Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 772 | Date: 26-Apr-1987
ભાવ ભરીને હૈયામાં તું, `મા’ નું નામ સદા બોલ
Bhāva bharīnē haiyāmāṁ tuṁ, `mā' nuṁ nāma sadā bōla

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 772 | Date: 26-Apr-1987

ભાવ ભરીને હૈયામાં તું, `મા’ નું નામ સદા બોલ

  No Audio

bhāva bharīnē haiyāmāṁ tuṁ, `mā' nuṁ nāma sadā bōla

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1987-04-26 1987-04-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11761 ભાવ ભરીને હૈયામાં તું, `મા’ નું નામ સદા બોલ ભાવ ભરીને હૈયામાં તું, `મા’ નું નામ સદા બોલ

રાચીને સદા માયામાં, માયાથી નામ `મા’ નું ના તોલ

ઉન્નતિ તારી ચાહતો હોય, તો તું માયાનો સાથ છોડ

માયા હૈયેથી કાઢી, ચિત્તને `મા’ ના ચરણે હવે જોડ

કરતો રહી કર્મો જગમાં, કર્મોથી નાતો તો તોડ

માયામાં રહીને, જગમાં માયાનું માથું તો ફોડ

કંચન સરખું મનડું કરીને, માયાની સંગ ના ડોલ

ચિત્તને `મા’ ના ચરણે જોડી, સફળ કર જીવન અણમોલ

રહેતા રહેતા, મન પણ બોલવા લાગશે `મા’ ના તો બોલ

અદ્દભુત શાંતિ કેરું પાન કરી, શાંતિમાં નિત્ય ડોલ
View Original Increase Font Decrease Font


ભાવ ભરીને હૈયામાં તું, `મા’ નું નામ સદા બોલ

રાચીને સદા માયામાં, માયાથી નામ `મા’ નું ના તોલ

ઉન્નતિ તારી ચાહતો હોય, તો તું માયાનો સાથ છોડ

માયા હૈયેથી કાઢી, ચિત્તને `મા’ ના ચરણે હવે જોડ

કરતો રહી કર્મો જગમાં, કર્મોથી નાતો તો તોડ

માયામાં રહીને, જગમાં માયાનું માથું તો ફોડ

કંચન સરખું મનડું કરીને, માયાની સંગ ના ડોલ

ચિત્તને `મા’ ના ચરણે જોડી, સફળ કર જીવન અણમોલ

રહેતા રહેતા, મન પણ બોલવા લાગશે `મા’ ના તો બોલ

અદ્દભુત શાંતિ કેરું પાન કરી, શાંતિમાં નિત્ય ડોલ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhāva bharīnē haiyāmāṁ tuṁ, `mā' nuṁ nāma sadā bōla

rācīnē sadā māyāmāṁ, māyāthī nāma `mā' nuṁ nā tōla

unnati tārī cāhatō hōya, tō tuṁ māyānō sātha chōḍa

māyā haiyēthī kāḍhī, cittanē `mā' nā caraṇē havē jōḍa

karatō rahī karmō jagamāṁ, karmōthī nātō tō tōḍa

māyāmāṁ rahīnē, jagamāṁ māyānuṁ māthuṁ tō phōḍa

kaṁcana sarakhuṁ manaḍuṁ karīnē, māyānī saṁga nā ḍōla

cittanē `mā' nā caraṇē jōḍī, saphala kara jīvana aṇamōla

rahētā rahētā, mana paṇa bōlavā lāgaśē `mā' nā tō bōla

addabhuta śāṁti kēruṁ pāna karī, śāṁtimāṁ nitya ḍōla
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka is expressing the true essence of worshipping.

He is saying...

Filling emotions, devotion and feelings in your heart, always recite Divine Mother 's Name.

Don't measure the name of Divine Mother by yourself which is totally immersed in illusion.

If you are wishing for true progress, then you must leave the companionship of this illusion.

Remove the illusion from your heart and connect your consciousness with Divine Mother.

Destroy the effects of illusion by staying in this world.

Have done and still doing so many Karmas (actions) in this world, please detach from this karmas (actions) .

Clear your heart like a glass, and don't swing back and forth in this illusion.

Connect your consciousness with Divine Mother and achieve true success in this priceless life given.

Slowly and steadily, mind will also start reciting Divine Mother's name.

Please absorb the awesome peace that you will experience and feel.

Kaka is explaining that one must worship Divine with utmost sincerity and devotion, and not by indulging in illusion on one side and claiming spiritual connect on the other side.

Illusion is liked a cloud and the sun cannot be seen on account of a cloud. Kaka is telling to obscure reality and understand the true essence of devotion.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 772 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...772773774...Last