Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 893 | Date: 08-Jul-1987
શક્તિશાળી `મા’, તારો આ બાળ આજ શક્તિહીન બન્યો છે
Śaktiśālī `mā', tārō ā bāla āja śaktihīna banyō chē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 893 | Date: 08-Jul-1987

શક્તિશાળી `મા’, તારો આ બાળ આજ શક્તિહીન બન્યો છે

  No Audio

śaktiśālī `mā', tārō ā bāla āja śaktihīna banyō chē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1987-07-08 1987-07-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11882 શક્તિશાળી `મા’, તારો આ બાળ આજ શક્તિહીન બન્યો છે શક્તિશાળી `મા’, તારો આ બાળ આજ શક્તિહીન બન્યો છે

ખેંચાઈ રહ્યો છે ચારે દિશાથી, ખેંચાણથી મજબૂર બન્યો છે

મોહમાં એ તો લપટાઈ, ખૂબ વિવેકહીન બન્યો છે

લાલચે એ તો લલચાઈ, ડૂબતો ને ડૂબતો રહ્યો છે

બંધાઈ એ તો આળસે, પુરષાર્થથી હીન બન્યો છે

મનની સાથે દોડી-દોડી, એ તો હવે થાકી ગયો છે

ઘેરાઈ ખૂબ કામનાઓથી, પાપમાં એ તો ડૂબી ગયો છે

ફુલાઈ અહંમાં એ તો, તુજથી દૂર ને દૂર જઈ રહ્યો છે

ખેંચતાણોથી ખૂબ ખેંચાઈ, એ તો હવે ત્રાસી ગયો છે

આવ્યો છે આજ તુજ ચરણે, પશ્ચાતાપે તો જલી રહ્યો છે
View Original Increase Font Decrease Font


શક્તિશાળી `મા’, તારો આ બાળ આજ શક્તિહીન બન્યો છે

ખેંચાઈ રહ્યો છે ચારે દિશાથી, ખેંચાણથી મજબૂર બન્યો છે

મોહમાં એ તો લપટાઈ, ખૂબ વિવેકહીન બન્યો છે

લાલચે એ તો લલચાઈ, ડૂબતો ને ડૂબતો રહ્યો છે

બંધાઈ એ તો આળસે, પુરષાર્થથી હીન બન્યો છે

મનની સાથે દોડી-દોડી, એ તો હવે થાકી ગયો છે

ઘેરાઈ ખૂબ કામનાઓથી, પાપમાં એ તો ડૂબી ગયો છે

ફુલાઈ અહંમાં એ તો, તુજથી દૂર ને દૂર જઈ રહ્યો છે

ખેંચતાણોથી ખૂબ ખેંચાઈ, એ તો હવે ત્રાસી ગયો છે

આવ્યો છે આજ તુજ ચરણે, પશ્ચાતાપે તો જલી રહ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

śaktiśālī `mā', tārō ā bāla āja śaktihīna banyō chē

khēṁcāī rahyō chē cārē diśāthī, khēṁcāṇathī majabūra banyō chē

mōhamāṁ ē tō lapaṭāī, khūba vivēkahīna banyō chē

lālacē ē tō lalacāī, ḍūbatō nē ḍūbatō rahyō chē

baṁdhāī ē tō ālasē, puraṣārthathī hīna banyō chē

mananī sāthē dōḍī-dōḍī, ē tō havē thākī gayō chē

ghērāī khūba kāmanāōthī, pāpamāṁ ē tō ḍūbī gayō chē

phulāī ahaṁmāṁ ē tō, tujathī dūra nē dūra jaī rahyō chē

khēṁcatāṇōthī khūba khēṁcāī, ē tō havē trāsī gayō chē

āvyō chē āja tuja caraṇē, paścātāpē tō jalī rahyō chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful bhajan, he is shedding light on our bad qualities and praying to Divine Mother to shower grace upon us.

He is communicating...

O Powerful Mother, today, this child of yours has be become powerless, he is getting stretched in all direction, and he has become helpless.

Tangled in temptations, he has become very rude, dragged in greed, he is drowning and further drowning.

Caught in laziness, he has forgotten to make efforts, following his fickle mind, he is tired now.

Surrounded by lust and desires, he has drowned in sins now, inflated by ego, he has gone further and further away from you.

Stretched by all this stretching, he is feeling exhausted now,

Today, burning in remorse, he has come to you under your shelter, O Mother.

Kaka is explaining that when realization dawns upon any spiritual seeker, suddenly, the heart gets filled with remorse. And he finds himself looking in only one direction, that is the direction of Divine, begging for forgiveness and acceptance.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 893 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...892893894...Last