Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 791 | Date: 17-May-1987
ઈર્ષ્યાની આગમાં ઝડપાયા, વહેમના વમળોમાં અટવાયા
Īrṣyānī āgamāṁ jhaḍapāyā, vahēmanā vamalōmāṁ aṭavāyā

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 791 | Date: 17-May-1987

ઈર્ષ્યાની આગમાં ઝડપાયા, વહેમના વમળોમાં અટવાયા

  No Audio

īrṣyānī āgamāṁ jhaḍapāyā, vahēmanā vamalōmāṁ aṭavāyā

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1987-05-17 1987-05-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11780 ઈર્ષ્યાની આગમાં ઝડપાયા, વહેમના વમળોમાં અટવાયા ઈર્ષ્યાની આગમાં ઝડપાયા, વહેમના વમળોમાં અટવાયા

સુખના કિરણો સદા, એની નીચે તો રહ્યાં દબાયા

હૈયા શંકાથી જ્યાં ઘેરાયા, ક્રોધની જ્વાળામાં સપડાયા - સુખના...

કામના તાંતણાં વીંટાયા, પાપના મૂળ ત્યાં નંખાયા - સુખના...

આળસે હૈયા જ્યાં બંધાયા, યત્નો પર ઘા કારમા લાગ્યા - સુખના...

વેર હૈયામાં જ્યાં ઊભરાયા, બિંદુ કરુણાના ત્યાં સુકાયા - સુખના...

અજ્ઞાન તિમિરે હૈયા ઘેરાયા, સમજણ શક્તિ ગુમાવ્યા - સુખના...

વિવેકથી દૂર જ્યાં ભાગ્યા, અહં હૈયામાં ત્યાં ભરાયા - સુખના...

રાહ સત્યની જ્યાં ભૂલ્યા, ક્ષમા વિના હૈયા સંકોચાયા - સુખના...

લોભના કિરણ તો હૈયે ફૂટયા, લાલચે તો એ લપટાયા - સુખના...

મોહના વમળમાં સપડાયા, નામ પ્રભુના ત્યાં વિસરાયા - સુખના...
Increase Font Decrease Font

ઈર્ષ્યાની આગમાં ઝડપાયા, વહેમના વમળોમાં અટવાયા

સુખના કિરણો સદા, એની નીચે તો રહ્યાં દબાયા

હૈયા શંકાથી જ્યાં ઘેરાયા, ક્રોધની જ્વાળામાં સપડાયા - સુખના...

કામના તાંતણાં વીંટાયા, પાપના મૂળ ત્યાં નંખાયા - સુખના...

આળસે હૈયા જ્યાં બંધાયા, યત્નો પર ઘા કારમા લાગ્યા - સુખના...

વેર હૈયામાં જ્યાં ઊભરાયા, બિંદુ કરુણાના ત્યાં સુકાયા - સુખના...

અજ્ઞાન તિમિરે હૈયા ઘેરાયા, સમજણ શક્તિ ગુમાવ્યા - સુખના...

વિવેકથી દૂર જ્યાં ભાગ્યા, અહં હૈયામાં ત્યાં ભરાયા - સુખના...

રાહ સત્યની જ્યાં ભૂલ્યા, ક્ષમા વિના હૈયા સંકોચાયા - સુખના...

લોભના કિરણ તો હૈયે ફૂટયા, લાલચે તો એ લપટાયા - સુખના...

મોહના વમળમાં સપડાયા, નામ પ્રભુના ત્યાં વિસરાયા - સુખના...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
īrṣyānī āgamāṁ jhaḍapāyā, vahēmanā vamalōmāṁ aṭavāyā

sukhanā kiraṇō sadā, ēnī nīcē tō rahyāṁ dabāyā

haiyā śaṁkāthī jyāṁ ghērāyā, krōdhanī jvālāmāṁ sapaḍāyā - sukhanā...

kāmanā tāṁtaṇāṁ vīṁṭāyā, pāpanā mūla tyāṁ naṁkhāyā - sukhanā...

ālasē haiyā jyāṁ baṁdhāyā, yatnō para ghā kāramā lāgyā - sukhanā...

vēra haiyāmāṁ jyāṁ ūbharāyā, biṁdu karuṇānā tyāṁ sukāyā - sukhanā...

ajñāna timirē haiyā ghērāyā, samajaṇa śakti gumāvyā - sukhanā...

vivēkathī dūra jyāṁ bhāgyā, ahaṁ haiyāmāṁ tyāṁ bharāyā - sukhanā...

rāha satyanī jyāṁ bhūlyā, kṣamā vinā haiyā saṁkōcāyā - sukhanā...

lōbhanā kiraṇa tō haiyē phūṭayā, lālacē tō ē lapaṭāyā - sukhanā...

mōhanā vamalamāṁ sapaḍāyā, nāma prabhunā tyāṁ visarāyā - sukhanā...
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Kaka, our Guruji is giving us the list of all bad attributes and about our behaviour dwelling in those emotions.
He is saying...
When we got caught in fire of jealousy and got stuck in the whirlpool of superstition,
Rays of happiness, just got buried under all that.
When our hearts got clouded with suspicion and got trapped in flames of anger,
Rays of happiness, just got burned under all that.
When threads of lust got wrapped around us, and the roots of sins got grounded,
When we got bounded by laziness and got our all efforts erased,
When our mind got filled with revenge and the even a drop of compassion dried off,
Rays of happiness, just got buried under all that.
When we got surrounded by ignorance, and lost our ability to understand,
When we ran away from politeness and arrogance filled our hearts,
When we forgot the path of truth, and our hearts shrank to not even forgive,
Rays of happiness, just got buried under all that.
When ray of greediness exploded in our hearts and got wrapped in greed,
When we got stuck in mirage of illusion, and forgot about Divine,
Rays of happiness, just got buried under all that.
Habitually, instead of happiness, our mind focuses on negative emotions.
Your own personality is like a huge wall on the other side of which, resides God and you can't reach him because you can't walk through the wall.
Gujarati Bhajan no. 791 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...790791792...Last