Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 723 | Date: 03-Mar-1987
અસુર નિકંદની હે જગમાતા
Asura nikaṁdanī hē jagamātā

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 723 | Date: 03-Mar-1987

અસુર નિકંદની હે જગમાતા

  Audio

asura nikaṁdanī hē jagamātā

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-03-03 1987-03-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11712 અસુર નિકંદની હે જગમાતા અસુર નિકંદની હે જગમાતા

   હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી

દુઃખિયા પુકારે તને તો જ્યારે

   ચડતી વહારે સદા તું વહેલી – અસુર…

તેજ તણો પુંજ છે તું તો માતા

   ધરતી ભક્તિદિન હૈયે તું પહેલી – અસુર…

કર્મોની છે તું તો અધિષ્ઠાતા

   જગ ભાગ્યની તો છે તું વિધાતા – અસુર…

હૈયે હૈયે સદા તું તો રમતી

   મનડે મનડે સદા તું ફરતી – અસુર…

કારણનું કારણ છે તું તો માતા

   બીજનું પણ બીજ છે તું માતા – અસુર…

દયાની રહી છે સદા તું તો દાતા

   બાળ કાજે બની સદા તું માતા – અસુર…

ભાવભર્યા હૈયે, તને તો જે ભજતા

   દુઃખડા સદા તે એના કાપ્યાં – અસુર…

જ્ઞાન તણી સદા છે તું તો જ્ઞાતા

   જડ ચેતન સર્વે તુજમાં સમાયા – અસુર…

ભાવે-ભાવે રૂપ તારા બદલાતા

   નામે-નામે ગુણ તારા ગવાતા – અસુર…

નયનોથી પ્રેમના બિંદુ સદા છે વહેતાં

   બાળ દેખી, હૈયા ભાવથી ભીંજાતા – અસુર…
https://www.youtube.com/watch?v=7HpGSTdQw9M
View Original Increase Font Decrease Font


અસુર નિકંદની હે જગમાતા

   હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી

દુઃખિયા પુકારે તને તો જ્યારે

   ચડતી વહારે સદા તું વહેલી – અસુર…

તેજ તણો પુંજ છે તું તો માતા

   ધરતી ભક્તિદિન હૈયે તું પહેલી – અસુર…

કર્મોની છે તું તો અધિષ્ઠાતા

   જગ ભાગ્યની તો છે તું વિધાતા – અસુર…

હૈયે હૈયે સદા તું તો રમતી

   મનડે મનડે સદા તું ફરતી – અસુર…

કારણનું કારણ છે તું તો માતા

   બીજનું પણ બીજ છે તું માતા – અસુર…

દયાની રહી છે સદા તું તો દાતા

   બાળ કાજે બની સદા તું માતા – અસુર…

ભાવભર્યા હૈયે, તને તો જે ભજતા

   દુઃખડા સદા તે એના કાપ્યાં – અસુર…

જ્ઞાન તણી સદા છે તું તો જ્ઞાતા

   જડ ચેતન સર્વે તુજમાં સમાયા – અસુર…

ભાવે-ભાવે રૂપ તારા બદલાતા

   નામે-નામે ગુણ તારા ગવાતા – અસુર…

નયનોથી પ્રેમના બિંદુ સદા છે વહેતાં

   બાળ દેખી, હૈયા ભાવથી ભીંજાતા – અસુર…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

asura nikaṁdanī hē jagamātā

   hē sidhdhamātā chē tuṁ alabēlī

duḥkhiyā pukārē tanē tō jyārē

   caḍatī vahārē sadā tuṁ vahēlī – asura…

tēja taṇō puṁja chē tuṁ tō mātā

   dharatī bhaktidina haiyē tuṁ pahēlī – asura…

karmōnī chē tuṁ tō adhiṣṭhātā

   jaga bhāgyanī tō chē tuṁ vidhātā – asura…

haiyē haiyē sadā tuṁ tō ramatī

   manaḍē manaḍē sadā tuṁ pharatī – asura…

kāraṇanuṁ kāraṇa chē tuṁ tō mātā

   bījanuṁ paṇa bīja chē tuṁ mātā – asura…

dayānī rahī chē sadā tuṁ tō dātā

   bāla kājē banī sadā tuṁ mātā – asura…

bhāvabharyā haiyē, tanē tō jē bhajatā

   duḥkhaḍā sadā tē ēnā kāpyāṁ – asura…

jñāna taṇī sadā chē tuṁ tō jñātā

   jaḍa cētana sarvē tujamāṁ samāyā – asura…

bhāvē-bhāvē rūpa tārā badalātā

   nāmē-nāmē guṇa tārā gavātā – asura…

nayanōthī prēmanā biṁdu sadā chē vahētāṁ

   bāla dēkhī, haiyā bhāvathī bhīṁjātā – asura…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this devotional bhajan, he is singing praises in Glory of Divine Mother Siddhambika Maa.

He is singing...

You are the exterminator of all the demons, O Mother of this world, Siddhamata (Divine Mother), you are so unique.

When sufferers call for you, immediately, you come running to help them.

You are the energy of this world, you are the priority in the hearts of devotees .

You are the observer of everyone's Karmas (actions), you are the writer of the destinies of this world.

You are playing in everyone's heart, and you are moving around in everyone's minds.

You are the reason behind the reason, O Mother, you are the seed of a seed, O Mother, (the reason and the creator of the existence).

You are a giver of kindness and always been a mother to a child.

Those who worship you with devotion, you have removed all their misery.

You are the powerhouse of knowledge, living and non living is all part of you.

With different emotions, you change into different forms, and with different names, glorious virtues of yours are sang.

You eyes are showering love on everyone, looking at your children, you heart fills with love and compassion.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 723 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

અસુર નિકંદની હે જગમાતાઅસુર નિકંદની હે જગમાતા

   હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી

દુઃખિયા પુકારે તને તો જ્યારે

   ચડતી વહારે સદા તું વહેલી – અસુર…

તેજ તણો પુંજ છે તું તો માતા

   ધરતી ભક્તિદિન હૈયે તું પહેલી – અસુર…

કર્મોની છે તું તો અધિષ્ઠાતા

   જગ ભાગ્યની તો છે તું વિધાતા – અસુર…

હૈયે હૈયે સદા તું તો રમતી

   મનડે મનડે સદા તું ફરતી – અસુર…

કારણનું કારણ છે તું તો માતા

   બીજનું પણ બીજ છે તું માતા – અસુર…

દયાની રહી છે સદા તું તો દાતા

   બાળ કાજે બની સદા તું માતા – અસુર…

ભાવભર્યા હૈયે, તને તો જે ભજતા

   દુઃખડા સદા તે એના કાપ્યાં – અસુર…

જ્ઞાન તણી સદા છે તું તો જ્ઞાતા

   જડ ચેતન સર્વે તુજમાં સમાયા – અસુર…

ભાવે-ભાવે રૂપ તારા બદલાતા

   નામે-નામે ગુણ તારા ગવાતા – અસુર…

નયનોથી પ્રેમના બિંદુ સદા છે વહેતાં

   બાળ દેખી, હૈયા ભાવથી ભીંજાતા – અસુર…
1987-03-03https://i.ytimg.com/vi/7HpGSTdQw9M/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=7HpGSTdQw9M
અસુર નિકંદની હે જગમાતાઅસુર નિકંદની હે જગમાતા

   હે સિધ્ધમાતા છે તું અલબેલી

દુઃખિયા પુકારે તને તો જ્યારે

   ચડતી વહારે સદા તું વહેલી – અસુર…

તેજ તણો પુંજ છે તું તો માતા

   ધરતી ભક્તિદિન હૈયે તું પહેલી – અસુર…

કર્મોની છે તું તો અધિષ્ઠાતા

   જગ ભાગ્યની તો છે તું વિધાતા – અસુર…

હૈયે હૈયે સદા તું તો રમતી

   મનડે મનડે સદા તું ફરતી – અસુર…

કારણનું કારણ છે તું તો માતા

   બીજનું પણ બીજ છે તું માતા – અસુર…

દયાની રહી છે સદા તું તો દાતા

   બાળ કાજે બની સદા તું માતા – અસુર…

ભાવભર્યા હૈયે, તને તો જે ભજતા

   દુઃખડા સદા તે એના કાપ્યાં – અસુર…

જ્ઞાન તણી સદા છે તું તો જ્ઞાતા

   જડ ચેતન સર્વે તુજમાં સમાયા – અસુર…

ભાવે-ભાવે રૂપ તારા બદલાતા

   નામે-નામે ગુણ તારા ગવાતા – અસુર…

નયનોથી પ્રેમના બિંદુ સદા છે વહેતાં

   બાળ દેખી, હૈયા ભાવથી ભીંજાતા – અસુર…
1987-03-03https://i.ytimg.com/vi/Vqhepf_O-LM/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=Vqhepf_O-LM


First...721722723...Last