Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 928 | Date: 04-Aug-1987
લંગર વિનાની મારી નાવને માડી, તારા લંગરની જરૂર છે
Laṁgara vinānī mārī nāvanē māḍī, tārā laṁgaranī jarūra chē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 928 | Date: 04-Aug-1987

લંગર વિનાની મારી નાવને માડી, તારા લંગરની જરૂર છે

  No Audio

laṁgara vinānī mārī nāvanē māḍī, tārā laṁgaranī jarūra chē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-08-04 1987-08-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11917 લંગર વિનાની મારી નાવને માડી, તારા લંગરની જરૂર છે લંગર વિનાની મારી નાવને માડી, તારા લંગરની જરૂર છે

અંકુશ વિનાના મારા અહંને માડી, તારા અંકુશની જરૂર છે

તોફાને ચડેલી મારી નાવને માડી, તારા કિનારાની જરૂર છે

સંસાર તાપે સુકાયેલા મારા હૈયાને માડી, તારા પ્રેમની જરૂર છે

અંધકારે અટવાતા મારા હૈયાને માડી, તારા પ્રકાશની તો જરૂર છે

મૂશળધાર વરસતા વરસાદે માડી, તારા છત્રની તો જરૂર છે

વિધાતાના ઘા રૂઝવવા માડી, તારી દવાની જરૂર છે

તારી કસોટીમાં પાર ઉતરવા માડી, તારી કૃપાની જરૂર છે

જિંદગીની ભૂલો માફ કરવા માડી, તારી દયાની જરૂર છે

મારા જનમના બંધન કાપવા માડી, તારા દર્શનની જરૂર છે
View Original Increase Font Decrease Font


લંગર વિનાની મારી નાવને માડી, તારા લંગરની જરૂર છે

અંકુશ વિનાના મારા અહંને માડી, તારા અંકુશની જરૂર છે

તોફાને ચડેલી મારી નાવને માડી, તારા કિનારાની જરૂર છે

સંસાર તાપે સુકાયેલા મારા હૈયાને માડી, તારા પ્રેમની જરૂર છે

અંધકારે અટવાતા મારા હૈયાને માડી, તારા પ્રકાશની તો જરૂર છે

મૂશળધાર વરસતા વરસાદે માડી, તારા છત્રની તો જરૂર છે

વિધાતાના ઘા રૂઝવવા માડી, તારી દવાની જરૂર છે

તારી કસોટીમાં પાર ઉતરવા માડી, તારી કૃપાની જરૂર છે

જિંદગીની ભૂલો માફ કરવા માડી, તારી દયાની જરૂર છે

મારા જનમના બંધન કાપવા માડી, તારા દર્શનની જરૂર છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

laṁgara vinānī mārī nāvanē māḍī, tārā laṁgaranī jarūra chē

aṁkuśa vinānā mārā ahaṁnē māḍī, tārā aṁkuśanī jarūra chē

tōphānē caḍēlī mārī nāvanē māḍī, tārā kinārānī jarūra chē

saṁsāra tāpē sukāyēlā mārā haiyānē māḍī, tārā prēmanī jarūra chē

aṁdhakārē aṭavātā mārā haiyānē māḍī, tārā prakāśanī tō jarūra chē

mūśaladhāra varasatā varasādē māḍī, tārā chatranī tō jarūra chē

vidhātānā ghā rūjhavavā māḍī, tārī davānī jarūra chē

tārī kasōṭīmāṁ pāra utaravā māḍī, tārī kr̥pānī jarūra chē

jiṁdagīnī bhūlō māpha karavā māḍī, tārī dayānī jarūra chē

mārā janamanā baṁdhana kāpavā māḍī, tārā darśananī jarūra chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In his customary style of conversation with Divine Mother,

He is praying...

The boat of my life is without an anchor, O Mother, it is in need of your anchoring.

The ego of mine that is without any control, O Mother, is in need of your control.

The boat that is trapped in a storm, O Mother, is in a need of your shores (refuge).

My heart that is dried up in the heat of these worldly matters, O Mother, is in need of your love.

My heart that is stuck in the darkness (ignorance), O Mother, is in need of your brilliance.

Because of pouring of heavy rains (circumstances), O Mother, I am in need of your protection under your umbrella.

To heal the wounds of destiny, O Mother, I am in need of your medicines.

To pass the test of your challenges, O Mother, I am in need of your grace.

To get forgiveness for my mistakes, O Mother, I am in need of your compassion.

To cut away the bondages of my birth, O Mother, I am in need of your vision.

This prayer bhajan simply explains the glory of Divine Mother. Without the blessings of Divine Mother, nothing is possible. With the grace of Divine Mother, impossible is possible.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 928 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...928929930...Last