BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 711 | Date: 17-Feb-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

રાખી જગમાં, એક જ તુજ પર આશા સાચી, ઊતર્યા તે ભવપાર

  No Audio

Rakhi Jag Ma, Ek Ja Tuj Par Asha Saachi, Utarya Te Bhav Paar

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1987-02-17 1987-02-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11700 રાખી જગમાં, એક જ તુજ પર આશા સાચી, ઊતર્યા તે ભવપાર રાખી જગમાં, એક જ તુજ પર આશા સાચી, ઊતર્યા તે ભવપાર
કરુણાકારી છે તું તો, મારા પર કરતી કરુણા તું તો અપાર
પ્રેમથી સહુને તું તો નીરખે, છે ના હૈયે તારા તો ભેદભાવ - કરુણા...
વાટ સદા તું તો જોતી, આવી મળે તને ક્યારે તારા બાળ - કરુણા...
સદાયે તું તો માફ કરતી, જાગે જ્યાં હૈયે તો પશ્ચાત્તાપ - કરુણા...
ભાવ થકી તો લાગે નજદીક, જાગે ભેદ ત્યાં દૂર દેખાય - કરુણા...
અંતરમાં તો સદા વહાલ ભરી, નીરખે સહુને તું તો સદાય - કરુણા...
મૂકી માનવમાં શક્તિ તારી, રહ્યો તોય એ તો નિસહાય - કરુણા...
લોભ-મોહ અહંના હૈયે દાનવ જાગે, હણે તેને તું તો તત્કાળ - કરુણા...
સદા માનવ ઝંખે દર્શન તારા, દેતી તું તો દયાના દાન - કરુણા...
રૂપ રૂપમાં ભરી વિવિધતા, રહ્યાં સદા તો માનવ છેતરાઈ - કરુણા...
Gujarati Bhajan no. 711 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રાખી જગમાં, એક જ તુજ પર આશા સાચી, ઊતર્યા તે ભવપાર
કરુણાકારી છે તું તો, મારા પર કરતી કરુણા તું તો અપાર
પ્રેમથી સહુને તું તો નીરખે, છે ના હૈયે તારા તો ભેદભાવ - કરુણા...
વાટ સદા તું તો જોતી, આવી મળે તને ક્યારે તારા બાળ - કરુણા...
સદાયે તું તો માફ કરતી, જાગે જ્યાં હૈયે તો પશ્ચાત્તાપ - કરુણા...
ભાવ થકી તો લાગે નજદીક, જાગે ભેદ ત્યાં દૂર દેખાય - કરુણા...
અંતરમાં તો સદા વહાલ ભરી, નીરખે સહુને તું તો સદાય - કરુણા...
મૂકી માનવમાં શક્તિ તારી, રહ્યો તોય એ તો નિસહાય - કરુણા...
લોભ-મોહ અહંના હૈયે દાનવ જાગે, હણે તેને તું તો તત્કાળ - કરુણા...
સદા માનવ ઝંખે દર્શન તારા, દેતી તું તો દયાના દાન - કરુણા...
રૂપ રૂપમાં ભરી વિવિધતા, રહ્યાં સદા તો માનવ છેતરાઈ - કરુણા...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rākhī jagamāṁ, ēka ja tuja para āśā sācī, ūtaryā tē bhavapāra
karuṇākārī chē tuṁ tō, mārā para karatī karuṇā tuṁ tō apāra
prēmathī sahunē tuṁ tō nīrakhē, chē nā haiyē tārā tō bhēdabhāva - karuṇā...
vāṭa sadā tuṁ tō jōtī, āvī malē tanē kyārē tārā bāla - karuṇā...
sadāyē tuṁ tō māpha karatī, jāgē jyāṁ haiyē tō paścāttāpa - karuṇā...
bhāva thakī tō lāgē najadīka, jāgē bhēda tyāṁ dūra dēkhāya - karuṇā...
aṁtaramāṁ tō sadā vahāla bharī, nīrakhē sahunē tuṁ tō sadāya - karuṇā...
mūkī mānavamāṁ śakti tārī, rahyō tōya ē tō nisahāya - karuṇā...
lōbha-mōha ahaṁnā haiyē dānava jāgē, haṇē tēnē tuṁ tō tatkāla - karuṇā...
sadā mānava jhaṁkhē darśana tārā, dētī tuṁ tō dayānā dāna - karuṇā...
rūpa rūpamāṁ bharī vividhatā, rahyāṁ sadā tō mānava chētarāī - karuṇā...

Explanation in English
In this bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka (Satguru Devendra Ghia) is singing praises of virtues of Divine Mother, in his customary style of communication,
He is communicating...
In this world, I kept my hope only on you, and my hope is fulfilled, and made me attain.
You are symbol of compassion, you have showered so much compassion upon me.
You observe everyone with love, there is no discrimination in your heart.
You are always waiting to be acknowledged.
You have always forgiven those, who have repented from the core.
You are always near if experienced with feelings and emotions, otherwise, you are seen far far away.
In your heart, there is only love. You observe everyone only with love.
You have filled your own energy in human then also he always remains helpless.
Demons arise in terms of greed, temptation and ego, instantaneously, you discard.
Humans always long for your vision, you graciously offer kindness.
You have manifested in so many forms that often, man feels confused and tricked.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is singing praises in glory of Divine Mother.

First...711712713714715...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall