Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 719 | Date: 28-Feb-1987
ના ખરડાશે મન જો તારું, વિકારોના કાદવથી
Nā kharaḍāśē mana jō tāruṁ, vikārōnā kādavathī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 719 | Date: 28-Feb-1987

ના ખરડાશે મન જો તારું, વિકારોના કાદવથી

  No Audio

nā kharaḍāśē mana jō tāruṁ, vikārōnā kādavathī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-02-28 1987-02-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11708 ના ખરડાશે મન જો તારું, વિકારોના કાદવથી ના ખરડાશે મન જો તારું, વિકારોના કાદવથી

ઊઠશે ખીલી આતમરામ, ઊઠશે ફોરમ તારા કાર્યોથી

કૂડકપટ હૈયે વળગવા ના દેજે, બનશે મુશ્કેલ છૂટવું એમાંથી

નિર્મળતા તો હૈયે ભરજે, ખીલી ઊઠશે જીવન તારા કાર્યોથી

કામક્રોધની પાસે ના જાતો, દાઝી ઊઠીશ તો તું એનાથી

સત્કર્મો સદા કરતો રહેજે, ખીલી ઊઠશે જીવન તારું એનાથી

લોભ, લાલચને હૈયે વસવા ના દેતો, રહેશે ભમતો તું એનાથી

સંતોષ હૈયે તો સદા સ્થાપજે, જીવન શોભશે તારું એનાથી

મદ ને ઈર્ષા છે તો કાંટા, બચતો રહેજે તું એનાથી

અંકુર પ્રેમના હૈયે ફૂટવા દેજે, જીવન ધન્ય બનશે એનાથી

મનને માયામાં વળગવા ના દેજે, થાકી જશે તો તું એનાથી

નામ `મા’ નું હૈયે સદા લેતો રહેજે, જીવન બનશે ધન્ય એનાથી
View Original Increase Font Decrease Font


ના ખરડાશે મન જો તારું, વિકારોના કાદવથી

ઊઠશે ખીલી આતમરામ, ઊઠશે ફોરમ તારા કાર્યોથી

કૂડકપટ હૈયે વળગવા ના દેજે, બનશે મુશ્કેલ છૂટવું એમાંથી

નિર્મળતા તો હૈયે ભરજે, ખીલી ઊઠશે જીવન તારા કાર્યોથી

કામક્રોધની પાસે ના જાતો, દાઝી ઊઠીશ તો તું એનાથી

સત્કર્મો સદા કરતો રહેજે, ખીલી ઊઠશે જીવન તારું એનાથી

લોભ, લાલચને હૈયે વસવા ના દેતો, રહેશે ભમતો તું એનાથી

સંતોષ હૈયે તો સદા સ્થાપજે, જીવન શોભશે તારું એનાથી

મદ ને ઈર્ષા છે તો કાંટા, બચતો રહેજે તું એનાથી

અંકુર પ્રેમના હૈયે ફૂટવા દેજે, જીવન ધન્ય બનશે એનાથી

મનને માયામાં વળગવા ના દેજે, થાકી જશે તો તું એનાથી

નામ `મા’ નું હૈયે સદા લેતો રહેજે, જીવન બનશે ધન્ય એનાથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā kharaḍāśē mana jō tāruṁ, vikārōnā kādavathī

ūṭhaśē khīlī ātamarāma, ūṭhaśē phōrama tārā kāryōthī

kūḍakapaṭa haiyē valagavā nā dējē, banaśē muśkēla chūṭavuṁ ēmāṁthī

nirmalatā tō haiyē bharajē, khīlī ūṭhaśē jīvana tārā kāryōthī

kāmakrōdhanī pāsē nā jātō, dājhī ūṭhīśa tō tuṁ ēnāthī

satkarmō sadā karatō rahējē, khīlī ūṭhaśē jīvana tāruṁ ēnāthī

lōbha, lālacanē haiyē vasavā nā dētō, rahēśē bhamatō tuṁ ēnāthī

saṁtōṣa haiyē tō sadā sthāpajē, jīvana śōbhaśē tāruṁ ēnāthī

mada nē īrṣā chē tō kāṁṭā, bacatō rahējē tuṁ ēnāthī

aṁkura prēmanā haiyē phūṭavā dējē, jīvana dhanya banaśē ēnāthī

mananē māyāmāṁ valagavā nā dējē, thākī jaśē tō tuṁ ēnāthī

nāma `mā' nuṁ haiyē sadā lētō rahējē, jīvana banaśē dhanya ēnāthī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

If your heart introspects looking at muck of your bad qualities, then your soul will shine and your actions will spread fragrance (you will be happily aware and spreading joy).

Don't let deception set in your heart, It will be difficult to untangle from it.

Fill your heart with innocence and pure thoughts, your life will bloom with your truthful actions.

Don't go near lust and anger, you will only get burnt with it.

Always do noble work, your life will shine because of it.

Don't let greed and temptation set in your heart, you will only wander because of it.

Always induct satisfaction in your heart, your life will embellish because of it.

Arrogance and jealousy is like a thorn, stay away from it.

Let buds of love blossom in your heart, your life will be blessed because of it.

Don't let your heart indulge in illusion, you will get tired because of it.

Always chant Divine Mother's Name in your heart, your life will be blessed because of it.

Kaka is explaining that the foundation of spiritual growth is within us. Spiritualism that we profess must show its effect in your inner riches, in your character, in your spirit of service and in your day to day life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 719 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...718719720...Last