Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 656 | Date: 18-Dec-1986
ઝાઝી વાતના તો ગાડાં ભરાય
Jhājhī vātanā tō gāḍāṁ bharāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 656 | Date: 18-Dec-1986

ઝાઝી વાતના તો ગાડાં ભરાય

  No Audio

jhājhī vātanā tō gāḍāṁ bharāya

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1986-12-18 1986-12-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11645 ઝાઝી વાતના તો ગાડાં ભરાય ઝાઝી વાતના તો ગાડાં ભરાય

ટૂંકી વાત તો જલદી પતી જાય

તને કહેતાં તો મનડું મારું મૂંઝાય

અડધી વાતમાં માડી તું તો સમજી જાય

સંસારમાં ખૂંપ્યું છે મારું ગાડું સદાય

સહાય વિના તારી, હટે ના એ જરાય

કાઢતા એને, નાકે તો દમ આવી જાય

કૃપા કરજે એવી, હળવું ફૂલ બની જાય

રડતો રડતો આવ્યો છું સંસારમાં માત

હસતો હસતો રાખજે મને હવે સદાય

શાસ્ત્રોની વાત હું સમજું ના જરાય

આશા તો રાખી છે તારી, હૈયે સદાય

સાંભળી છે વાત, આવ્યા જે તારી પાસ

પળવારમાં તું કરે પૂરી તો એની આશ

ઉરમાં લેજે માડી, મારી એક જ વાત

ફેલાવ્યો હાથ તારી પાસે, ખાલી રાખજે ન માત
View Original Increase Font Decrease Font


ઝાઝી વાતના તો ગાડાં ભરાય

ટૂંકી વાત તો જલદી પતી જાય

તને કહેતાં તો મનડું મારું મૂંઝાય

અડધી વાતમાં માડી તું તો સમજી જાય

સંસારમાં ખૂંપ્યું છે મારું ગાડું સદાય

સહાય વિના તારી, હટે ના એ જરાય

કાઢતા એને, નાકે તો દમ આવી જાય

કૃપા કરજે એવી, હળવું ફૂલ બની જાય

રડતો રડતો આવ્યો છું સંસારમાં માત

હસતો હસતો રાખજે મને હવે સદાય

શાસ્ત્રોની વાત હું સમજું ના જરાય

આશા તો રાખી છે તારી, હૈયે સદાય

સાંભળી છે વાત, આવ્યા જે તારી પાસ

પળવારમાં તું કરે પૂરી તો એની આશ

ઉરમાં લેજે માડી, મારી એક જ વાત

ફેલાવ્યો હાથ તારી પાસે, ખાલી રાખજે ન માત
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jhājhī vātanā tō gāḍāṁ bharāya

ṭūṁkī vāta tō jaladī patī jāya

tanē kahētāṁ tō manaḍuṁ māruṁ mūṁjhāya

aḍadhī vātamāṁ māḍī tuṁ tō samajī jāya

saṁsāramāṁ khūṁpyuṁ chē māruṁ gāḍuṁ sadāya

sahāya vinā tārī, haṭē nā ē jarāya

kāḍhatā ēnē, nākē tō dama āvī jāya

kr̥pā karajē ēvī, halavuṁ phūla banī jāya

raḍatō raḍatō āvyō chuṁ saṁsāramāṁ māta

hasatō hasatō rākhajē manē havē sadāya

śāstrōnī vāta huṁ samajuṁ nā jarāya

āśā tō rākhī chē tārī, haiyē sadāya

sāṁbhalī chē vāta, āvyā jē tārī pāsa

palavāramāṁ tuṁ karē pūrī tō ēnī āśa

uramāṁ lējē māḍī, mārī ēka ja vāta

phēlāvyō hātha tārī pāsē, khālī rākhajē na māta
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful conversational Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Kaka and our Guruji, is talking to Divine Mother in his customary style.

He is saying...

Useless talk can fill up the cart, short tale can finish fast. (Talking more than required is useless, speaking to the point is accurate)

I am confused to speak to you, Mother, you understand entirely, halfway through my talk.

My cart of life is stuck in this world of illusion, I will not be able to come out of it without your help.

Removing my heavy cart from this mucky world is really hard, please help me make it light.

I have come crying in this world, now please keep me smiling and happy always.

I do not understand the meaning of scriptures, I only yearn for you in my heart.

I have heard, whoever has come to you, have gotten their wishes fulfilled in no time.

Please take my request in consideration, I have come to you with open arms, don't keep me empty handed.

Kaka is talking to Divine Mother in his usual style of conversation as person to person and he is praying that he has come in this world, and has gotten so burdened with all his deeds that he can not come out of it without Mother's help. He is saying that he doesn't know of any other way, but to come to Divine Mother in totality, he is praying, please salvage me.

Kaka's devotion is so apparent in this bhajan, he doesn't want anything in this world other than connection with Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 656 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...655656657...Last