Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 935 | Date: 08-Aug-1987
સાથ તારો બીજો દે ના દે, તું તો માડી
Sātha tārō bījō dē nā dē, tuṁ tō māḍī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 935 | Date: 08-Aug-1987

સાથ તારો બીજો દે ના દે, તું તો માડી

  No Audio

sātha tārō bījō dē nā dē, tuṁ tō māḍī

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1987-08-08 1987-08-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11924 સાથ તારો બીજો દે ના દે, તું તો માડી સાથ તારો બીજો દે ના દે, તું તો માડી

   દુઃખમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

હસતો રહું, સદા હસતો રહું હું તો માડી

   હાસ્યમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

ધીરજ ખૂટે જીવનમાં જ્યારે મારી તો માડી

   ધીરજમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

વિચલિત બનું જ્યારે જ્યારે હું તો માડી

   સ્થિરતામાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

ભૂલો કરતો રહ્યો છું ઘણી હું તો માડી

   માફીમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

છલકાઉં મદમાં જ્યારે, અંકુશ મૂકજે તારો માડી

   અંકુશમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

પ્રેમ ભૂખ્યો છું, હું તો બાળ તારો માડી

   પ્રેમમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

લાગું જો દયાને પાત્ર હું તો માડી

   દયામાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

અટવાવું અંધકારે જ્યારે જ્યારે માડી

   પ્રકાશમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

હૈયે જાગે ઝંખના તારા દર્શનની માડી

   દર્શનમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે
View Original Increase Font Decrease Font


સાથ તારો બીજો દે ના દે, તું તો માડી

   દુઃખમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

હસતો રહું, સદા હસતો રહું હું તો માડી

   હાસ્યમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

ધીરજ ખૂટે જીવનમાં જ્યારે મારી તો માડી

   ધીરજમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

વિચલિત બનું જ્યારે જ્યારે હું તો માડી

   સ્થિરતામાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

ભૂલો કરતો રહ્યો છું ઘણી હું તો માડી

   માફીમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

છલકાઉં મદમાં જ્યારે, અંકુશ મૂકજે તારો માડી

   અંકુશમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

પ્રેમ ભૂખ્યો છું, હું તો બાળ તારો માડી

   પ્રેમમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

લાગું જો દયાને પાત્ર હું તો માડી

   દયામાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

અટવાવું અંધકારે જ્યારે જ્યારે માડી

   પ્રકાશમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે

હૈયે જાગે ઝંખના તારા દર્શનની માડી

   દર્શનમાં સાથ તારો તો દઈ દેજે




સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sātha tārō bījō dē nā dē, tuṁ tō māḍī

   duḥkhamāṁ sātha tārō tō daī dējē

hasatō rahuṁ, sadā hasatō rahuṁ huṁ tō māḍī

   hāsyamāṁ sātha tārō tō daī dējē

dhīraja khūṭē jīvanamāṁ jyārē mārī tō māḍī

   dhīrajamāṁ sātha tārō tō daī dējē

vicalita banuṁ jyārē jyārē huṁ tō māḍī

   sthiratāmāṁ sātha tārō tō daī dējē

bhūlō karatō rahyō chuṁ ghaṇī huṁ tō māḍī

   māphīmāṁ sātha tārō tō daī dējē

chalakāuṁ madamāṁ jyārē, aṁkuśa mūkajē tārō māḍī

   aṁkuśamāṁ sātha tārō tō daī dējē

prēma bhūkhyō chuṁ, huṁ tō bāla tārō māḍī

   prēmamāṁ sātha tārō tō daī dējē

lāguṁ jō dayānē pātra huṁ tō māḍī

   dayāmāṁ sātha tārō tō daī dējē

aṭavāvuṁ aṁdhakārē jyārē jyārē māḍī

   prakāśamāṁ sātha tārō tō daī dējē

haiyē jāgē jhaṁkhanā tārā darśananī māḍī

   darśanamāṁ sātha tārō tō daī dējē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In his customary style of conversation with Divine Mother,

He is praying...

Whether you support in any other way or not, O Mother, please accompany me in my grief.

I remain smiling and always I want to remain smiling, O Mother, please accompany me in my happiness.

When my patience falls short in my life, O Mother, please accompany me in my patience.

Whenever I get distracted, O Mother, please accompany in my stability.

I have been making many mistakes, O Mother, please support me by your forgiveness.

When I indulge in temptations, please control me, O Mother, please give me your support in my restraint.

I am hungry for love, this child of yours, O Mother, please give your support and love me.

If you find me worthy of your kindness, O Mother, please support me with your kindness.

Whenever I am stuck in darkness, O Mother, please accompany me with your brightness.

As I long for your vision, O Mother, please support me in giving your vision.

Kaka is yearning for Divine Mother ‘s presence next to him in his joy, sorrow, ignorance. He is praying for forgiveness, for stability, for guidance from Divine Mother and He is yearning for her vision.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 935 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...934935936...Last