Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 786 | Date: 08-May-1987
તું તો મારી માડી ને હું તો તારો બાળ
Tuṁ tō mārī māḍī nē huṁ tō tārō bāla

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 786 | Date: 08-May-1987

તું તો મારી માડી ને હું તો તારો બાળ

  No Audio

tuṁ tō mārī māḍī nē huṁ tō tārō bāla

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-05-08 1987-05-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11775 તું તો મારી માડી ને હું તો તારો બાળ તું તો મારી માડી ને હું તો તારો બાળ

વહેલી આવીને માડી, આજે લેજે મારી સંભાળ

નાચી માયામાં હું તો, થાક્યો છું આજ

આવ્યો છું હું તો તારી પાસે, લેજે સંભાળ

વિકારોથી પીડાયો, ડૂબ્યો છું પાપમાં તો માત

લેજે ઉગારી મુજને માડી, ઝાલીને મારો હાથ

કરી છે ભૂલો મેં તો ઘણી, આજ તો કરજે માફ

માર્ગ ભૂલેલો છું હું તો માડી, પણ છું તો તારો બાળ

લાયક નથી દયાને, પણ દયા તો કરજે આજ

દયાસાગર છે તું માડી, બિરુદ તારું આજ સંભાળ

ગરજ વિના કંઈ સાંભરે નહિ, ગરજ પડી છે આજ

ગુના કર્યા છે ઘણાં મેં તો, માફી માંગુ માત

કરીને માફ માડી, મને તો તારો જ જાણ

કરું ના ભૂલ ફરી, શુદ્ધ બુદ્ધિ એવી તું આપ
View Original Increase Font Decrease Font


તું તો મારી માડી ને હું તો તારો બાળ

વહેલી આવીને માડી, આજે લેજે મારી સંભાળ

નાચી માયામાં હું તો, થાક્યો છું આજ

આવ્યો છું હું તો તારી પાસે, લેજે સંભાળ

વિકારોથી પીડાયો, ડૂબ્યો છું પાપમાં તો માત

લેજે ઉગારી મુજને માડી, ઝાલીને મારો હાથ

કરી છે ભૂલો મેં તો ઘણી, આજ તો કરજે માફ

માર્ગ ભૂલેલો છું હું તો માડી, પણ છું તો તારો બાળ

લાયક નથી દયાને, પણ દયા તો કરજે આજ

દયાસાગર છે તું માડી, બિરુદ તારું આજ સંભાળ

ગરજ વિના કંઈ સાંભરે નહિ, ગરજ પડી છે આજ

ગુના કર્યા છે ઘણાં મેં તો, માફી માંગુ માત

કરીને માફ માડી, મને તો તારો જ જાણ

કરું ના ભૂલ ફરી, શુદ્ધ બુદ્ધિ એવી તું આપ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tuṁ tō mārī māḍī nē huṁ tō tārō bāla

vahēlī āvīnē māḍī, ājē lējē mārī saṁbhāla

nācī māyāmāṁ huṁ tō, thākyō chuṁ āja

āvyō chuṁ huṁ tō tārī pāsē, lējē saṁbhāla

vikārōthī pīḍāyō, ḍūbyō chuṁ pāpamāṁ tō māta

lējē ugārī mujanē māḍī, jhālīnē mārō hātha

karī chē bhūlō mēṁ tō ghaṇī, āja tō karajē māpha

mārga bhūlēlō chuṁ huṁ tō māḍī, paṇa chuṁ tō tārō bāla

lāyaka nathī dayānē, paṇa dayā tō karajē āja

dayāsāgara chē tuṁ māḍī, biruda tāruṁ āja saṁbhāla

garaja vinā kaṁī sāṁbharē nahi, garaja paḍī chē āja

gunā karyā chē ghaṇāṁ mēṁ tō, māphī māṁgu māta

karīnē māpha māḍī, manē tō tārō ja jāṇa

karuṁ nā bhūla pharī, śuddha buddhi ēvī tuṁ āpa
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this one more devotional, Gujarati bhajan,

He is communicating...

You are my mother and I am your child, please take care of me quickly.

Dancing in illusion, I am tired now, I have reached out to you, please take care of me.

I have suffered because of my shortcomings, O Mother, and drowned in many sins, please rescue me by holding my hand.

I have made many mistakes, today please forgive me for the same, I have lost my path, O Mother, but I am still your child.

I am not worthy of your kindness, but today, please be kind. You are ocean of compassion, O Mother, please hold your title today and shower your kindness.

Without need, nobody listens, today I need you, I have done many crimes, asking for pardon, O Mother, forgive me and take me as your own.

Give me such intelligence and understanding that I do not go back to making any mistakes.

Kaka's yearning for improvisation is very heartfelt here in this bhajan. He is asking for forgiveness for all the wrongs that he has done and asking Divine Mother to take care of him and to take his surrender in her stride.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 786 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...784785786...Last