BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 911 | Date: 22-Jul-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

વાત મારી સાંભળતી નથી, મારી સાથે કંઈ બોલતી નથી

  No Audio

Vaat Mari Saambhalti Nathi, Mari Saathe Kai Bolti Nathi

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1987-07-22 1987-07-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11900 વાત મારી સાંભળતી નથી, મારી સાથે કંઈ બોલતી નથી વાત મારી સાંભળતી નથી, મારી સાથે કંઈ બોલતી નથી
`મા', જા તારી સાથે હવે હું તો કંઈ નહિ બોલું
પ્રહલાદ કાજે સ્તંભ તોડી, ધ્રુવ કાજે સામે તું તો દોડી
દ્રૌપદી કાજે ભરી સભામાં દોડી, પાર્થ કાજે સારથિ તો બની
જ્ઞાનદેવ કાજે મહિષ મુખે બોલી, નામદેવ કાજે બેસી સામે જતી
અખેચંદ કાજે બાહ્ય ભીની કીધી, સેના ભગત કાજે નાઈ તો બની
દયાહીન તો તું થાતી નથી, દયા તો આજે કેમ કરતી નથી
મીરાં કાજે ઝેર તો પી ગઈ, ગજેંદ્ર કાજે ગરૂડે તો તું ચડી
બલિ કાજે તો તું વામન બની, જગ કાજે તો તું વિરાટ બની
દેશળ કાજે તો ચાકરી તેં કરી, નરસી કાજે તો હુંડી સ્વીકારી
વલ્લભ કાજે નાત તો તેં જમાડી, રામકૃષ્ણ કાજે મૂર્તિમાં જીવંત બની
મારા કાજે આજે બેઠી બ્હેરો કાન ધરી, લાવું દવા તો એની ક્યાંથી
Gujarati Bhajan no. 911 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વાત મારી સાંભળતી નથી, મારી સાથે કંઈ બોલતી નથી
`મા', જા તારી સાથે હવે હું તો કંઈ નહિ બોલું
પ્રહલાદ કાજે સ્તંભ તોડી, ધ્રુવ કાજે સામે તું તો દોડી
દ્રૌપદી કાજે ભરી સભામાં દોડી, પાર્થ કાજે સારથિ તો બની
જ્ઞાનદેવ કાજે મહિષ મુખે બોલી, નામદેવ કાજે બેસી સામે જતી
અખેચંદ કાજે બાહ્ય ભીની કીધી, સેના ભગત કાજે નાઈ તો બની
દયાહીન તો તું થાતી નથી, દયા તો આજે કેમ કરતી નથી
મીરાં કાજે ઝેર તો પી ગઈ, ગજેંદ્ર કાજે ગરૂડે તો તું ચડી
બલિ કાજે તો તું વામન બની, જગ કાજે તો તું વિરાટ બની
દેશળ કાજે તો ચાકરી તેં કરી, નરસી કાજે તો હુંડી સ્વીકારી
વલ્લભ કાજે નાત તો તેં જમાડી, રામકૃષ્ણ કાજે મૂર્તિમાં જીવંત બની
મારા કાજે આજે બેઠી બ્હેરો કાન ધરી, લાવું દવા તો એની ક્યાંથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
vāta mārī sāṁbhalatī nathī, mārī sāthē kaṁī bōlatī nathī
`mā', jā tārī sāthē havē huṁ tō kaṁī nahi bōluṁ
prahalāda kājē staṁbha tōḍī, dhruva kājē sāmē tuṁ tō dōḍī
draupadī kājē bharī sabhāmāṁ dōḍī, pārtha kājē sārathi tō banī
jñānadēva kājē mahiṣa mukhē bōlī, nāmadēva kājē bēsī sāmē jatī
akhēcaṁda kājē bāhya bhīnī kīdhī, sēnā bhagata kājē nāī tō banī
dayāhīna tō tuṁ thātī nathī, dayā tō ājē kēma karatī nathī
mīrāṁ kājē jhēra tō pī gaī, gajēṁdra kājē garūḍē tō tuṁ caḍī
bali kājē tō tuṁ vāmana banī, jaga kājē tō tuṁ virāṭa banī
dēśala kājē tō cākarī tēṁ karī, narasī kājē tō huṁḍī svīkārī
vallabha kājē nāta tō tēṁ jamāḍī, rāmakr̥ṣṇa kājē mūrtimāṁ jīvaṁta banī
mārā kājē ājē bēṭhī bhērō kāna dharī, lāvuṁ davā tō ēnī kyāṁthī

Explanation in English
In his customary style of conversation with Divine Mother,
He is communicating,
You are not listening to me, you are not talking to me, O Mother, now I will not talk to you about anything.
You saved Pralhad by breaking a pillar, and appearing in your Narsimha avatar, you have also protected and healed Dhruva.
When Draupadi was humiliated in front of the whole assembly, you protected her prestige, you became charioteer for Arjuna to guide him in the battlefield.
You made a Buffalo sing the shloka for saint Gnandeo and you sat in front saint Namdeo whenever he did your bhakti (Prayer).
You made your hands wet for Akheychand and saved barber Sena chand from the king by becoming barber.
You are not merciless, O Mother, why are you not showing your mercy today.
Poison did not affect Meerabai, thanks to your grace, you climbed on your Garuda (eagle), and saved the king of Elephant Gajendra from crocodile and liberated him.
You became Dwarf for Bali the asura and then became humongous to save this world.
You served for Desad and provided hundi (jewellery, money...) to Narsi Mehta for his daughter.
You arranged for meal for the whole community and helped Vallabhacharya, you appeared real and gave your vision to saint Ramakrishna in place of your idol.
Today you are giving me deaf ears, where do I get the medicine (solution) for this?
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is describing many incarnation of Lord Vishnu in this bhajan, and he is urging Lord Vishnu and Divine Mother to shower the grace upon him as they have showered their blessings on Prahalad, Dhruva, Draupadi, Arjuna, Ramakrishna and many others. Divine’s blessings are manifested in many forms and many ways.

First...911912913914915...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall