BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 949 | Date: 20-Aug-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ સૂવે સુખની નીંદર, કોઈ દુઃખના ડૂસકાં ભરે

  No Audio

Koi Suve Sukh Ni Nindar, Koi Dukh Na Duska Bhare

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)


1987-08-20 1987-08-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11938 કોઈ સૂવે સુખની નીંદર, કોઈ દુઃખના ડૂસકાં ભરે કોઈ સૂવે સુખની નીંદર, કોઈ દુઃખના ડૂસકાં ભરે
જેવું જેનું ભાગ્ય જગતમાં, એવું એ તો લણે
કોઈ તંદુરસ્તીએ મહાલે, કોઈ રોગના શ્વાસો ભરે - જેવું જેનું...
કોઈ ભૂખે દિન વિતાવે, કોઈ દિનમાં સો વાર જમે - જેવું જેનું...
કોઈ અપમાને જિંદગી કાઢે, કોઈના બોલે જગત મરે - જેવું જેનું...
કોઈની જીભે તો ઝેર વસે, કોઈની જીભે મધ તો ઝરે - જેવું જેનું...
કોઈ આરામે જિંદગી વિતાવે, કોઈ મજૂરીએ તનડું તોડે - જેવું જેનું...
કોઈ ભણીને જ્ઞાન વધારે, કોઈ તો અજ્ઞાનમાં ડૂબે - જેવું જેનું...
કોઈ તો સુંદરતામાં નહાયે, કોઈ તો દીઠાં ના ગમે - જેવું જેનું...
કોઈને જોતાં વહાલ ઊપજે, કોઈને જોઈ ઘૃણા જન્મે - જેવું જેનું...
કોઈ તો પાપમાં ડૂબ્યો રહે, કોઈ તો પુણ્ય ભેગું કરે - જેવું જેનું...
કોઈ એકલવાયું જીવન જીવે, કોઈની પાસે ટોળું વળે - જેવું જેનું...
Gujarati Bhajan no. 949 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ સૂવે સુખની નીંદર, કોઈ દુઃખના ડૂસકાં ભરે
જેવું જેનું ભાગ્ય જગતમાં, એવું એ તો લણે
કોઈ તંદુરસ્તીએ મહાલે, કોઈ રોગના શ્વાસો ભરે - જેવું જેનું...
કોઈ ભૂખે દિન વિતાવે, કોઈ દિનમાં સો વાર જમે - જેવું જેનું...
કોઈ અપમાને જિંદગી કાઢે, કોઈના બોલે જગત મરે - જેવું જેનું...
કોઈની જીભે તો ઝેર વસે, કોઈની જીભે મધ તો ઝરે - જેવું જેનું...
કોઈ આરામે જિંદગી વિતાવે, કોઈ મજૂરીએ તનડું તોડે - જેવું જેનું...
કોઈ ભણીને જ્ઞાન વધારે, કોઈ તો અજ્ઞાનમાં ડૂબે - જેવું જેનું...
કોઈ તો સુંદરતામાં નહાયે, કોઈ તો દીઠાં ના ગમે - જેવું જેનું...
કોઈને જોતાં વહાલ ઊપજે, કોઈને જોઈ ઘૃણા જન્મે - જેવું જેનું...
કોઈ તો પાપમાં ડૂબ્યો રહે, કોઈ તો પુણ્ય ભેગું કરે - જેવું જેનું...
કોઈ એકલવાયું જીવન જીવે, કોઈની પાસે ટોળું વળે - જેવું જેનું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī sūvē sukhanī nīṁdara, kōī duḥkhanā ḍūsakāṁ bharē
jēvuṁ jēnuṁ bhāgya jagatamāṁ, ēvuṁ ē tō laṇē
kōī taṁdurastīē mahālē, kōī rōganā śvāsō bharē - jēvuṁ jēnuṁ...
kōī bhūkhē dina vitāvē, kōī dinamāṁ sō vāra jamē - jēvuṁ jēnuṁ...
kōī apamānē jiṁdagī kāḍhē, kōīnā bōlē jagata marē - jēvuṁ jēnuṁ...
kōīnī jībhē tō jhēra vasē, kōīnī jībhē madha tō jharē - jēvuṁ jēnuṁ...
kōī ārāmē jiṁdagī vitāvē, kōī majūrīē tanaḍuṁ tōḍē - jēvuṁ jēnuṁ...
kōī bhaṇīnē jñāna vadhārē, kōī tō ajñānamāṁ ḍūbē - jēvuṁ jēnuṁ...
kōī tō suṁdaratāmāṁ nahāyē, kōī tō dīṭhāṁ nā gamē - jēvuṁ jēnuṁ...
kōīnē jōtāṁ vahāla ūpajē, kōīnē jōī ghr̥ṇā janmē - jēvuṁ jēnuṁ...
kōī tō pāpamāṁ ḍūbyō rahē, kōī tō puṇya bhēguṁ karē - jēvuṁ jēnuṁ...
kōī ēkalavāyuṁ jīvana jīvē, kōīnī pāsē ṭōluṁ valē - jēvuṁ jēnuṁ...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan on destiny,
He is saying...
Someone is sleeping in happiness, while someone is crying in unhappiness.
Whatever is our destiny in the world, that is what we have reaped.
Someone is enjoying good health, while someone is taking every breath in sickness.
Someone is spending the whole day in hunger, while someone is eating hundred times in a day.
Someone faces insults his whole life, while someone gets praises all the time.
Someone speaks only hurtful words, while someone talks very sweetly.
Someone is living life of comfort and rest, while someone is working very hard in life.
Someone improves on knowledge by studying, while someone remains stagnant in ignorance.
Someone is very beautiful, while someone is too ugly to look at.
Looking at someone, affection is felt, while looking at someone disgust is felt.
Someone remains drowned in sins, while someone is all virtuous.
Someone lives life of loneliness, while someone lives life surrounded by people.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that all our experiences, feelings and achievements in life are the result of our own destiny, which is the result of our previous karmas (actions). Kaka (Satguru Devendra Ghia) is introspecting to tell us that quality of current life is the direct result of our previous actions. So, we are the ones, entirely responsible for our destiny. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to have good thoughts, which will result in good actions, which will result in good vibrations not only in our lives and relationships, but will bring universal peace and harmony.

First...946947948949950...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall