Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 619 | Date: 17-Nov-1986
પા, પા પગલાં ભરતો માડી છું હું તો તારો બાળ
Pā, pā pagalāṁ bharatō māḍī chuṁ huṁ tō tārō bāla

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 619 | Date: 17-Nov-1986

પા, પા પગલાં ભરતો માડી છું હું તો તારો બાળ

  No Audio

pā, pā pagalāṁ bharatō māḍī chuṁ huṁ tō tārō bāla

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1986-11-17 1986-11-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11608 પા, પા પગલાં ભરતો માડી છું હું તો તારો બાળ પા, પા પગલાં ભરતો માડી છું હું તો તારો બાળ

ભરતાં ડગલાં, પડી જાતો માડી, લેજે માડી સંભાળ

નિર્બળ પગ તો છે એવા માડી, પડી જાતો વારંવાર

હાથ ઝાલી કરજે ઊભો, ઊભો કરજે મને તત્કાળ

પગલાં ભરવા છે એવા માડી, પહોંચે એ તો તારે દ્વાર

સાચવજે મુજને માડી, રસ્તા બાકી છે અપાર

ભરજે પગમાં શક્તિ એવી, ચાલુ હું તો ટટ્ટાર

સીધેસીધો ચાલતો આવું, આવું માડી તારે દ્વાર

કરુણા વરસાવજે બાળ પર તારી, અપંગ છે આ બાળ

હરપળ સાચવી લેજે માડી, સાચવી લેજે સદાય
View Original Increase Font Decrease Font


પા, પા પગલાં ભરતો માડી છું હું તો તારો બાળ

ભરતાં ડગલાં, પડી જાતો માડી, લેજે માડી સંભાળ

નિર્બળ પગ તો છે એવા માડી, પડી જાતો વારંવાર

હાથ ઝાલી કરજે ઊભો, ઊભો કરજે મને તત્કાળ

પગલાં ભરવા છે એવા માડી, પહોંચે એ તો તારે દ્વાર

સાચવજે મુજને માડી, રસ્તા બાકી છે અપાર

ભરજે પગમાં શક્તિ એવી, ચાલુ હું તો ટટ્ટાર

સીધેસીધો ચાલતો આવું, આવું માડી તારે દ્વાર

કરુણા વરસાવજે બાળ પર તારી, અપંગ છે આ બાળ

હરપળ સાચવી લેજે માડી, સાચવી લેજે સદાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pā, pā pagalāṁ bharatō māḍī chuṁ huṁ tō tārō bāla

bharatāṁ ḍagalāṁ, paḍī jātō māḍī, lējē māḍī saṁbhāla

nirbala paga tō chē ēvā māḍī, paḍī jātō vāraṁvāra

hātha jhālī karajē ūbhō, ūbhō karajē manē tatkāla

pagalāṁ bharavā chē ēvā māḍī, pahōṁcē ē tō tārē dvāra

sācavajē mujanē māḍī, rastā bākī chē apāra

bharajē pagamāṁ śakti ēvī, cālu huṁ tō ṭaṭṭāra

sīdhēsīdhō cālatō āvuṁ, āvuṁ māḍī tārē dvāra

karuṇā varasāvajē bāla para tārī, apaṁga chē ā bāla

harapala sācavī lējē māḍī, sācavī lējē sadāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this prayer bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Pujya Kaka, our Guruji is urging Divine Mother to lift him up and to make him worthy of her grace, so he can reach up to her.

He is praying...

Taking baby steps, O Divine Mother, I am your child, while taking steps, I lose my balance and fall, O Mother, please take care of me.

My legs are so weak that I keep on falling again and again, please hold my hand and lift me up, lift me up quickly.

I want to take such steps that I reach to you. Please look out for me, since there are many diverting paths.

Please fill such energy in my legs that I walk steadily and tall and I come walking straight to your door.

Please shower compassion on this child of yours, who is so weak. Please take care of me every minute and always.

Kaka is explaining that when child starts walking, he is not fully balanced and often ends up falling, and his mother picks him up carefully.

Similarly, Kaka is requesting Divine Mother on behalf of all of us that we are all her children, and are flawed in our thoughts, our character. Often, we lose balance while walking on spiritual path and many times, we lose the direction. So, he is requesting Divine Mother to shower her grace so that we are not only awakened, but also lifted up to reach to her divinity.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 619 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...619620621...Last