Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 667 | Date: 02-Jan-1987
હટાવી દે હૈયેથી જગની તો જૂઠી માયા
Haṭāvī dē haiyēthī jaganī tō jūṭhī māyā

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 667 | Date: 02-Jan-1987

હટાવી દે હૈયેથી જગની તો જૂઠી માયા

  No Audio

haṭāvī dē haiyēthī jaganī tō jūṭhī māyā

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1987-01-02 1987-01-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11656 હટાવી દે હૈયેથી જગની તો જૂઠી માયા હટાવી દે હૈયેથી જગની તો જૂઠી માયા

જૂઠું છે જગ આ, ને જૂઠી છે તારી કાયા

રહી ગાફેલ જગમાં કંઈક રહ્યાં એમાં ફસાયા

ચાલજે ચેતીને, જ્યાં સુધી છે તારી કાયા

મોહક છે જાળ એની, જાણીને કંઈક ભરમાયા

બનશે અઘરું, આંટા જો હૈયે એના વિંટાયા

ના બનશે છૂટવું સહેલું, એકવાર એમાં ફસાયા

યત્ન સદા તો કરજો હૈયેથી એને હટાવવા

કરી છે યાચના જેણે માયાપતિને બચાવવા

ઉતરી કૃપા જે પર, એમાંથી એને બચાવ્યા
View Original Increase Font Decrease Font


હટાવી દે હૈયેથી જગની તો જૂઠી માયા

જૂઠું છે જગ આ, ને જૂઠી છે તારી કાયા

રહી ગાફેલ જગમાં કંઈક રહ્યાં એમાં ફસાયા

ચાલજે ચેતીને, જ્યાં સુધી છે તારી કાયા

મોહક છે જાળ એની, જાણીને કંઈક ભરમાયા

બનશે અઘરું, આંટા જો હૈયે એના વિંટાયા

ના બનશે છૂટવું સહેલું, એકવાર એમાં ફસાયા

યત્ન સદા તો કરજો હૈયેથી એને હટાવવા

કરી છે યાચના જેણે માયાપતિને બચાવવા

ઉતરી કૃપા જે પર, એમાંથી એને બચાવ્યા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

haṭāvī dē haiyēthī jaganī tō jūṭhī māyā

jūṭhuṁ chē jaga ā, nē jūṭhī chē tārī kāyā

rahī gāphēla jagamāṁ kaṁīka rahyāṁ ēmāṁ phasāyā

cālajē cētīnē, jyāṁ sudhī chē tārī kāyā

mōhaka chē jāla ēnī, jāṇīnē kaṁīka bharamāyā

banaśē agharuṁ, āṁṭā jō haiyē ēnā viṁṭāyā

nā banaśē chūṭavuṁ sahēluṁ, ēkavāra ēmāṁ phasāyā

yatna sadā tō karajō haiyēthī ēnē haṭāvavā

karī chē yācanā jēṇē māyāpatinē bacāvavā

utarī kr̥pā jē para, ēmāṁthī ēnē bacāvyā
English Explanation Increase Font Decrease Font


This Gujarati bhajan is on Self Realization. Shri Devendra Ghia, Pujya Kaka, our Guruji is trying to invoke you to go within, and is highlighting, what is Seen and Unreal, and what is Not Seen, but Real.

He is saying...

Please remove the attraction of this fake illusion of this world from your heart,

This world is not real, and the body of yours is also not real.

Staying engulfed in this worldly affairs, many are just trapped in there.

You should walk carefully till the time you are entrapped in the body.

The binding net of this world is very attractive and many are deluded by it.

It is not that easy to come out, once you are trapped in it.

Please make sincere efforts with your heart and mind to come out of it.

Whoever has prayed to God to be saved from illusion,

God has bestowed grace upon them and save them.

Kaka is illuminating that the world is unreal, our existence as this body is also unreal. They are all transcendental in nature. We are all embodied souls. A soul is a part of Supreme Soul. This body is just an instrument to serve the purpose of soul to merge with The Supreme(origin). We have to invoke our soul and complete the mission of merging with The Supreme. The final release. It takes many lives and many efforts to redeem one's soul. And it is impossible without Divine Grace. Soul is healed by being with Divine through prayers.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 667 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...667668669...Last