Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 837 | Date: 09-Jun-1987
કર્યા કર્મો જીવનમાં, આનંદે તું ભોગવી લે
Karyā karmō jīvanamāṁ, ānaṁdē tuṁ bhōgavī lē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 837 | Date: 09-Jun-1987

કર્યા કર્મો જીવનમાં, આનંદે તું ભોગવી લે

  No Audio

karyā karmō jīvanamāṁ, ānaṁdē tuṁ bhōgavī lē

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1987-06-09 1987-06-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11826 કર્યા કર્મો જીવનમાં, આનંદે તું ભોગવી લે કર્યા કર્મો જીવનમાં, આનંદે તું ભોગવી લે

છૂટયું જે તીર હાથમાંથી, પાછું એ તો નવ ફરે

ના વિચાર્યું કરતા કર્મો, પાછો આજે કાં હટે – છૂટયું…

ચડશે કર્મોના ભાર હૈયે, કદી એ ના છૂટે – છૂટયું…

ભરશે ભાર અહંનો એમાં, ભારે એ તો બને – છૂટયું…

કરતા રહી કર્મો જીવનમાં, `મા’ ને ચરણે જો ધરે – છૂટયું…

બનશે એ તો હળવા, ભાર એનો ના લાગે – છૂટયું…

વધારતો રહેશે જો એને, એ તો ના અટકે – છૂટયું…

કાં બાળ તું જ્ઞાનથી, કાં પાસું પુણ્યનું વધારી દે – છૂટયું…

પુણ્ય પણ તારી પ્રગતિમાં બાધા બનશે – છૂટયું…

જપતાં ને ધરતાં ધ્યાન `મા’ નું, ચિત્તડું જોડી દે – છૂટયું…
View Original Increase Font Decrease Font


કર્યા કર્મો જીવનમાં, આનંદે તું ભોગવી લે

છૂટયું જે તીર હાથમાંથી, પાછું એ તો નવ ફરે

ના વિચાર્યું કરતા કર્મો, પાછો આજે કાં હટે – છૂટયું…

ચડશે કર્મોના ભાર હૈયે, કદી એ ના છૂટે – છૂટયું…

ભરશે ભાર અહંનો એમાં, ભારે એ તો બને – છૂટયું…

કરતા રહી કર્મો જીવનમાં, `મા’ ને ચરણે જો ધરે – છૂટયું…

બનશે એ તો હળવા, ભાર એનો ના લાગે – છૂટયું…

વધારતો રહેશે જો એને, એ તો ના અટકે – છૂટયું…

કાં બાળ તું જ્ઞાનથી, કાં પાસું પુણ્યનું વધારી દે – છૂટયું…

પુણ્ય પણ તારી પ્રગતિમાં બાધા બનશે – છૂટયું…

જપતાં ને ધરતાં ધ્યાન `મા’ નું, ચિત્તડું જોડી દે – છૂટયું…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karyā karmō jīvanamāṁ, ānaṁdē tuṁ bhōgavī lē

chūṭayuṁ jē tīra hāthamāṁthī, pāchuṁ ē tō nava pharē

nā vicāryuṁ karatā karmō, pāchō ājē kāṁ haṭē – chūṭayuṁ…

caḍaśē karmōnā bhāra haiyē, kadī ē nā chūṭē – chūṭayuṁ…

bharaśē bhāra ahaṁnō ēmāṁ, bhārē ē tō banē – chūṭayuṁ…

karatā rahī karmō jīvanamāṁ, `mā' nē caraṇē jō dharē – chūṭayuṁ…

banaśē ē tō halavā, bhāra ēnō nā lāgē – chūṭayuṁ…

vadhāratō rahēśē jō ēnē, ē tō nā aṭakē – chūṭayuṁ…

kāṁ bāla tuṁ jñānathī, kāṁ pāsuṁ puṇyanuṁ vadhārī dē – chūṭayuṁ…

puṇya paṇa tārī pragatimāṁ bādhā banaśē – chūṭayuṁ…

japatāṁ nē dharatāṁ dhyāna `mā' nuṁ, cittaḍuṁ jōḍī dē – chūṭayuṁ…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan also he is reflecting and illuminating us on Law of cause and effect.

He is saying...

You have performed many karmas (actions) in life, bear with the effects of it with pleasure.

Once you have taken the action, you cannot reverse it. Without thinking, you have done many actions, you can not revert.

The burden of actions will keep on increasing, it will not reduce.

The load of your ego will further increase your burden, and it will become too heavy to bear.

If you offer your actions in the feet of Divine Mother, the load of your actions will become lighter, and you will feel less burden.

But, if you keep adding your karmas to feed your ego, then the burden will not stop.

Either you burn your load with power of knowledge or by performing virtuous acts.

Virtue may also become an obstacle in your progress if it is abetted by your ego.

Only connect your conscious with Divine Mother by chanting and meditating.

Kaka is explaining that first and foremost, make conscious efforts to not perform such actions which increases the burden of your Karmas (actions). Secondly, detach yourself from your actions by offering to Divine Mother by letting go of your ego. And finally, do such Karmas which helps you in purging the effects of bad karmas.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 837 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...835836837...Last