BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 723 | Date: 03-Mar-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

અસુર નિકંદની હે જગમાંતા, હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી

  Audio

Asur Nikandani Hey Jagmata, Hey Siddhmata Che Tu Albeli

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1987-03-03 1987-03-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11712 અસુર નિકંદની હે જગમાંતા, હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી અસુર નિકંદની હે જગમાંતા, હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી
દુઃખિયા પુકારે તને તો જ્યારે, ચડતી વ્હારે સદા તું વ્હેલી
તેજ તણો પુંજ છે તું તો માતા, ધરતી ભક્તિદિન હૈયે તું પહેલી
કર્મોની છે તું તો અધિષ્ઠાતા, જગ ભાગ્યની તો છે તું વિધાતા
હૈયે હૈયે સદા તું તો રમતી, મનડે મનડે સદા તું ફરતી
કારણનું કારણ છે તું તો માતા, બીજનું પણ બીજ છે તું માતા
દયાની રહી છે સદા તું તો દાતા, બાળ કાજે બની સદા તું માતા
ભાવભર્યા હૈયે, તને તો જે ભજતા, દુઃખડા સદા તે એના કાપ્યાં
જ્ઞાન તણી સદા છે તું તો જ્ઞાતા, જડ ચેતન સર્વે તુજમાં સમાયા
ભાવે ભાવે, રૂપ તારા બદલાતા, નામે, નામે, ગુણ તારા ગવાતા
નયનોથી, પ્રેમના બિંદુ સદા છે વહેતાં,બાળ દેખી, હૈયા ભાવથી ભીંજાતા
https://www.youtube.com/watch?v=7HpGSTdQw9M
Gujarati Bhajan no. 723 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અસુર નિકંદની હે જગમાંતા, હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી
દુઃખિયા પુકારે તને તો જ્યારે, ચડતી વ્હારે સદા તું વ્હેલી
તેજ તણો પુંજ છે તું તો માતા, ધરતી ભક્તિદિન હૈયે તું પહેલી
કર્મોની છે તું તો અધિષ્ઠાતા, જગ ભાગ્યની તો છે તું વિધાતા
હૈયે હૈયે સદા તું તો રમતી, મનડે મનડે સદા તું ફરતી
કારણનું કારણ છે તું તો માતા, બીજનું પણ બીજ છે તું માતા
દયાની રહી છે સદા તું તો દાતા, બાળ કાજે બની સદા તું માતા
ભાવભર્યા હૈયે, તને તો જે ભજતા, દુઃખડા સદા તે એના કાપ્યાં
જ્ઞાન તણી સદા છે તું તો જ્ઞાતા, જડ ચેતન સર્વે તુજમાં સમાયા
ભાવે ભાવે, રૂપ તારા બદલાતા, નામે, નામે, ગુણ તારા ગવાતા
નયનોથી, પ્રેમના બિંદુ સદા છે વહેતાં,બાળ દેખી, હૈયા ભાવથી ભીંજાતા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
asura nikaṁdanī hē jagamāṁtā, hē sidhdhamātā chē tuṁ alabēlī
duḥkhiyā pukārē tanē tō jyārē, caḍatī vhārē sadā tuṁ vhēlī
tēja taṇō puṁja chē tuṁ tō mātā, dharatī bhaktidina haiyē tuṁ pahēlī
karmōnī chē tuṁ tō adhiṣṭhātā, jaga bhāgyanī tō chē tuṁ vidhātā
haiyē haiyē sadā tuṁ tō ramatī, manaḍē manaḍē sadā tuṁ pharatī
kāraṇanuṁ kāraṇa chē tuṁ tō mātā, bījanuṁ paṇa bīja chē tuṁ mātā
dayānī rahī chē sadā tuṁ tō dātā, bāla kājē banī sadā tuṁ mātā
bhāvabharyā haiyē, tanē tō jē bhajatā, duḥkhaḍā sadā tē ēnā kāpyāṁ
jñāna taṇī sadā chē tuṁ tō jñātā, jaḍa cētana sarvē tujamāṁ samāyā
bhāvē bhāvē, rūpa tārā badalātā, nāmē, nāmē, guṇa tārā gavātā
nayanōthī, prēmanā biṁdu sadā chē vahētāṁ,bāla dēkhī, haiyā bhāvathī bhīṁjātā

Explanation in English
In this devotional bhajan, he is singing praises in Glory of Divine Mother Siddhambika Maa.
He is singing...
You are the exterminator of all the demons, O Mother of this world, Siddhamata (Divine Mother), you are so unique.
When sufferers call for you, immediately, you come running to help them.
You are the energy of this world, you are the priority in the hearts of devotees .
You are the observer of everyone's Karmas (actions), you are the writer of the destinies of this world.
You are playing in everyone's heart, and you are moving around in everyone's minds.
You are the reason behind the reason, O Mother, you are the seed of a seed, O Mother, (the reason and the creator of the existence).
You are a giver of kindness and always been a mother to a child.
Those who worship you with devotion, you have removed all their misery.
You are the powerhouse of knowledge, living and non living is all part of you.
With different emotions, you change into different forms, and with different names, glorious virtues of yours are sang.
You eyes are showering love on everyone, looking at your children, you heart fills with love and compassion.

અસુર નિકંદની હે જગમાંતા, હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલીઅસુર નિકંદની હે જગમાંતા, હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી
દુઃખિયા પુકારે તને તો જ્યારે, ચડતી વ્હારે સદા તું વ્હેલી
તેજ તણો પુંજ છે તું તો માતા, ધરતી ભક્તિદિન હૈયે તું પહેલી
કર્મોની છે તું તો અધિષ્ઠાતા, જગ ભાગ્યની તો છે તું વિધાતા
હૈયે હૈયે સદા તું તો રમતી, મનડે મનડે સદા તું ફરતી
કારણનું કારણ છે તું તો માતા, બીજનું પણ બીજ છે તું માતા
દયાની રહી છે સદા તું તો દાતા, બાળ કાજે બની સદા તું માતા
ભાવભર્યા હૈયે, તને તો જે ભજતા, દુઃખડા સદા તે એના કાપ્યાં
જ્ઞાન તણી સદા છે તું તો જ્ઞાતા, જડ ચેતન સર્વે તુજમાં સમાયા
ભાવે ભાવે, રૂપ તારા બદલાતા, નામે, નામે, ગુણ તારા ગવાતા
નયનોથી, પ્રેમના બિંદુ સદા છે વહેતાં,બાળ દેખી, હૈયા ભાવથી ભીંજાતા
1987-03-03https://i.ytimg.com/vi/7HpGSTdQw9M/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=7HpGSTdQw9M
અસુર નિકંદની હે જગમાંતા, હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલીઅસુર નિકંદની હે જગમાંતા, હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી
દુઃખિયા પુકારે તને તો જ્યારે, ચડતી વ્હારે સદા તું વ્હેલી
તેજ તણો પુંજ છે તું તો માતા, ધરતી ભક્તિદિન હૈયે તું પહેલી
કર્મોની છે તું તો અધિષ્ઠાતા, જગ ભાગ્યની તો છે તું વિધાતા
હૈયે હૈયે સદા તું તો રમતી, મનડે મનડે સદા તું ફરતી
કારણનું કારણ છે તું તો માતા, બીજનું પણ બીજ છે તું માતા
દયાની રહી છે સદા તું તો દાતા, બાળ કાજે બની સદા તું માતા
ભાવભર્યા હૈયે, તને તો જે ભજતા, દુઃખડા સદા તે એના કાપ્યાં
જ્ઞાન તણી સદા છે તું તો જ્ઞાતા, જડ ચેતન સર્વે તુજમાં સમાયા
ભાવે ભાવે, રૂપ તારા બદલાતા, નામે, નામે, ગુણ તારા ગવાતા
નયનોથી, પ્રેમના બિંદુ સદા છે વહેતાં,બાળ દેખી, હૈયા ભાવથી ભીંજાતા
1987-03-03https://i.ytimg.com/vi/Vqhepf_O-LM/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=Vqhepf_O-LM
First...721722723724725...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall