BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 690 | Date: 28-Jan-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

અહંને રાખીને મધ્યમાં, ના તોલ તું કદી કર્તાને

  No Audio

Aham Ne Rakhi Ne Madhya Ma, Na Tol Tu Kadi Karta Ne

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1987-01-28 1987-01-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11679 અહંને રાખીને મધ્યમાં, ના તોલ તું કદી કર્તાને અહંને રાખીને મધ્યમાં, ના તોલ તું કદી કર્તાને
તોલીશ તું ખોટી રીતે, કર્તામાં પણ ભૂલ તો દેખાશે
હટશે અહં જ્યાં હૈયેથી તારા, દયા કર્તાની તો દેખાશે
કદી પ્રભુ તો કહેતો નથી, ના તોલ તું મુજને તારી રીતે
સાચો કદી કહેતો નથી, માન તું સાચો એક મુજને
ખોટાએ સદા જગને કહેવું પડ્યું, સાચો મુજને જાણજે
અહં, અહંના જ્યાં અંતર વધે, અંતર તો સદા રહે વિસ્તરે
સદા ડૂબી રહી પાપમાં, ના તોલ તું અન્ય ખામીને
કદી, કદી ખોટમાં પણ સચવાય છે સાચ સારી રીતે
કરજે યત્નો સદા, શુદ્ધ થાવા, તું સાચી રીતે
ફિકર ના રાખ તું અન્યની, કરશે ફિકર પ્રભુ તો સાચી રીતે
Gujarati Bhajan no. 690 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અહંને રાખીને મધ્યમાં, ના તોલ તું કદી કર્તાને
તોલીશ તું ખોટી રીતે, કર્તામાં પણ ભૂલ તો દેખાશે
હટશે અહં જ્યાં હૈયેથી તારા, દયા કર્તાની તો દેખાશે
કદી પ્રભુ તો કહેતો નથી, ના તોલ તું મુજને તારી રીતે
સાચો કદી કહેતો નથી, માન તું સાચો એક મુજને
ખોટાએ સદા જગને કહેવું પડ્યું, સાચો મુજને જાણજે
અહં, અહંના જ્યાં અંતર વધે, અંતર તો સદા રહે વિસ્તરે
સદા ડૂબી રહી પાપમાં, ના તોલ તું અન્ય ખામીને
કદી, કદી ખોટમાં પણ સચવાય છે સાચ સારી રીતે
કરજે યત્નો સદા, શુદ્ધ થાવા, તું સાચી રીતે
ફિકર ના રાખ તું અન્યની, કરશે ફિકર પ્રભુ તો સાચી રીતે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ahaṁnē rākhīnē madhyamāṁ, nā tōla tuṁ kadī kartānē
tōlīśa tuṁ khōṭī rītē, kartāmāṁ paṇa bhūla tō dēkhāśē
haṭaśē ahaṁ jyāṁ haiyēthī tārā, dayā kartānī tō dēkhāśē
kadī prabhu tō kahētō nathī, nā tōla tuṁ mujanē tārī rītē
sācō kadī kahētō nathī, māna tuṁ sācō ēka mujanē
khōṭāē sadā jaganē kahēvuṁ paḍyuṁ, sācō mujanē jāṇajē
ahaṁ, ahaṁnā jyāṁ aṁtara vadhē, aṁtara tō sadā rahē vistarē
sadā ḍūbī rahī pāpamāṁ, nā tōla tuṁ anya khāmīnē
kadī, kadī khōṭamāṁ paṇa sacavāya chē sāca sārī rītē
karajē yatnō sadā, śuddha thāvā, tuṁ sācī rītē
phikara nā rākha tuṁ anyanī, karaśē phikara prabhu tō sācī rītē

Explanation in English
In this bhajan of life approach, he is telling us not to be judgemental and not to be egocentric.
He is saying...
Keeping ego in the centre, don’t judge the doer (God),
You will judge wrongly, and will find faults in the doer (God) also.
When the ego is removed from within then you will see the kindness of the doer.
God never asks you to judge him in you way
A true person will never ask you to judge him, only the wrong person will tell you to believe in him.
When the distance of egos increases, the distance of heart spreads wider.
You are always drowned in your sins, pleased don’t judge defects of others,
Sometimes, even in untruth, truth is saved .
Please make efforts to become truthful in the right way,
Please don’t worry about others,
God will worry about them in true sense.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining many things here, one is for you stop being judgemental, another, for you to stop being egocentric, and lastly for you to think that you are the doer and actually taking care of things and others, while the fact is God is a doer and he is the one taking care of everyone. The easiest thing and the biggest excuse in the world is for you to judge others, which expresses nothing else but your own insecurities. One always need to remain positive in their thoughts and give benefit of doubt to others. And allow God to do the deeds on your behalf. Then the life will be spiritually inclined.

First...686687688689690...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall