BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 619 | Date: 17-Nov-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

પા, પા પગલાં ભરતો માડી છું હું તો તારો બાળ

  No Audio

Pa, Pa Pagla Bharto Madi Chu Hu To Taro Baal

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)


1986-11-17 1986-11-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11608 પા, પા પગલાં ભરતો માડી છું હું તો તારો બાળ પા, પા પગલાં ભરતો માડી છું હું તો તારો બાળ
ભરતાં ડગલાં, પડી જાતો માડી, લેજે માડી સંભાળ
નિર્બળ પગ તો છે એવા માડી, પડી જાતો વારંવાર
હાથ ઝાલી કરજે ઊભો, ઊભો કરજે મને તત્કાળ
પગલાં ભરવા છે, એવા માડી, પહોંચે એ તો તારે દ્વાર
સાચવજે મુજને માડી, રસ્તા બાકી છે અપાર
ભરજે પગમાં શક્તિ એવી, ચાલુ હું તો ટટ્ટાર
સીધેસીધો ચાલતો આવું, આવું માડી તારે દ્વાર
કરુણા વરસાવજે બાળ પર તારી, અપંગ છે આ બાળ
હરપળ સાચવી લેજે માડી, સાચવી લેજે સદાય
Gujarati Bhajan no. 619 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પા, પા પગલાં ભરતો માડી છું હું તો તારો બાળ
ભરતાં ડગલાં, પડી જાતો માડી, લેજે માડી સંભાળ
નિર્બળ પગ તો છે એવા માડી, પડી જાતો વારંવાર
હાથ ઝાલી કરજે ઊભો, ઊભો કરજે મને તત્કાળ
પગલાં ભરવા છે, એવા માડી, પહોંચે એ તો તારે દ્વાર
સાચવજે મુજને માડી, રસ્તા બાકી છે અપાર
ભરજે પગમાં શક્તિ એવી, ચાલુ હું તો ટટ્ટાર
સીધેસીધો ચાલતો આવું, આવું માડી તારે દ્વાર
કરુણા વરસાવજે બાળ પર તારી, અપંગ છે આ બાળ
હરપળ સાચવી લેજે માડી, સાચવી લેજે સદાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pā, pā pagalāṁ bharatō māḍī chuṁ huṁ tō tārō bāla
bharatāṁ ḍagalāṁ, paḍī jātō māḍī, lējē māḍī saṁbhāla
nirbala paga tō chē ēvā māḍī, paḍī jātō vāraṁvāra
hātha jhālī karajē ūbhō, ūbhō karajē manē tatkāla
pagalāṁ bharavā chē, ēvā māḍī, pahōṁcē ē tō tārē dvāra
sācavajē mujanē māḍī, rastā bākī chē apāra
bharajē pagamāṁ śakti ēvī, cālu huṁ tō ṭaṭṭāra
sīdhēsīdhō cālatō āvuṁ, āvuṁ māḍī tārē dvāra
karuṇā varasāvajē bāla para tārī, apaṁga chē ā bāla
harapala sācavī lējē māḍī, sācavī lējē sadāya

Explanation in English
In this prayer bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Pujya Kaka, our Guruji is urging Divine Mother to lift him up and to make him worthy of her grace, so he can reach up to her.
He is praying...
Taking baby steps, O Divine Mother, I am your child, while taking steps, I lose my balance and fall, O Mother, please take care of me.
My legs are so weak that I keep on falling again and again, please hold my hand and lift me up, lift me up quickly.
I want to take such steps that I reach to you. Please look out for me, since there are many diverting paths.
Please fill such energy in my legs that I walk steadily and tall and I come walking straight to your door.
Please shower compassion on this child of yours, who is so weak. Please take care of me every minute and always.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that when child starts walking, he is not fully balanced and often ends up falling, and his mother picks him up carefully.
Similarly, Kaka (Satguru Devendra Ghia) is requesting Divine Mother on behalf of all of us that we are all her children, and are flawed in our thoughts, our character. Often, we lose balance while walking on spiritual path and many times, we lose the direction. So, he is requesting Divine Mother to shower her grace so that we are not only awakened, but also lifted up to reach to her divinity.

First...616617618619620...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall