Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 812 | Date: 25-May-1987
ભાવનું તો મંથન કરતા, વિષ તો પહેલું ઉપર આવશે
Bhāvanuṁ tō maṁthana karatā, viṣa tō pahēluṁ upara āvaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 812 | Date: 25-May-1987

ભાવનું તો મંથન કરતા, વિષ તો પહેલું ઉપર આવશે

  Audio

bhāvanuṁ tō maṁthana karatā, viṣa tō pahēluṁ upara āvaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-05-25 1987-05-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11801 ભાવનું તો મંથન કરતા, વિષ તો પહેલું ઉપર આવશે ભાવનું તો મંથન કરતા, વિષ તો પહેલું ઉપર આવશે

વિષને તો દૂર કરી, મંથન તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

વચ્ચે વચ્ચે, માયા તો, રૂપ અનોખા બતલાવશે

માયાને દૂર હટાવી, મંથન તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

માયા તો જાગશે એવી, રસ્તો મંથનનો તો રોકી રાખશે

ના ઝડપાઈ એમાં, મંથન, તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

છેડા પકડયા છે અસુરો ને દેવોએ, મેરૂ બની અડગ થઈ જાજે

સંયમ કેરું બખ્તર પહેરી, મંથન તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

કરતા કરતા મંથન, છેલ્લે અમૃત તો બહાર આવશે

પીવા એને, દેવ અસુરોમાં દ્વંદ્વ તો ત્યાં ખૂબ જામશે

દેવવૃત્તિ તારી બનશે જો એ અમૃત, તું એને પીવડાવશે

હાથ પડશે હેઠા અસુરોના, અમૃતથી વંચિત એને રાખજે
https://www.youtube.com/watch?v=7d-EgJm5CSw
View Original Increase Font Decrease Font


ભાવનું તો મંથન કરતા, વિષ તો પહેલું ઉપર આવશે

વિષને તો દૂર કરી, મંથન તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

વચ્ચે વચ્ચે, માયા તો, રૂપ અનોખા બતલાવશે

માયાને દૂર હટાવી, મંથન તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

માયા તો જાગશે એવી, રસ્તો મંથનનો તો રોકી રાખશે

ના ઝડપાઈ એમાં, મંથન, તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

છેડા પકડયા છે અસુરો ને દેવોએ, મેરૂ બની અડગ થઈ જાજે

સંયમ કેરું બખ્તર પહેરી, મંથન તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

કરતા કરતા મંથન, છેલ્લે અમૃત તો બહાર આવશે

પીવા એને, દેવ અસુરોમાં દ્વંદ્વ તો ત્યાં ખૂબ જામશે

દેવવૃત્તિ તારી બનશે જો એ અમૃત, તું એને પીવડાવશે

હાથ પડશે હેઠા અસુરોના, અમૃતથી વંચિત એને રાખજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhāvanuṁ tō maṁthana karatā, viṣa tō pahēluṁ upara āvaśē

viṣanē tō dūra karī, maṁthana tāruṁ cālu nē cālu rākhajē

vaccē vaccē, māyā tō, rūpa anōkhā batalāvaśē

māyānē dūra haṭāvī, maṁthana tāruṁ cālu nē cālu rākhajē

māyā tō jāgaśē ēvī, rastō maṁthananō tō rōkī rākhaśē

nā jhaḍapāī ēmāṁ, maṁthana, tāruṁ cālu nē cālu rākhajē

chēḍā pakaḍayā chē asurō nē dēvōē, mērū banī aḍaga thaī jājē

saṁyama kēruṁ bakhtara pahērī, maṁthana tāruṁ cālu nē cālu rākhajē

karatā karatā maṁthana, chēllē amr̥ta tō bahāra āvaśē

pīvā ēnē, dēva asurōmāṁ dvaṁdva tō tyāṁ khūba jāmaśē

dēvavr̥tti tārī banaśē jō ē amr̥ta, tuṁ ēnē pīvaḍāvaśē

hātha paḍaśē hēṭhā asurōnā, amr̥tathī vaṁcita ēnē rākhajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this powerful bhajan on self realization, Shri Devendra Ghia, our Guruji, Warmly called Pujya Kaka is urging to churn within and evaluate ourselves to adopt the good and discard the bad, so we can progress on spiritual journey. He is explaining this by giving example of Samudra Manthan.

He is saying...

Upon churning emotions, first poison (bad qualities) will come out,

Removing this poison, continue and continue with your churning.

In between, an illusion will show up in many unique forms,

Removing the effects of this illusion, continue and continue with churning.

This illusion will sway you and will also block your path,

Without getting entrapped in it, continue and continue with your churning.

Devils (bad qualities) and God’s (good qualities) are holding the opposite ends of the rope, stand firm and be assertive like a mountain,

Wearing an armour of control, continue and continue with your churning.

While churning and churning, eventually, nectar will come out, still there will be a fight between Devils and God’s to drink this nectar,

If you feed this nectar to Gods, then your Godliness will come out with God like instincts.

Devils will finally settle down, you need to keep them deprived of the nectar.

Kaka is explaining the spiritual endeavour of a person, trying to achieve self realisation. The Gods and Devils represent the positives and negatives of a person. One must control both attributes with concentration, control and focus and balance them in order to reach the goal. The Nectar is symbolic of self realisation. You need to nurture your Good qualities and not respond to your bad qualities.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 812 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

ભાવનું તો મંથન કરતા, વિષ તો પહેલું ઉપર આવશેભાવનું તો મંથન કરતા, વિષ તો પહેલું ઉપર આવશે

વિષને તો દૂર કરી, મંથન તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

વચ્ચે વચ્ચે, માયા તો, રૂપ અનોખા બતલાવશે

માયાને દૂર હટાવી, મંથન તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

માયા તો જાગશે એવી, રસ્તો મંથનનો તો રોકી રાખશે

ના ઝડપાઈ એમાં, મંથન, તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

છેડા પકડયા છે અસુરો ને દેવોએ, મેરૂ બની અડગ થઈ જાજે

સંયમ કેરું બખ્તર પહેરી, મંથન તારું ચાલુ ને ચાલુ રાખજે

કરતા કરતા મંથન, છેલ્લે અમૃત તો બહાર આવશે

પીવા એને, દેવ અસુરોમાં દ્વંદ્વ તો ત્યાં ખૂબ જામશે

દેવવૃત્તિ તારી બનશે જો એ અમૃત, તું એને પીવડાવશે

હાથ પડશે હેઠા અસુરોના, અમૃતથી વંચિત એને રાખજે
1987-05-25https://i.ytimg.com/vi/7d-EgJm5CSw/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=7d-EgJm5CSw


First...811812813...Last