Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 745 | Date: 19-Mar-1987
ન રાખ તું મોહ કાયામાં, જગ છોડતા નહિ આવે સાથે
Na rākha tuṁ mōha kāyāmāṁ, jaga chōḍatā nahi āvē sāthē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 745 | Date: 19-Mar-1987

ન રાખ તું મોહ કાયામાં, જગ છોડતા નહિ આવે સાથે

  No Audio

na rākha tuṁ mōha kāyāmāṁ, jaga chōḍatā nahi āvē sāthē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-03-19 1987-03-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11734 ન રાખ તું મોહ કાયામાં, જગ છોડતા નહિ આવે સાથે ન રાખ તું મોહ કાયામાં, જગ છોડતા નહિ આવે સાથે

સગાં-વહાલાં, જગમાં લાગશે પ્યારા, આવશે ના કોઈ એ સાથે

કરી કષ્ટો સહન, કરી લક્ષ્મી ભેગી, પડશે જવી તારે એ મૂકી

વેર, ઝેર બાંધી હૈયે મોટા, ગયો સદા મારગ તું તો ચૂકી

કર્યા હશે કર્મો તે જેવા ને જ્યારે, આવશે સાથે એ તો ત્યારે

વિચારી કર કર્મો તું અત્યારે, પસ્તાવું ના પડે સમય આવે ત્યારે

કરવા પડશે કર્મો, હસતા કે રડતાં, કદી એમાં ના બંધાશે

કરવા કર્મો હાથમાં બાજી તારે, સમજીને સદા તું એ તો કરજે

કરતો રહી કર્મો તારા, ફળ સદા `મા’ ના ચરણે તો ધરજે

ચિંતા કરશે માતા તો તારી, સદા વાત તો તું હૈયે આ ધરજે
View Original Increase Font Decrease Font


ન રાખ તું મોહ કાયામાં, જગ છોડતા નહિ આવે સાથે

સગાં-વહાલાં, જગમાં લાગશે પ્યારા, આવશે ના કોઈ એ સાથે

કરી કષ્ટો સહન, કરી લક્ષ્મી ભેગી, પડશે જવી તારે એ મૂકી

વેર, ઝેર બાંધી હૈયે મોટા, ગયો સદા મારગ તું તો ચૂકી

કર્યા હશે કર્મો તે જેવા ને જ્યારે, આવશે સાથે એ તો ત્યારે

વિચારી કર કર્મો તું અત્યારે, પસ્તાવું ના પડે સમય આવે ત્યારે

કરવા પડશે કર્મો, હસતા કે રડતાં, કદી એમાં ના બંધાશે

કરવા કર્મો હાથમાં બાજી તારે, સમજીને સદા તું એ તો કરજે

કરતો રહી કર્મો તારા, ફળ સદા `મા’ ના ચરણે તો ધરજે

ચિંતા કરશે માતા તો તારી, સદા વાત તો તું હૈયે આ ધરજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

na rākha tuṁ mōha kāyāmāṁ, jaga chōḍatā nahi āvē sāthē

sagāṁ-vahālāṁ, jagamāṁ lāgaśē pyārā, āvaśē nā kōī ē sāthē

karī kaṣṭō sahana, karī lakṣmī bhēgī, paḍaśē javī tārē ē mūkī

vēra, jhēra bāṁdhī haiyē mōṭā, gayō sadā māraga tuṁ tō cūkī

karyā haśē karmō tē jēvā nē jyārē, āvaśē sāthē ē tō tyārē

vicārī kara karmō tuṁ atyārē, pastāvuṁ nā paḍē samaya āvē tyārē

karavā paḍaśē karmō, hasatā kē raḍatāṁ, kadī ēmāṁ nā baṁdhāśē

karavā karmō hāthamāṁ bājī tārē, samajīnē sadā tuṁ ē tō karajē

karatō rahī karmō tārā, phala sadā `mā' nā caraṇē tō dharajē

ciṁtā karaśē mātā tō tārī, sadā vāta tō tuṁ haiyē ā dharajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

Don't keep attachment to your body, while leaving from this world, it will not accompany.

Friends and family are dear in this world, but no one will accompany.

With lot efforts, wealth is created, but you will have to leave it behind.

Building animosity and revenge in heart, makes you forget the true path.

Whatever Karmas ( deeds) that you have done or will do, surely, will come together.

Please do all your deeds with proper thoughts and understanding so that there is no repentance at the time of death.

Karmas have to be done with joy or sorrow, just don't bind with it.

Doing right karmas (actions) are in your hands, always, do your deeds with this understanding.

Continue doing your actions, offer fruits of your actions in feet of Divine Mother.

Divine Mother will worry for you, always remember this in your heart.

Kaka is explaining that when we take a leave from this world, nothing (own body, family, wealth) is going to come with us in our journey forward. Only our karmas (deeds), bad and good are going to accompany. And burden of these karmas have to be borne by us in many lives. Therefore, one needs to remain unattached to their karmas and offer the fruits of these Karmas to Divine Mother and remain free of bondage to progress towards liberation.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 745 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...745746747...Last