પો તણી ગૂંથીને ચાદર, પાથરજે તું તો આજ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

કરાવજે વિવિધ અત્તરો કેરો એમાં તો છંટકાવ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

પાડશે પગ આંગણિયે માડી જ્યાં, પાછાં ક્યાંયે નહિ જાય

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

હરખી ઊઠશે હૈયું તો `મા’ નું, સજાવજે એવો શણગાર

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર

ફરશે નજર એની જ્યાં, હરખી ઊઠશે હૈયાના ભાવ

   પધારશે (2) માડી મારી, આજ તો મારે દ્વાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mālīḍā sajāvajē māṁḍavaḍō mārē āṁgaṇiyē āja

   padhāraśē (2) māḍī mārī, āja tō mārē dvāra

bāṁdhajē āsōpālavanā tōraṇō nē bāṁdhajē vividha phūlahāra

   padhāraśē (2) māḍī mārī, āja tō mārē dvāra

gūṁthajē vividha puṣpō nē bharajē khūba haiyānā bhāva

   padhāraśē (2) māḍī mārī, āja tō mārē dvāra

jāī, jui, mōgarā nē sugaṁdhī gulābathī mahēkāvajē māṁḍavō āja

   padhāraśē (2) māḍī mārī, āja tō mārē dvāra

vividha puṣpō taṇī gūṁthīnē cādara, pātharajē tuṁ tō āja

   padhāraśē (2) māḍī mārī, āja tō mārē dvāra

karāvajē vividha attarō kērō ēmāṁ tō chaṁṭakāva

   padhāraśē (2) māḍī mārī, āja tō mārē dvāra

pāḍaśē paga āṁgaṇiyē māḍī jyāṁ, pāchāṁ kyāṁyē nahi jāya

   padhāraśē (2) māḍī mārī, āja tō mārē dvāra

harakhī ūṭhaśē haiyuṁ tō `mā' nuṁ, sajāvajē ēvō śaṇagāra

   padhāraśē (2) māḍī mārī, āja tō mārē dvāra

pharaśē najara ēnī jyāṁ, harakhī ūṭhaśē haiyānā bhāva

   padhāraśē (2) māḍī mārī, āja tō mārē dvāra
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Pujya Kaka, our Guruji is describing the beautiful decoration of flowers that he wants to do as a gardener, to welcome his Divine Mother and to impress her so she would not want to leave from there at all.

He is saying...

Gardener, please make and decorate a beautiful shamiana (canopy) in my courtyard,

My Divine Mother is coming to my home.

Please decorate it with garland of aasopalav (holy leaves), and garland of various flowers,

My Divine Mother is coming to my home.

Weave many flowers together and make it with love and care.

My Divine Mother is coming to my home.

Fill my courtyard with fragrance of different flowers like Roses and Jasmines,

Knit the sheet of various flowers and spread it around,

Sprinkle various perfumes on it,

My Divine Mother is coming to my home.

As soon as , Divine Mother enters, she should not be able to go back, her heart should be overjoyed looking at the decorations. She should feel the joy looking around, and she will feel my love and emotions through my decorations.

My Divine Mother is coming to my home.

Kaka's adoration and love for Divine Mother is pouring in this bhajan.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 618 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...616617618...Last