Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 824 | Date: 01-Jun-1987
આશા ને નિરાશા વચ્ચે, ઝૂલી રહ્યું છે ધ્યેય તો મારું
Āśā nē nirāśā vaccē, jhūlī rahyuṁ chē dhyēya tō māruṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 824 | Date: 01-Jun-1987

આશા ને નિરાશા વચ્ચે, ઝૂલી રહ્યું છે ધ્યેય તો મારું

  No Audio

āśā nē nirāśā vaccē, jhūlī rahyuṁ chē dhyēya tō māruṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-06-01 1987-06-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11813 આશા ને નિરાશા વચ્ચે, ઝૂલી રહ્યું છે ધ્યેય તો મારું આશા ને નિરાશા વચ્ચે, ઝૂલી રહ્યું છે ધ્યેય તો મારું

આશાએ તો ઝળકી ઊઠે, નિરાશાએ તો દેખાયે અંધારું

કરી રહ્યો સદા યત્નો, થાશે સિદ્ધ ધ્યેય ક્યારે મારું

આળસ તો આડખીલી બને, ધ્યેય દૂર ને દૂર નિહાળું

ના જાણું થાશે કેવી રીતે કાર્ય, પામીશ ધ્યેય તો મારું

ખડક વચ્ચે ફૂટી નીકળે, નિરાશામાં તો હું સપડાવું

યત્નોનું જોર તો જાશે તૂટતું, રહે હૈયું નિરાશાએ છવાયું

કિરણ આશાનું જ્યાં જાગી ઊઠે, યત્નોમાં બમણું જોર પામું

ધ્યેયથી ચલિત ના થઈ, જ્યાં આગળ તો વધતો જાઉં

ધ્યેયની નજદીક જાતો, હું તો ધ્યેય તો પામું
View Original Increase Font Decrease Font


આશા ને નિરાશા વચ્ચે, ઝૂલી રહ્યું છે ધ્યેય તો મારું

આશાએ તો ઝળકી ઊઠે, નિરાશાએ તો દેખાયે અંધારું

કરી રહ્યો સદા યત્નો, થાશે સિદ્ધ ધ્યેય ક્યારે મારું

આળસ તો આડખીલી બને, ધ્યેય દૂર ને દૂર નિહાળું

ના જાણું થાશે કેવી રીતે કાર્ય, પામીશ ધ્યેય તો મારું

ખડક વચ્ચે ફૂટી નીકળે, નિરાશામાં તો હું સપડાવું

યત્નોનું જોર તો જાશે તૂટતું, રહે હૈયું નિરાશાએ છવાયું

કિરણ આશાનું જ્યાં જાગી ઊઠે, યત્નોમાં બમણું જોર પામું

ધ્યેયથી ચલિત ના થઈ, જ્યાં આગળ તો વધતો જાઉં

ધ્યેયની નજદીક જાતો, હું તો ધ્યેય તો પામું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āśā nē nirāśā vaccē, jhūlī rahyuṁ chē dhyēya tō māruṁ

āśāē tō jhalakī ūṭhē, nirāśāē tō dēkhāyē aṁdhāruṁ

karī rahyō sadā yatnō, thāśē siddha dhyēya kyārē māruṁ

ālasa tō āḍakhīlī banē, dhyēya dūra nē dūra nihāluṁ

nā jāṇuṁ thāśē kēvī rītē kārya, pāmīśa dhyēya tō māruṁ

khaḍaka vaccē phūṭī nīkalē, nirāśāmāṁ tō huṁ sapaḍāvuṁ

yatnōnuṁ jōra tō jāśē tūṭatuṁ, rahē haiyuṁ nirāśāē chavāyuṁ

kiraṇa āśānuṁ jyāṁ jāgī ūṭhē, yatnōmāṁ bamaṇuṁ jōra pāmuṁ

dhyēyathī calita nā thaī, jyāṁ āgala tō vadhatō jāuṁ

dhyēyanī najadīka jātō, huṁ tō dhyēya tō pāmuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan, Shri Devendra Ghia, our Guruji, fondly called Pujya Kaka is illuminating us on the foundation of spiritual awareness and growth.

He is saying...

Between hope and despair, my goal is swaying.

It brightens with the ray of hope, and darkens in despair.

I am making all the efforts, when will I succeed in attaining my goal.

Laziness is becoming an obstacle, and takes the goal far far away.

I do not know how to finish my task, and when will I reach my goal.

Rocks are erupting in between, and I get entrapped in despair.

The strength of my efforts is diminishing, and despair is spreading in my heart.

As soon as a ray of hope rises, my efforts get doubly strengthened.

Without deviating from my goal, I reach very close to the goal, and eventually, I attain my goal.

Kaka is explaining that continuous, strong and powerful efforts with hope in heart and immunity towards despair, obstacles and laziness, and with unflappable focus will lead us on the path of spiritual growth, and eventually, will lead us to final destination.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 824 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...823824825...Last