BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 632 | Date: 29-Nov-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ભક્તો કાજે તેં તો માડી, હણ્યા અસુરો અપાર રે માડી

  No Audio

Bhakto Kaje Te To Madi, Hanya Asuro Apaar Re Madi

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-11-29 1986-11-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11621 ભક્તો કાજે તેં તો માડી, હણ્યા અસુરો અપાર રે માડી ભક્તો કાજે તેં તો માડી, હણ્યા અસુરો અપાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
સતી સીતા કાજે હણ્યો રાવણ લંકાને પાદરે રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
હણી કંઈક પાપીઓને, ઉતારે તું જગનો ભાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
હણી મહિષાસુર, કીધો જગ પર તેં ઉપકાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
શુંભ, નિશુંભને હણ્યો તેં, સૂણી જગની પુકાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
ચંડ, મુંડ જેવા મહાબળિયાને હણ્યા રણમેદાન રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
રક્તબીજ જેવાને રોળ્યા રણમાં, કરી જગને સહાય રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
હણ્યો ચપટીમાં તેં તો ધૂમ્રલોચન બળવાન રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
ગણવા પરાક્રમો કેટલા, પરાક્રમોનો નહિ પાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
દોડતી સૂણી પુકાર ભક્તોની, થાકે ના તું લગાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા તો જગને દ્વાર રે
Gujarati Bhajan no. 632 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ભક્તો કાજે તેં તો માડી, હણ્યા અસુરો અપાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
સતી સીતા કાજે હણ્યો રાવણ લંકાને પાદરે રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
હણી કંઈક પાપીઓને, ઉતારે તું જગનો ભાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
હણી મહિષાસુર, કીધો જગ પર તેં ઉપકાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
શુંભ, નિશુંભને હણ્યો તેં, સૂણી જગની પુકાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
ચંડ, મુંડ જેવા મહાબળિયાને હણ્યા રણમેદાન રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
રક્તબીજ જેવાને રોળ્યા રણમાં, કરી જગને સહાય રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
હણ્યો ચપટીમાં તેં તો ધૂમ્રલોચન બળવાન રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
ગણવા પરાક્રમો કેટલા, પરાક્રમોનો નહિ પાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા જગને દ્વાર રે
દોડતી સૂણી પુકાર ભક્તોની, થાકે ના તું લગાર રે માડી
   ડંકા વાગ્યા છે માડી, તારા તો જગને દ્વાર રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bhaktō kājē tēṁ tō māḍī, haṇyā asurō apāra rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā jaganē dvāra rē
satī sītā kājē haṇyō rāvaṇa laṁkānē pādarē rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā jaganē dvāra rē
haṇī kaṁīka pāpīōnē, utārē tuṁ jaganō bhāra rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā jaganē dvāra rē
haṇī mahiṣāsura, kīdhō jaga para tēṁ upakāra rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā jaganē dvāra rē
śuṁbha, niśuṁbhanē haṇyō tēṁ, sūṇī jaganī pukāra rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā jaganē dvāra rē
caṁḍa, muṁḍa jēvā mahābaliyānē haṇyā raṇamēdāna rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā jaganē dvāra rē
raktabīja jēvānē rōlyā raṇamāṁ, karī jaganē sahāya rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā jaganē dvāra rē
haṇyō capaṭīmāṁ tēṁ tō dhūmralōcana balavāna rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā jaganē dvāra rē
gaṇavā parākramō kēṭalā, parākramōnō nahi pāra rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā jaganē dvāra rē
dōḍatī sūṇī pukāra bhaktōnī, thākē nā tuṁ lagāra rē māḍī
   ḍaṁkā vāgyā chē māḍī, tārā tō jaganē dvāra rē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka (Satguru Devendra Ghia) is describing the triumph of Divine Mother over various Demons, the victory of good over evil. He is singing in glory of Divine Mother as a protector of this world.
He is saying...
For the protection of devotees, O Mother, you killed many demons,
The bells of your glory has been ringing in this world.
For the safety of Sati Sita, you killed Ravana at the doorstep of Lanka,
The bells of your glory has been ringing in this world.
Killing many sinners, O Mother, you have reduced the burden of this world,
The bells of your glory has been ringing in this world.
By killing Mahisasur (demon), O Mother, you have obliged this world.
Listening to the cries of this world, you have killed Shumbh Nishumbh (Demons), O Mother,
The bells of your glory has been ringing in this world.
Killing strong fighters like Chand Mund (Demons) in the battlefield,
Killing Devil like Raktabij in the field, O Mother, you have helped this world,
The bells of your glory has been in this world.
Killing strong Dhumralochan (Demon) in a snap, O Mother,
The bells of your glory has been ringing in this world.
How many righteous acts of yours to count, there is no count to your feat, O Mother,
You just run at a call of your devotees, never get tired, O Mother,
The bells of your glory has been ringing in this world.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining about Victory of Divine Mother over Demons like Ravana, Mahisasur (ego), Shumbh Nishumbh (likes, dislikes), Chand Mund ( ignorance and unrelated indulgence), Raktabij (desires), Dhumralochan (wrong anger). These demons represent bad attributes in our character, which is so deeply engraved in us that only Divine Mother is capable of discarding from within us. Divine Mother symbolises the victory of good over evil within us.

First...631632633634635...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall