BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 928 | Date: 04-Aug-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

લંગર વિનાની મારી નાવને માડી, તારા લંગરની જરૂર છે

  No Audio

Langar Vinani Mari Naav Ne Madi, Tara Langar Ni Jarur Che

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1987-08-04 1987-08-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11917 લંગર વિનાની મારી નાવને માડી, તારા લંગરની જરૂર છે લંગર વિનાની મારી નાવને માડી, તારા લંગરની જરૂર છે
અંકુશ વિનાના મારા અહંને માડી, તારા અંકુશની જરૂર છે
તોફાને ચડેલી મારી નાવને માડી, તારા કિનારાની જરૂર છે
સંસાર તાપે સુકાયેલા મારા હૈયાને માડી, તારા પ્રેમની જરૂર છે
અંધકારે અટવાતા મારા હૈયાને માડી, તારા પ્રકાશની તો જરૂર છે
મૂશળધાર વરસતા વરસાદે માડી, તારા છત્રની તો જરૂર છે
વિધાતાના ઘા રૂઝવવા માડી, તારી દવાની જરૂર છે
તારી કસોટીમાં પાર ઉતરવા માડી, તારી કૃપાની જરૂર છે
જિંદગીની ભૂલો માફ કરવા માડી, તારી દયાની જરૂર છે
મારા જનમના બંધન કાપવા માડી, તારા દર્શનની જરૂર છે
Gujarati Bhajan no. 928 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
લંગર વિનાની મારી નાવને માડી, તારા લંગરની જરૂર છે
અંકુશ વિનાના મારા અહંને માડી, તારા અંકુશની જરૂર છે
તોફાને ચડેલી મારી નાવને માડી, તારા કિનારાની જરૂર છે
સંસાર તાપે સુકાયેલા મારા હૈયાને માડી, તારા પ્રેમની જરૂર છે
અંધકારે અટવાતા મારા હૈયાને માડી, તારા પ્રકાશની તો જરૂર છે
મૂશળધાર વરસતા વરસાદે માડી, તારા છત્રની તો જરૂર છે
વિધાતાના ઘા રૂઝવવા માડી, તારી દવાની જરૂર છે
તારી કસોટીમાં પાર ઉતરવા માડી, તારી કૃપાની જરૂર છે
જિંદગીની ભૂલો માફ કરવા માડી, તારી દયાની જરૂર છે
મારા જનમના બંધન કાપવા માડી, તારા દર્શનની જરૂર છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
laṁgara vinānī mārī nāvanē māḍī, tārā laṁgaranī jarūra chē
aṁkuśa vinānā mārā ahaṁnē māḍī, tārā aṁkuśanī jarūra chē
tōphānē caḍēlī mārī nāvanē māḍī, tārā kinārānī jarūra chē
saṁsāra tāpē sukāyēlā mārā haiyānē māḍī, tārā prēmanī jarūra chē
aṁdhakārē aṭavātā mārā haiyānē māḍī, tārā prakāśanī tō jarūra chē
mūśaladhāra varasatā varasādē māḍī, tārā chatranī tō jarūra chē
vidhātānā ghā rūjhavavā māḍī, tārī davānī jarūra chē
tārī kasōṭīmāṁ pāra utaravā māḍī, tārī kr̥pānī jarūra chē
jiṁdagīnī bhūlō māpha karavā māḍī, tārī dayānī jarūra chē
mārā janamanā baṁdhana kāpavā māḍī, tārā darśananī jarūra chē

Explanation in English
In his customary style of conversation with Divine Mother,
He is praying...
The boat of my life is without an anchor, O Mother, it is in need of your anchoring.
The ego of mine that is without any control, O Mother, is in need of your control.
The boat that is trapped in a storm, O Mother, is in a need of your shores (refuge).
My heart that is dried up in the heat of these worldly matters, O Mother, is in need of your love.
My heart that is stuck in the darkness (ignorance), O Mother, is in need of your brilliance.
Because of pouring of heavy rains (circumstances), O Mother, I am in need of your protection under your umbrella.
To heal the wounds of destiny, O Mother, I am in need of your medicines.
To pass the test of your challenges, O Mother, I am in need of your grace.
To get forgiveness for my mistakes, O Mother, I am in need of your compassion.
To cut away the bondages of my birth, O Mother, I am in need of your vision.
This prayer bhajan simply explains the glory of Divine Mother. Without the blessings of Divine Mother, nothing is possible. With the grace of Divine Mother, impossible is possible.

First...926927928929930...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall