Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 700 | Date: 07-Feb-1987
ભક્તિનો રંગ હૈયેથી ઉતરી જાયે જો ઘડી ઘડી
Bhaktinō raṁga haiyēthī utarī jāyē jō ghaḍī ghaḍī

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 700 | Date: 07-Feb-1987

ભક્તિનો રંગ હૈયેથી ઉતરી જાયે જો ઘડી ઘડી

  No Audio

bhaktinō raṁga haiyēthī utarī jāyē jō ghaḍī ghaḍī

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1987-02-07 1987-02-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11689 ભક્તિનો રંગ હૈયેથી ઉતરી જાયે જો ઘડી ઘડી ભક્તિનો રંગ હૈયેથી ઉતરી જાયે જો ઘડી ઘડી

કરજે સમજીને તું રંગ પાકો, ભક્તિને તો તે ઘડી

દર્શન ચાંદના પૂનમના ના થાયે તો હરઘડી

જોવી પડે વાટ પૂનમની, થાયે એ તો તે ઘડી

આવે ભરતી, ઊછળે મોજા, એ તો તે ઘડી

ઓટમાં ન રાખ તું એની આશ, વાટ જોજે ભરતીની

કાજળ ઘેરી વાટમાં, દેખાયે ના વાટ એ ઘડી

પ્રકાશ શોધજે તું, રાહ જોજે તું તો પ્રકાશની

દર્શન પ્રભુના જગમાં ના થાયે તો હરઘડી

કરજે કર્મો તું તો એવા, આવે નજદીક એ ઘડી
View Original Increase Font Decrease Font


ભક્તિનો રંગ હૈયેથી ઉતરી જાયે જો ઘડી ઘડી

કરજે સમજીને તું રંગ પાકો, ભક્તિને તો તે ઘડી

દર્શન ચાંદના પૂનમના ના થાયે તો હરઘડી

જોવી પડે વાટ પૂનમની, થાયે એ તો તે ઘડી

આવે ભરતી, ઊછળે મોજા, એ તો તે ઘડી

ઓટમાં ન રાખ તું એની આશ, વાટ જોજે ભરતીની

કાજળ ઘેરી વાટમાં, દેખાયે ના વાટ એ ઘડી

પ્રકાશ શોધજે તું, રાહ જોજે તું તો પ્રકાશની

દર્શન પ્રભુના જગમાં ના થાયે તો હરઘડી

કરજે કર્મો તું તો એવા, આવે નજદીક એ ઘડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhaktinō raṁga haiyēthī utarī jāyē jō ghaḍī ghaḍī

karajē samajīnē tuṁ raṁga pākō, bhaktinē tō tē ghaḍī

darśana cāṁdanā pūnamanā nā thāyē tō haraghaḍī

jōvī paḍē vāṭa pūnamanī, thāyē ē tō tē ghaḍī

āvē bharatī, ūchalē mōjā, ē tō tē ghaḍī

ōṭamāṁ na rākha tuṁ ēnī āśa, vāṭa jōjē bharatīnī

kājala ghērī vāṭamāṁ, dēkhāyē nā vāṭa ē ghaḍī

prakāśa śōdhajē tuṁ, rāha jōjē tuṁ tō prakāśanī

darśana prabhunā jagamāṁ nā thāyē tō haraghaḍī

karajē karmō tuṁ tō ēvā, āvē najadīka ē ghaḍī
English Explanation Increase Font Decrease Font


in this beautiful bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Pujya Kaka, also our Guruji is explaining that we can connect with God only at the time when our devotion is intense, pure and strong. He is explaining this by giving metaphors of full moon, high tide and lighted path.

He is saying...

If the colour of your devotion keep on fading time and time again, you need to make the colour of devotion fast and strong.

You can not have vision of full moon every time, you have to wait for full moon to come to that time.

Waves rises at the time of high tide,

You can not hope for high waves at the time of low tide.

In the time of darkness, you can not see the path, you search for light, you need to wait for the brightness.

Vision of God doesn't happen in the world all the time, you need to do such karmas (actions) that the time for it comes closer and closer.

God's temple is enormous and equally great should be your worship.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 700 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...700701702...Last