Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 654 | Date: 17-Dec-1986
રસ્તો ભૂલ્યો, રસ્તો ચૂક્યો, રસ્તો ન જડે ક્યાંય
Rastō bhūlyō, rastō cūkyō, rastō na jaḍē kyāṁya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 654 | Date: 17-Dec-1986

રસ્તો ભૂલ્યો, રસ્તો ચૂક્યો, રસ્તો ન જડે ક્યાંય

  No Audio

rastō bhūlyō, rastō cūkyō, rastō na jaḍē kyāṁya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-12-17 1986-12-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11643 રસ્તો ભૂલ્યો, રસ્તો ચૂક્યો, રસ્તો ન જડે ક્યાંય રસ્તો ભૂલ્યો, રસ્તો ચૂક્યો, રસ્તો ન જડે ક્યાંય

મદમાં હું તો મારગ ભૂલ્યો, મારગ ના સૂઝે ક્યાંય

મોહમાં હું તો પગલાં ભરતો, ના જાણું લઈ જાશે ક્યાં?

લાલચમાં હું તો લલચાઈ જાતો, આખર તો ત્યાં ને ત્યાં- રસ્તો...

ક્રોધથી હું તો ઘેરાઈ જાતો, ઘસડી જાતો એ કયાંય

સંયમ મારો તૂટી જાતો, અટકી જાતો ત્યાંય - રસ્તો...

કીર્તિલોભે ખૂબ ભટક્યો, શાંતિ ન મળી ક્યાંય

આશાઓ હૈયેથી સરકી જાતી, હતાશા ઘેરી વળી ત્યાંય - રસ્તો

લાભે લોભે દોડી જાતો, પરિણામ ન મળે ક્યાંય

વિચારતો મનમાં હું તો રહ્યો, વિચાર ન સૂઝે ત્યાંય - રસ્તો...

આદતે આદતે બંધાઈ રહ્યો, આદત ન છૂટે ક્યાંય

પરવશ હું તો બનતો રહ્યો, મુક્તિ ન મળી ત્યાંય - રસ્તો...

સમય તો વીતતો રહ્યો, ઉપયોગ ન થયો ક્યાંય

વીત્યો સમય ના મળ્યો, પસ્તાઈ રહ્યો ત્યાંય - રસ્તો...

કિરણ તારું ફેંકજે એવું માડી, રસ્તો સૂઝે જગમાંય

સીધો આવી તુજને મળું, આડોઅવળો ન જાઉં ક્યાંય - રસ્તો...
View Original Increase Font Decrease Font


રસ્તો ભૂલ્યો, રસ્તો ચૂક્યો, રસ્તો ન જડે ક્યાંય

મદમાં હું તો મારગ ભૂલ્યો, મારગ ના સૂઝે ક્યાંય

મોહમાં હું તો પગલાં ભરતો, ના જાણું લઈ જાશે ક્યાં?

લાલચમાં હું તો લલચાઈ જાતો, આખર તો ત્યાં ને ત્યાં- રસ્તો...

ક્રોધથી હું તો ઘેરાઈ જાતો, ઘસડી જાતો એ કયાંય

સંયમ મારો તૂટી જાતો, અટકી જાતો ત્યાંય - રસ્તો...

કીર્તિલોભે ખૂબ ભટક્યો, શાંતિ ન મળી ક્યાંય

આશાઓ હૈયેથી સરકી જાતી, હતાશા ઘેરી વળી ત્યાંય - રસ્તો

લાભે લોભે દોડી જાતો, પરિણામ ન મળે ક્યાંય

વિચારતો મનમાં હું તો રહ્યો, વિચાર ન સૂઝે ત્યાંય - રસ્તો...

આદતે આદતે બંધાઈ રહ્યો, આદત ન છૂટે ક્યાંય

પરવશ હું તો બનતો રહ્યો, મુક્તિ ન મળી ત્યાંય - રસ્તો...

સમય તો વીતતો રહ્યો, ઉપયોગ ન થયો ક્યાંય

વીત્યો સમય ના મળ્યો, પસ્તાઈ રહ્યો ત્યાંય - રસ્તો...

કિરણ તારું ફેંકજે એવું માડી, રસ્તો સૂઝે જગમાંય

સીધો આવી તુજને મળું, આડોઅવળો ન જાઉં ક્યાંય - રસ્તો...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rastō bhūlyō, rastō cūkyō, rastō na jaḍē kyāṁya

madamāṁ huṁ tō māraga bhūlyō, māraga nā sūjhē kyāṁya

mōhamāṁ huṁ tō pagalāṁ bharatō, nā jāṇuṁ laī jāśē kyāṁ?

lālacamāṁ huṁ tō lalacāī jātō, ākhara tō tyāṁ nē tyāṁ- rastō...

krōdhathī huṁ tō ghērāī jātō, ghasaḍī jātō ē kayāṁya

saṁyama mārō tūṭī jātō, aṭakī jātō tyāṁya - rastō...

kīrtilōbhē khūba bhaṭakyō, śāṁti na malī kyāṁya

āśāō haiyēthī sarakī jātī, hatāśā ghērī valī tyāṁya - rastō

lābhē lōbhē dōḍī jātō, pariṇāma na malē kyāṁya

vicāratō manamāṁ huṁ tō rahyō, vicāra na sūjhē tyāṁya - rastō...

ādatē ādatē baṁdhāī rahyō, ādata na chūṭē kyāṁya

paravaśa huṁ tō banatō rahyō, mukti na malī tyāṁya - rastō...

samaya tō vītatō rahyō, upayōga na thayō kyāṁya

vītyō samaya nā malyō, pastāī rahyō tyāṁya - rastō...

kiraṇa tāruṁ phēṁkajē ēvuṁ māḍī, rastō sūjhē jagamāṁya

sīdhō āvī tujanē maluṁ, āḍōavalō na jāuṁ kyāṁya - rastō...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Pujya Kaka, our Guruji is introspecting about obstacles arising due to his shortcomings in journey towards Divine. He is introspecting on our behalf.

He is saying...

Forgot the path, missed the path, can not find my path,

In temptation, I have forgotten my way, can not find my way .

In greed, I am drawn, and stuck there and there.

In anger, I am always surrounded, it's dragging me where and where.

Discipline is broken, and I am stuck there and there.

Greedy for fame, I wandered a lot, peace was not found anywhere.

Hope was slipping away from my heart, disappointment surged over there.

Greedily, ran for my benefits, results not found anywhere.

Thinking in my mind, could not find true thought anywhere.

Habits after habits bounded me, could not find my release from there.

Dependant, I became, could come out from there.

Time kept passing, did not use it wisely anywhere.

Spent time, could not get back,

Repented all the time and everywhere .

O Mother, throw such a ray of light, that clear path is shown in that light.

And straight, I come to meet you, do not want to go anywhere here and there.

Kaka throws a beam of light and points out that all of us aspirants of spiritual matters, when it comes to actions and leading spiritual life, we find ourselves deficient. Temptation, anger, lack of discipline, hunger for fame, selfish behaviour, binding habits, all of it is glueing us to one position. And we are stuck in the same spot, not able to move forward. Wasting our precious limited time. Without further ado, We should continue our quest through system of discipline and devotion.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 654 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...652653654...Last