Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 836 | Date: 08-Jun-1987
મને સંભાળ માડી, મને સંભાળ
Manē saṁbhāla māḍī, manē saṁbhāla

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 836 | Date: 08-Jun-1987

મને સંભાળ માડી, મને સંભાળ

  No Audio

manē saṁbhāla māḍī, manē saṁbhāla

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-06-08 1987-06-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11825 મને સંભાળ માડી, મને સંભાળ મને સંભાળ માડી, મને સંભાળ

   પડતો આખડતો છું હું તો તારો બાળ

ચડયો છે કેફ માયાનો બહુ, હવે તો એને ઉતાર

થાક્યો છું આજ, માયામાં નાચી નાચ તો આજ

   ઉતારજે થાક મારો, પાઈ અમીરસ પાન

ઘેરાયો બહુ, હું તો શત્રુઓથી આજ

   કરજે રક્ષણ, મારું એનાથી માત

ભૂલ્યો છું, ભટક્યો છું, કરી ભૂલો બહુ માત

   કર માફ, આજ તો ચરણે રાખ

તને કરીને વાત, કરું ખાલી હૈયું આજ

   મારા હિતનો મારગ તું તો બતાવ

દિનમાં તો દેખાયે અંધારું, અંધારાની કરવી શી વાત

   દઈને પ્રકાશ તારો, મારગ સુઝાડ

વિકારોને અંગે પડ્યું છે અંતર બહુ તો માત

સ્વીકારી વિનંતી મારી, વિકારો હટાવ

તારા આ બાળને, ઘસી ઘસી કરજે સાફ

કરાવી સાફ, કરાવજે તારો મેળાપ
Increase Font Decrease Font

મને સંભાળ માડી, મને સંભાળ

   પડતો આખડતો છું હું તો તારો બાળ

ચડયો છે કેફ માયાનો બહુ, હવે તો એને ઉતાર

થાક્યો છું આજ, માયામાં નાચી નાચ તો આજ

   ઉતારજે થાક મારો, પાઈ અમીરસ પાન

ઘેરાયો બહુ, હું તો શત્રુઓથી આજ

   કરજે રક્ષણ, મારું એનાથી માત

ભૂલ્યો છું, ભટક્યો છું, કરી ભૂલો બહુ માત

   કર માફ, આજ તો ચરણે રાખ

તને કરીને વાત, કરું ખાલી હૈયું આજ

   મારા હિતનો મારગ તું તો બતાવ

દિનમાં તો દેખાયે અંધારું, અંધારાની કરવી શી વાત

   દઈને પ્રકાશ તારો, મારગ સુઝાડ

વિકારોને અંગે પડ્યું છે અંતર બહુ તો માત

સ્વીકારી વિનંતી મારી, વિકારો હટાવ

તારા આ બાળને, ઘસી ઘસી કરજે સાફ

કરાવી સાફ, કરાવજે તારો મેળાપ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
manē saṁbhāla māḍī, manē saṁbhāla

   paḍatō ākhaḍatō chuṁ huṁ tō tārō bāla

caḍayō chē kēpha māyānō bahu, havē tō ēnē utāra

thākyō chuṁ āja, māyāmāṁ nācī nāca tō āja

   utārajē thāka mārō, pāī amīrasa pāna

ghērāyō bahu, huṁ tō śatruōthī āja

   karajē rakṣaṇa, māruṁ ēnāthī māta

bhūlyō chuṁ, bhaṭakyō chuṁ, karī bhūlō bahu māta

   kara māpha, āja tō caraṇē rākha

tanē karīnē vāta, karuṁ khālī haiyuṁ āja

   mārā hitanō māraga tuṁ tō batāva

dinamāṁ tō dēkhāyē aṁdhāruṁ, aṁdhārānī karavī śī vāta

   daīnē prakāśa tārō, māraga sujhāḍa

vikārōnē aṁgē paḍyuṁ chē aṁtara bahu tō māta

svīkārī vinaṁtī mārī, vikārō haṭāva

tārā ā bālanē, ghasī ghasī karajē sāpha

karāvī sāpha, karāvajē tārō mēlāpa
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this prayer bhajan,
He is praying...
Take care of me , O Divine Mother, take care,
Fallen and banged, still I am your child.
I am intoxicated by this illusion, please at least now, remove this intoxication.
I am tired of dancing to the tune of this illusion, please unload my fatigue by making me drink powerful nectar of yours.
I am surrounded by enemies today, O Mother, please protect me from them.
I am lost and I am directionless, I have made many mistakes, O Mother , please forgive me and keep me under your feet.
By talking to you, I am emptying out my heart, O Mother, please show me the way for my betterment.
I am seeing darkness even in the daylight, what to say about the night, please give your light and show me a true path.
With all my flaws, I have created such a distance from you, O Mother, please accept my request and remove my flaws.
Please clean me up by scrubbing and scrubbing, and after cleaning, please make me meet with you.

Kaka’s urge to become worthy of Divine grace is very strong in this bhajan. This is the bhajan of yearning for Divine Mother and only Divine Mother.
Gujarati Bhajan no. 836 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...835836837...Last