BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 868 | Date: 24-Jun-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

પડતો જાઉં, ઊભો થાતો જાઉં, માયાના રંગે તો રંગાતો જાઉં

  No Audio

Padto Jau, Ubho Thato Jau, Maya Na Range To Rangato Jau

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1987-06-24 1987-06-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11857 પડતો જાઉં, ઊભો થાતો જાઉં, માયાના રંગે તો રંગાતો જાઉં પડતો જાઉં, ઊભો થાતો જાઉં, માયાના રંગે તો રંગાતો જાઉં
દોડતો જાઉં, થાક્તો જાઉં, માયામાં તો સદા ડૂબતો જાઉં
વગર વિચારે કરતો જાઉં, પણ સદા પસ્તાતો તો જાઉં
વિકારો ને વિચારોએ તણાતો જાઉં, ક્યાંનો ક્યાં ઘસડાતો જાઉં
ખોટામાં તો રાચતો જાઉં, દુઃખમાં તો ડૂબતો જાઉં
સુખ તો શોધતો જાઉં, માયામાં ઊંડો ઉતરતો જાઉં
મોહમાં લપટાતો જાઉં, સારું, નરસું તો ભૂલતો જાઉં
કરી વિચારો, ઊંડો ઉતરતો જાઉં, નિરાશાએ ઘેરાતો જાઉં
મનને તો મનાવતો જાઉં, મનથી તો ભાંગતો જાઉં
હૈયે તો બહુ `મા’ મલકાતો જાઉં, દયાની ભીખ તો માંગતો જાઉં
Gujarati Bhajan no. 868 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પડતો જાઉં, ઊભો થાતો જાઉં, માયાના રંગે તો રંગાતો જાઉં
દોડતો જાઉં, થાક્તો જાઉં, માયામાં તો સદા ડૂબતો જાઉં
વગર વિચારે કરતો જાઉં, પણ સદા પસ્તાતો તો જાઉં
વિકારો ને વિચારોએ તણાતો જાઉં, ક્યાંનો ક્યાં ઘસડાતો જાઉં
ખોટામાં તો રાચતો જાઉં, દુઃખમાં તો ડૂબતો જાઉં
સુખ તો શોધતો જાઉં, માયામાં ઊંડો ઉતરતો જાઉં
મોહમાં લપટાતો જાઉં, સારું, નરસું તો ભૂલતો જાઉં
કરી વિચારો, ઊંડો ઉતરતો જાઉં, નિરાશાએ ઘેરાતો જાઉં
મનને તો મનાવતો જાઉં, મનથી તો ભાંગતો જાઉં
હૈયે તો બહુ `મા’ મલકાતો જાઉં, દયાની ભીખ તો માંગતો જાઉં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
paḍatō jāuṁ, ūbhō thātō jāuṁ, māyānā raṁgē tō raṁgātō jāuṁ
dōḍatō jāuṁ, thāktō jāuṁ, māyāmāṁ tō sadā ḍūbatō jāuṁ
vagara vicārē karatō jāuṁ, paṇa sadā pastātō tō jāuṁ
vikārō nē vicārōē taṇātō jāuṁ, kyāṁnō kyāṁ ghasaḍātō jāuṁ
khōṭāmāṁ tō rācatō jāuṁ, duḥkhamāṁ tō ḍūbatō jāuṁ
sukha tō śōdhatō jāuṁ, māyāmāṁ ūṁḍō utaratō jāuṁ
mōhamāṁ lapaṭātō jāuṁ, sāruṁ, narasuṁ tō bhūlatō jāuṁ
karī vicārō, ūṁḍō utaratō jāuṁ, nirāśāē ghērātō jāuṁ
mananē tō manāvatō jāuṁ, manathī tō bhāṁgatō jāuṁ
haiyē tō bahu `mā' malakātō jāuṁ, dayānī bhīkha tō māṁgatō jāuṁ

Explanation in English
He is saying...
I keep falling and I keep getting up, I get coloured by the colours of this illusion.
I keep doing everything without thinking then I keep repenting.
I keep indulging in my thoughts and my flaws, and where to where, I get dragged.
I keep indulging in wrongs and I keep drowning in grief.
I keep searching for happiness, and I keep sliding deep in this worldly matters.
I keep getting wrapped in temptations, and I keep forgetting the difference between right and wrong.
With unstoppable thoughts, I get deeper into it, and keep twirling in disappointments.
I keep on persuading my mind, and keep on breaking from within.
I keep remembering Divine Mother in my heart, and keep on begging for her kindness.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining about the situation of all of us in this world. We keep on running towards aimless aim, we keep on searching for happiness everywhere, and we refuse to stop our internal whirlpool of thoughts, negative emotions and disorders. The end result is disappointments, unhappiness and frustration. We are all so delusional in illusion that only Divine grace and kindness can save us, only then adversities will turn into opportunities and grief will turn into happiness and disappointments will turn into hope and materialistic values will turn into spiritual values.

First...866867868869870...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall