Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 951 | Date: 21-Aug-1987
નથી જોવાનો ઉપરવાળો તારી પાઈ કે પૈસાની પુરાંત રે
Nathī jōvānō uparavālō tārī pāī kē paisānī purāṁta rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 951 | Date: 21-Aug-1987

નથી જોવાનો ઉપરવાળો તારી પાઈ કે પૈસાની પુરાંત રે

  No Audio

nathī jōvānō uparavālō tārī pāī kē paisānī purāṁta rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1987-08-21 1987-08-21 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11940 નથી જોવાનો ઉપરવાળો તારી પાઈ કે પૈસાની પુરાંત રે નથી જોવાનો ઉપરવાળો તારી પાઈ કે પૈસાની પુરાંત રે

જોશે એ તો પાપ-પુણ્યનું ખાતું, એ તો ત્યાં વંચાય રે

જોયા કેટલા નાટક-સિનેમા, ગણતરી એની નવ થાય રે

હાથ દીધો કેટલાના દુઃખમાં, ગણતરી ત્યાં તો થાય રે

ત્રાસ દઈ મેળવ્યું કેટલું, એ તો ત્યાં નોંધાય રે

કરશે હડધૂત તું જો અન્યને, ઉપરવાળો રાજી નવ થાય રે

દીધી અણમૂલી કાયા, કીધો ઉપયોગ સાચો ખોટો, એ નોંધાય રે

પાપ-પુણ્યના સદાયે તારા, લેખા એના લખાય રે

વધારજે તારા પુણ્યનું ખાતું, એ તો ત્યાં વંચાય રે

ના લઈ જઈ શકશે બીજી મૂડી, પુણ્ય ભેગું કરવા લાગી જા રે
View Original Increase Font Decrease Font


નથી જોવાનો ઉપરવાળો તારી પાઈ કે પૈસાની પુરાંત રે

જોશે એ તો પાપ-પુણ્યનું ખાતું, એ તો ત્યાં વંચાય રે

જોયા કેટલા નાટક-સિનેમા, ગણતરી એની નવ થાય રે

હાથ દીધો કેટલાના દુઃખમાં, ગણતરી ત્યાં તો થાય રે

ત્રાસ દઈ મેળવ્યું કેટલું, એ તો ત્યાં નોંધાય રે

કરશે હડધૂત તું જો અન્યને, ઉપરવાળો રાજી નવ થાય રે

દીધી અણમૂલી કાયા, કીધો ઉપયોગ સાચો ખોટો, એ નોંધાય રે

પાપ-પુણ્યના સદાયે તારા, લેખા એના લખાય રે

વધારજે તારા પુણ્યનું ખાતું, એ તો ત્યાં વંચાય રે

ના લઈ જઈ શકશે બીજી મૂડી, પુણ્ય ભેગું કરવા લાગી જા રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nathī jōvānō uparavālō tārī pāī kē paisānī purāṁta rē

jōśē ē tō pāpa-puṇyanuṁ khātuṁ, ē tō tyāṁ vaṁcāya rē

jōyā kēṭalā nāṭaka-sinēmā, gaṇatarī ēnī nava thāya rē

hātha dīdhō kēṭalānā duḥkhamāṁ, gaṇatarī tyāṁ tō thāya rē

trāsa daī mēlavyuṁ kēṭaluṁ, ē tō tyāṁ nōṁdhāya rē

karaśē haḍadhūta tuṁ jō anyanē, uparavālō rājī nava thāya rē

dīdhī aṇamūlī kāyā, kīdhō upayōga sācō khōṭō, ē nōṁdhāya rē

pāpa-puṇyanā sadāyē tārā, lēkhā ēnā lakhāya rē

vadhārajē tārā puṇyanuṁ khātuṁ, ē tō tyāṁ vaṁcāya rē

nā laī jaī śakaśē bījī mūḍī, puṇya bhēguṁ karavā lāgī jā rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan of life approach,

He is saying...

God up there is not going to look at your material wealth, he is going to read your account of sins and virtues.

How many cinemas and dramas, you have seen, that will not be counted up there. To how many you gave help, that will be counted.

How much you have obtained by harassing others, that will be noted.

If you ignore others, God up there will not be happy.

You have been given this invaluable body, right or wrong use of it will be noted up there.

Your account of sins and virtues will be maintained up there.

Increase the positive balance of virtuous deeds, that will be read up there.

You will not be able to take any other wealth or treasure. Start collecting the wealth of virtue.

Kaka is explaining and guiding us that no material wealth is going to come with us when we depart from this world. Only thing that will accompany us and will be taken into consideration will be a tally of our sins and virtues. So, Kaka is urging us to direct ourselves towards good thoughts, good deeds and good behaviour. While we have this invaluable body as a mode to perform, we must make the best use of our mind and heart. That will be the ultimate fulfilment of our birth as a human.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 951 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...949950951...Last