Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 773 | Date: 24-Apr-1987
કરી કર્મો સાચાં કે ખોટાં, ભેગી કરી દોલત
Karī karmō sācāṁ kē khōṭāṁ, bhēgī karī dōlata

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 773 | Date: 24-Apr-1987

કરી કર્મો સાચાં કે ખોટાં, ભેગી કરી દોલત

  No Audio

karī karmō sācāṁ kē khōṭāṁ, bhēgī karī dōlata

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-04-24 1987-04-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11762 કરી કર્મો સાચાં કે ખોટાં, ભેગી કરી દોલત કરી કર્મો સાચાં કે ખોટાં, ભેગી કરી દોલત

   ન લઈ જઈ શકે સાથે, કરી ભેગી તું કરશે શું

સંતાપે હૈયા કંઈકના, ભેગી કરી તેં દોલત

   સંતાપી જો એ હૈયાને, કરી ભેગી તું કરશે શું

કરી ભેગી, ઉપયોગ ના કર્યો તેં સાચો જોઈ

   થયો રાજી, કરી ભેગી તું કરશે શું

કરી ભેગી જિંદગીભર, તું તો થાક્યો

   સંતોષ હૈયાનો જાયે હરી, કરી ભેગી તું કરશે શું

કરી ભેગી, જો એ જાતને દે બહેકાવી

   સારાસાર હૈયેથી જો છૂટે, કરી ભેગી તું કરશે શું

મન એમાંથી ના છૂટે, રાખે જો મનને બાંધી

   તૃષ્ણાથી નિત્ય તડપાવે, કરી ભેગી તું કરશે શું

કંઈકે કરી ભેગી, ન લઈ જઈ શક્યા એ સાથે

   તું ના અપવાદ બનશે, કરી ભેગી તું કરશે શું

મોહક છે માયા તો એની, રાખે સદા એ તો બાંધી

   બંધન છે એ તો કાતિલ, કરી ભેગી તું કરશે શું
Increase Font Decrease Font

કરી કર્મો સાચાં કે ખોટાં, ભેગી કરી દોલત

   ન લઈ જઈ શકે સાથે, કરી ભેગી તું કરશે શું

સંતાપે હૈયા કંઈકના, ભેગી કરી તેં દોલત

   સંતાપી જો એ હૈયાને, કરી ભેગી તું કરશે શું

કરી ભેગી, ઉપયોગ ના કર્યો તેં સાચો જોઈ

   થયો રાજી, કરી ભેગી તું કરશે શું

કરી ભેગી જિંદગીભર, તું તો થાક્યો

   સંતોષ હૈયાનો જાયે હરી, કરી ભેગી તું કરશે શું

કરી ભેગી, જો એ જાતને દે બહેકાવી

   સારાસાર હૈયેથી જો છૂટે, કરી ભેગી તું કરશે શું

મન એમાંથી ના છૂટે, રાખે જો મનને બાંધી

   તૃષ્ણાથી નિત્ય તડપાવે, કરી ભેગી તું કરશે શું

કંઈકે કરી ભેગી, ન લઈ જઈ શક્યા એ સાથે

   તું ના અપવાદ બનશે, કરી ભેગી તું કરશે શું

મોહક છે માયા તો એની, રાખે સદા એ તો બાંધી

   બંધન છે એ તો કાતિલ, કરી ભેગી તું કરશે શું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
karī karmō sācāṁ kē khōṭāṁ, bhēgī karī dōlata

   na laī jaī śakē sāthē, karī bhēgī tuṁ karaśē śuṁ

saṁtāpē haiyā kaṁīkanā, bhēgī karī tēṁ dōlata

   saṁtāpī jō ē haiyānē, karī bhēgī tuṁ karaśē śuṁ

karī bhēgī, upayōga nā karyō tēṁ sācō jōī

   thayō rājī, karī bhēgī tuṁ karaśē śuṁ

karī bhēgī jiṁdagībhara, tuṁ tō thākyō

   saṁtōṣa haiyānō jāyē harī, karī bhēgī tuṁ karaśē śuṁ

karī bhēgī, jō ē jātanē dē bahēkāvī

   sārāsāra haiyēthī jō chūṭē, karī bhēgī tuṁ karaśē śuṁ

mana ēmāṁthī nā chūṭē, rākhē jō mananē bāṁdhī

   tr̥ṣṇāthī nitya taḍapāvē, karī bhēgī tuṁ karaśē śuṁ

kaṁīkē karī bhēgī, na laī jaī śakyā ē sāthē

   tuṁ nā apavāda banaśē, karī bhēgī tuṁ karaśē śuṁ

mōhaka chē māyā tō ēnī, rākhē sadā ē tō bāṁdhī

   baṁdhana chē ē tō kātila, karī bhēgī tuṁ karaśē śuṁ
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this soul searching Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, Kaka is narrating about everyone 's tendency to run blindly after collecting wealth and what actually, it does to a person 's thought process, character and actions.
He is saying...
By doing all kinds of karmas(actions), bad and good, you collect wealth, which eventually, is not going to come with you, when you transit to another life then, what is the point of collecting all this wealth.
By hurting so many people, in your process of collecting wealth, you are also going to get hurt then, what is the point of collecting all this wealth.
After collecting so much wealth(beyond your need and requirements), if you don't put it to good use then, what is the point.
You get tired collecting wealth all your life, but never feel the satisfaction of any kind then, what is the point.
Collecting wealth, if you stray and forget the actual purpose of life then what is the point.
You can not disassociate from wealth, and are always craving for more, then, what is the point.
Many have collected so much wealth in this world , but none of them have been to take it with them when they depart. You are also no exception. Then, what is the point.
The world of making money is very attractive, but it never liberates you from the bondage, in fact, it is a deadly bondage then, what is the point.
Many are driven by only one purpose in life, that is, to make money and more money. Kaka is throwing some light on the direction in which they are leading their life. There is no direction in this direction. There is no purpose in that purpose. There is no satisfaction in that process. There is no ultimate joy in that delusion. Instead of, collecting material wealth, one should focus on collecting wealth of humanity, kindness, compassion, love, which will serve the actual purpose of life.
Gujarati Bhajan no. 773 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...772773774...Last