BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 791 | Date: 17-May-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઇર્ષ્યાની આગમાં ઝડપાયા, વહેમના વમળોમાં અટવાયા

  No Audio

Irsha Ne Aag Ma Zadpaya, Vahem Na Vamalo Ma Atvaya

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)


1987-05-17 1987-05-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11780 ઇર્ષ્યાની આગમાં ઝડપાયા, વહેમના વમળોમાં અટવાયા ઇર્ષ્યાની આગમાં ઝડપાયા, વહેમના વમળોમાં અટવાયા
સુખના કિરણો સદા, એની નીચે તો રહ્યાં દબાયા
હૈયા શંકાથી જ્યાં ઘેરાયા, ક્રોધની જ્વાળામાં સપડાયા - સુખના...
કામના તાંતણાં વીંટાયા, પાપના મૂળ ત્યાં નંખાયા - સુખના...
આળસે હૈયા જ્યાં બંધાયા, યત્નો પર ઘા કારમા લાગ્યા - સુખના...
વૈર હૈયામાં જ્યાં ઊભરાયા, બિંદુ કરુણાના ત્યાં સુકાયા - સુખના...
અજ્ઞાન તિમિરે હૈયા ઘેરાયા, સમજણ શક્તિ ગુમાવ્યા - સુખના...
વિવેકથી દૂર જ્યાં ભાગ્યા, અહં હૈયામાં ત્યાં ભરાયા - સુખના...
રાહ સત્યની જ્યાં ભૂલ્યા, ક્ષમા વિના હૈયા સંકોચાયા - સુખના...
લોભના કિરણ તો હૈયે ફૂટયા, લાલચે તો એ લપટાયા - સુખના...
મોહના વમળમાં સપડાયા, નામ પ્રભુના ત્યાં વિસરાયા - સુખના...
Gujarati Bhajan no. 791 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઇર્ષ્યાની આગમાં ઝડપાયા, વહેમના વમળોમાં અટવાયા
સુખના કિરણો સદા, એની નીચે તો રહ્યાં દબાયા
હૈયા શંકાથી જ્યાં ઘેરાયા, ક્રોધની જ્વાળામાં સપડાયા - સુખના...
કામના તાંતણાં વીંટાયા, પાપના મૂળ ત્યાં નંખાયા - સુખના...
આળસે હૈયા જ્યાં બંધાયા, યત્નો પર ઘા કારમા લાગ્યા - સુખના...
વૈર હૈયામાં જ્યાં ઊભરાયા, બિંદુ કરુણાના ત્યાં સુકાયા - સુખના...
અજ્ઞાન તિમિરે હૈયા ઘેરાયા, સમજણ શક્તિ ગુમાવ્યા - સુખના...
વિવેકથી દૂર જ્યાં ભાગ્યા, અહં હૈયામાં ત્યાં ભરાયા - સુખના...
રાહ સત્યની જ્યાં ભૂલ્યા, ક્ષમા વિના હૈયા સંકોચાયા - સુખના...
લોભના કિરણ તો હૈયે ફૂટયા, લાલચે તો એ લપટાયા - સુખના...
મોહના વમળમાં સપડાયા, નામ પ્રભુના ત્યાં વિસરાયા - સુખના...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
irṣyānī āgamāṁ jhaḍapāyā, vahēmanā vamalōmāṁ aṭavāyā
sukhanā kiraṇō sadā, ēnī nīcē tō rahyāṁ dabāyā
haiyā śaṁkāthī jyāṁ ghērāyā, krōdhanī jvālāmāṁ sapaḍāyā - sukhanā...
kāmanā tāṁtaṇāṁ vīṁṭāyā, pāpanā mūla tyāṁ naṁkhāyā - sukhanā...
ālasē haiyā jyāṁ baṁdhāyā, yatnō para ghā kāramā lāgyā - sukhanā...
vaira haiyāmāṁ jyāṁ ūbharāyā, biṁdu karuṇānā tyāṁ sukāyā - sukhanā...
ajñāna timirē haiyā ghērāyā, samajaṇa śakti gumāvyā - sukhanā...
vivēkathī dūra jyāṁ bhāgyā, ahaṁ haiyāmāṁ tyāṁ bharāyā - sukhanā...
rāha satyanī jyāṁ bhūlyā, kṣamā vinā haiyā saṁkōcāyā - sukhanā...
lōbhanā kiraṇa tō haiyē phūṭayā, lālacē tō ē lapaṭāyā - sukhanā...
mōhanā vamalamāṁ sapaḍāyā, nāma prabhunā tyāṁ visarāyā - sukhanā...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Kaka, our Guruji is giving us the list of all bad attributes and about our behaviour dwelling in those emotions.
He is saying...
When we got caught in fire of jealousy and got stuck in the whirlpool of superstition,
Rays of happiness, just got buried under all that.
When our hearts got clouded with suspicion and got trapped in flames of anger,
Rays of happiness, just got burned under all that.
When threads of lust got wrapped around us, and the roots of sins got grounded,
When we got bounded by laziness and got our all efforts erased,
When our mind got filled with revenge and the even a drop of compassion dried off,
Rays of happiness, just got buried under all that.
When we got surrounded by ignorance, and lost our ability to understand,
When we ran away from politeness and arrogance filled our hearts,
When we forgot the path of truth, and our hearts shrank to not even forgive,
Rays of happiness, just got buried under all that.
When ray of greediness exploded in our hearts and got wrapped in greed,
When we got stuck in mirage of illusion, and forgot about Divine,
Rays of happiness, just got buried under all that.
Habitually, instead of happiness, our mind focuses on negative emotions.
Your own personality is like a huge wall on the other side of which, resides God and you can't reach him because you can't walk through the wall.

First...791792793794795...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall