BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 777 | Date: 02-May-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

પડતાં રહ્યાં છે ઘા તો જગમાં તારી કસોટીના

  No Audio

Padta Rahya Che Gha To Jag Ma Tari Kasoti Na

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)


1987-05-02 1987-05-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11766 પડતાં રહ્યાં છે ઘા તો જગમાં તારી કસોટીના પડતાં રહ્યાં છે ઘા તો જગમાં તારી કસોટીના
ખરતા જાશે તો ખોટા, પાર ઉતરશે હશે જે સાચા
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો બાકી છે આકરા
જરૂરિયાત ટાણે લઈ લેતી, હસવા ટાણે રડાવી દેતી
સમજણમાં તો ન આવે, ક્યારે તું શું, તું શું કરતી
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
પોતાનાને પારકા કરતી, ગણતરી તો ઊંધી વાળી દેતી
આશાને નિરાશામાં પલટી દેતી, હિંમત પર ઘા કરી લેતી
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
પડતા પર જગ પાટું મારે, જગમાં ધાર્યું તો નવ થાયે
શાંતિના શ્વાસ અટકી જાયે, અશાંતિના શ્વાસ વધતા જાયે
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
રસ્તો જીવનમાં ના દેખાયે, અંધકાર તો છવાયે
સમજ સાચી તો દૂર થાયે, ખોટી સમજમાં ડૂબી જાયે
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
કરીયે શું, ને શું થઈ જાયે, સાચું પણ ખોટામાં પલટાયું
દેવને પણ દાનવ બનાવે, મતિ અમારી મૂંઝાઈ જાયે
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
ભમતું ચિત્ત તો ભમતું જાયે, સ્થિરતા દૂરની દૂર દેખાયે
હૈયું તો વમળોમાં અટવાયે, પ્રકાશના દર્શન નવ થાયે
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
Gujarati Bhajan no. 777 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પડતાં રહ્યાં છે ઘા તો જગમાં તારી કસોટીના
ખરતા જાશે તો ખોટા, પાર ઉતરશે હશે જે સાચા
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો બાકી છે આકરા
જરૂરિયાત ટાણે લઈ લેતી, હસવા ટાણે રડાવી દેતી
સમજણમાં તો ન આવે, ક્યારે તું શું, તું શું કરતી
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
પોતાનાને પારકા કરતી, ગણતરી તો ઊંધી વાળી દેતી
આશાને નિરાશામાં પલટી દેતી, હિંમત પર ઘા કરી લેતી
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
પડતા પર જગ પાટું મારે, જગમાં ધાર્યું તો નવ થાયે
શાંતિના શ્વાસ અટકી જાયે, અશાંતિના શ્વાસ વધતા જાયે
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
રસ્તો જીવનમાં ના દેખાયે, અંધકાર તો છવાયે
સમજ સાચી તો દૂર થાયે, ખોટી સમજમાં ડૂબી જાયે
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
કરીયે શું, ને શું થઈ જાયે, સાચું પણ ખોટામાં પલટાયું
દેવને પણ દાનવ બનાવે, મતિ અમારી મૂંઝાઈ જાયે
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
ભમતું ચિત્ત તો ભમતું જાયે, સ્થિરતા દૂરની દૂર દેખાયે
હૈયું તો વમળોમાં અટવાયે, પ્રકાશના દર્શન નવ થાયે
   માડી તારી કસોટીના ઘા, તો લાગે છે આકરા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
paḍatāṁ rahyāṁ chē ghā tō jagamāṁ tārī kasōṭīnā
kharatā jāśē tō khōṭā, pāra utaraśē haśē jē sācā
   māḍī tārī kasōṭīnā ghā, tō bākī chē ākarā
jarūriyāta ṭāṇē laī lētī, hasavā ṭāṇē raḍāvī dētī
samajaṇamāṁ tō na āvē, kyārē tuṁ śuṁ, tuṁ śuṁ karatī
   māḍī tārī kasōṭīnā ghā, tō lāgē chē ākarā
pōtānānē pārakā karatī, gaṇatarī tō ūṁdhī vālī dētī
āśānē nirāśāmāṁ palaṭī dētī, hiṁmata para ghā karī lētī
   māḍī tārī kasōṭīnā ghā, tō lāgē chē ākarā
paḍatā para jaga pāṭuṁ mārē, jagamāṁ dhāryuṁ tō nava thāyē
śāṁtinā śvāsa aṭakī jāyē, aśāṁtinā śvāsa vadhatā jāyē
   māḍī tārī kasōṭīnā ghā, tō lāgē chē ākarā
rastō jīvanamāṁ nā dēkhāyē, aṁdhakāra tō chavāyē
samaja sācī tō dūra thāyē, khōṭī samajamāṁ ḍūbī jāyē
   māḍī tārī kasōṭīnā ghā, tō lāgē chē ākarā
karīyē śuṁ, nē śuṁ thaī jāyē, sācuṁ paṇa khōṭāmāṁ palaṭāyuṁ
dēvanē paṇa dānava banāvē, mati amārī mūṁjhāī jāyē
   māḍī tārī kasōṭīnā ghā, tō lāgē chē ākarā
bhamatuṁ citta tō bhamatuṁ jāyē, sthiratā dūranī dūra dēkhāyē
haiyuṁ tō vamalōmāṁ aṭavāyē, prakāśanā darśana nava thāyē
   māḍī tārī kasōṭīnā ghā, tō lāgē chē ākarā

Explanation in English
In this beautiful Gujarati bhajan of faith in Divine Mother and challenges that are thrown in the path of spiritual growth by Divine Mother, just to test the faith and devotion is expressed by Shri Devendra Ghia, our Guruji, also called fondly by us as Pujya Kaka.
He is saying...
O Mother, your challenges have struck in this world many times.
In due time, fake believer will drop out and true believer will survive,
O Mother, your strike of challenge is tough to endure.
You take away what is needed and makes one cry at the time of laughter. Cannot comprehend what you do and when you do,
O Mother, your strike of challenge is tough to endure.
You make one's own to disassociate, and you turn our calculations upside down, you convert hope into disappointment and strike on our courage.
O Mother, your strike of challenge is tough to endure.
This world kicks the fallen and nothing happens as per expectation in the world, peace decreases and unrest increases.
O Mother, your strike of challenge is tough to endure.
Can not see the path in life, darkness prevails all around, true perception is lost and false perception sets in.
O Mother, your strike of challenge is tough to endure.
What we do and what actually happens, even the truth gets hidden in lies, our good qualities changes to devilish qualities and our intellect is compromised.
O Mother, your strike of challenge is tough to endure.
Wandering conscious wanders even more, calmness and steadiness goes far far way, heart gets stuck in the whirlpool of emotions and cannot see the light.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that path of spirituality and being spiritual under any circumstances in not that easy to follow. Many times, Divine Mother throws challenges and tests the devotees in their faith. Only the true devotee with utmost faith survives. Wounds of her test are very difficult to bear and a devotee goes through the roller coaster journey of ups and downs. A devotee loses the direction in life, confusion rises up, perception diversifies, and courage and confidence is compromised. But a true devotee rises above with utmost faith and becomes worthy of her grace.

First...776777778779780...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall