Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 901 | Date: 13-Jul-1987
મીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુર
Mīṭhāṁ mīṭhāṁ, jhīṇā jhīṇā raṇakārē tō vāgē `mā' nā nūpura

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 901 | Date: 13-Jul-1987

મીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુર

  Audio

mīṭhāṁ mīṭhāṁ, jhīṇā jhīṇā raṇakārē tō vāgē `mā' nā nūpura

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1987-07-13 1987-07-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11890 મીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુર મીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુર

હૈયું મારું દે એ તો હલાવી, બનાવે એ તો મને મજબૂર

મનડું મારું, ચિત્તડું મારું, ખેંચે એ તો, બનું એમાં ચકચૂર - મીઠાં...

જગાવે આશા અનોખી એ તો, આપે અણસાર તો `મા’ નો જરૂર - મીઠાં...

હૈયું પ્રેમે તો ઉભરાતું જાયે, વહે નયનોથી તો આંસું - મીઠાં...

કારણ બીજું ગોત્યું ના જડે, સંભળાયે તો એના મીઠાં સૂર - મીઠાં...

ભૂલું મારું ભાન હું તો, બનું હું તો એમાં મશગૂલ - મીઠાં...

સૂણતા સૂણતા નાદ એનો, છૂટે મારા મનનો તો કાબૂ - મીઠાં...

નાદે-નાદે ઘૂમતો રહી જગમાં, હું તો બધે ફરતો રહું - મીઠાં...

નાદ તો જ્યાં અટકે, લાગે હૈયું જાશે અટકી તો જરૂર - મીઠાં...

મીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુર - મીઠાં...
https://www.youtube.com/watch?v=F1ZIH6Pf0-Y
View Original Increase Font Decrease Font


મીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુર

હૈયું મારું દે એ તો હલાવી, બનાવે એ તો મને મજબૂર

મનડું મારું, ચિત્તડું મારું, ખેંચે એ તો, બનું એમાં ચકચૂર - મીઠાં...

જગાવે આશા અનોખી એ તો, આપે અણસાર તો `મા’ નો જરૂર - મીઠાં...

હૈયું પ્રેમે તો ઉભરાતું જાયે, વહે નયનોથી તો આંસું - મીઠાં...

કારણ બીજું ગોત્યું ના જડે, સંભળાયે તો એના મીઠાં સૂર - મીઠાં...

ભૂલું મારું ભાન હું તો, બનું હું તો એમાં મશગૂલ - મીઠાં...

સૂણતા સૂણતા નાદ એનો, છૂટે મારા મનનો તો કાબૂ - મીઠાં...

નાદે-નાદે ઘૂમતો રહી જગમાં, હું તો બધે ફરતો રહું - મીઠાં...

નાદ તો જ્યાં અટકે, લાગે હૈયું જાશે અટકી તો જરૂર - મીઠાં...

મીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુર - મીઠાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mīṭhāṁ mīṭhāṁ, jhīṇā jhīṇā raṇakārē tō vāgē `mā' nā nūpura

haiyuṁ māruṁ dē ē tō halāvī, banāvē ē tō manē majabūra

manaḍuṁ māruṁ, cittaḍuṁ māruṁ, khēṁcē ē tō, banuṁ ēmāṁ cakacūra - mīṭhāṁ...

jagāvē āśā anōkhī ē tō, āpē aṇasāra tō `mā' nō jarūra - mīṭhāṁ...

haiyuṁ prēmē tō ubharātuṁ jāyē, vahē nayanōthī tō āṁsuṁ - mīṭhāṁ...

kāraṇa bījuṁ gōtyuṁ nā jaḍē, saṁbhalāyē tō ēnā mīṭhāṁ sūra - mīṭhāṁ...

bhūluṁ māruṁ bhāna huṁ tō, banuṁ huṁ tō ēmāṁ maśagūla - mīṭhāṁ...

sūṇatā sūṇatā nāda ēnō, chūṭē mārā mananō tō kābū - mīṭhāṁ...

nādē-nādē ghūmatō rahī jagamāṁ, huṁ tō badhē pharatō rahuṁ - mīṭhāṁ...

nāda tō jyāṁ aṭakē, lāgē haiyuṁ jāśē aṭakī tō jarūra - mīṭhāṁ...

mīṭhāṁ mīṭhāṁ, jhīṇā jhīṇā raṇakārē tō vāgē `mā' nā nūpura - mīṭhāṁ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

The clinking of sweet and soft sound of anklet of Divine Mother is shaking my heart with joy and making me helpless in the rhythm of the sound.

My mind and my consciousness all is drawn towards that sound. I am engrossed in that sound.

It is creating such hopes, and it is giving indication of Maa’s( Divine Mother) presence around.

Heart is overflowing with love and tears of joy are just flowing from the eyes. Cannot find any reason, I am just hearing the sweet sound of her anklet.

I am losing my consciousness, and I am just immersed in her thoughts. Hearing the sound of her anklet, I am losing control on my mind.

Following this sound, I keep on wandering everywhere in the world. As soon as the sound is disturbed, it feels as if my heart has stopped beating.

Clinking of sweet and soft sound of anklet of Divine Mother is shaking my heart with joy.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 901 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

મીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુરમીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુર

હૈયું મારું દે એ તો હલાવી, બનાવે એ તો મને મજબૂર

મનડું મારું, ચિત્તડું મારું, ખેંચે એ તો, બનું એમાં ચકચૂર - મીઠાં...

જગાવે આશા અનોખી એ તો, આપે અણસાર તો `મા’ નો જરૂર - મીઠાં...

હૈયું પ્રેમે તો ઉભરાતું જાયે, વહે નયનોથી તો આંસું - મીઠાં...

કારણ બીજું ગોત્યું ના જડે, સંભળાયે તો એના મીઠાં સૂર - મીઠાં...

ભૂલું મારું ભાન હું તો, બનું હું તો એમાં મશગૂલ - મીઠાં...

સૂણતા સૂણતા નાદ એનો, છૂટે મારા મનનો તો કાબૂ - મીઠાં...

નાદે-નાદે ઘૂમતો રહી જગમાં, હું તો બધે ફરતો રહું - મીઠાં...

નાદ તો જ્યાં અટકે, લાગે હૈયું જાશે અટકી તો જરૂર - મીઠાં...

મીઠાં મીઠાં, ઝીણા ઝીણા રણકારે તો વાગે `મા’ ના નૂપુર - મીઠાં...
1987-07-13https://i.ytimg.com/vi/F1ZIH6Pf0-Y/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=F1ZIH6Pf0-Y


First...901902903...Last