Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 977 | Date: 04-Sep-1987
છોડી દે હૈયેથી બધી આશાઓ તો ખોટી
Chōḍī dē haiyēthī badhī āśāō tō khōṭī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 977 | Date: 04-Sep-1987

છોડી દે હૈયેથી બધી આશાઓ તો ખોટી

  Audio

chōḍī dē haiyēthī badhī āśāō tō khōṭī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-04 1987-09-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11966 છોડી દે હૈયેથી બધી આશાઓ તો ખોટી છોડી દે હૈયેથી બધી આશાઓ તો ખોટી

ભરી નિર્મળતા, ચિત્તડું પ્રભુમાં દે તું જોડી

કરી ખોટાં વિચારો, ના દે મનડાંને તારા બાંધી - ભરી...

તાંતણાં વેરના હૈયેથી તો સઘળા દેજે બાળી - ભરી...

આળસને તો સદા, દેજે હૈયેથી તો હટાવી - ભરી...

સફળતા મળે ના મળે, ના ધીરજ દેજે ગુમાવી - ભરી...

યત્નોમાં સદા લાગી, કરજે યત્નોની તો તૈયારી - ભરી...

ના જાજે ખેંચાઈ લોભ-મોહમાં, દેજે એને પ્રભુમાં વાળી - ભરી...

લાલચ જાગે ન જાગે, ના જાતો એમાં લલચાઈ - ભરી...

કામ-ક્રોધને હૈયેથી તો દે સદા તું તો બાળી - ભરી...

છોડી અસત્ય હૈયેથી, સત્યથી સદા કર પ્રીતિ - ભરી...

સ્થાપી અહિંસા હૈયે, દે હિંસાને સદા ત્યાગી - ભરી...
https://www.youtube.com/watch?v=l-UMyLqtylg
View Original Increase Font Decrease Font


છોડી દે હૈયેથી બધી આશાઓ તો ખોટી

ભરી નિર્મળતા, ચિત્તડું પ્રભુમાં દે તું જોડી

કરી ખોટાં વિચારો, ના દે મનડાંને તારા બાંધી - ભરી...

તાંતણાં વેરના હૈયેથી તો સઘળા દેજે બાળી - ભરી...

આળસને તો સદા, દેજે હૈયેથી તો હટાવી - ભરી...

સફળતા મળે ના મળે, ના ધીરજ દેજે ગુમાવી - ભરી...

યત્નોમાં સદા લાગી, કરજે યત્નોની તો તૈયારી - ભરી...

ના જાજે ખેંચાઈ લોભ-મોહમાં, દેજે એને પ્રભુમાં વાળી - ભરી...

લાલચ જાગે ન જાગે, ના જાતો એમાં લલચાઈ - ભરી...

કામ-ક્રોધને હૈયેથી તો દે સદા તું તો બાળી - ભરી...

છોડી અસત્ય હૈયેથી, સત્યથી સદા કર પ્રીતિ - ભરી...

સ્થાપી અહિંસા હૈયે, દે હિંસાને સદા ત્યાગી - ભરી...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chōḍī dē haiyēthī badhī āśāō tō khōṭī

bharī nirmalatā, cittaḍuṁ prabhumāṁ dē tuṁ jōḍī

karī khōṭāṁ vicārō, nā dē manaḍāṁnē tārā bāṁdhī - bharī...

tāṁtaṇāṁ vēranā haiyēthī tō saghalā dējē bālī - bharī...

ālasanē tō sadā, dējē haiyēthī tō haṭāvī - bharī...

saphalatā malē nā malē, nā dhīraja dējē gumāvī - bharī...

yatnōmāṁ sadā lāgī, karajē yatnōnī tō taiyārī - bharī...

nā jājē khēṁcāī lōbha-mōhamāṁ, dējē ēnē prabhumāṁ vālī - bharī...

lālaca jāgē na jāgē, nā jātō ēmāṁ lalacāī - bharī...

kāma-krōdhanē haiyēthī tō dē sadā tuṁ tō bālī - bharī...

chōḍī asatya haiyēthī, satyathī sadā kara prīti - bharī...

sthāpī ahiṁsā haiyē, dē hiṁsānē sadā tyāgī - bharī...
English Explanation Increase Font Decrease Font


Kakaji has taken us on a journey of awareness and change in our priorities, our focus and our faith in Divine.

He is saying...

Please remove all false hopes from the heart,

Fill the heart with purity and connect with Divine.

By having wrong thoughts, don’t create bondages.

Burn all the threads of revenge from the heart, and remove laziness forever.

Whether success is achieved or not, don’t let go of patience from your heart. Always make efforts, and always be prepared to make efforts.

Don’t get drawn in greed and temptations, steer them towards Divine.

Whether attraction rises or not, don’t get enamoured by it.

Please remove anger and lust from the heart forever.

Dispel all untruths from the heart, and connect with the truth forever.

Adopt nonviolence in the heart, and remove violent tendencies from the heart forever.

Kaka is guiding us to make constant efforts to root out all our bad attributes from the heart. Fill our hearts with love and compassion, our time with noble actions and our mind with good thoughts. It is the foundation of any spiritual awareness and growth. Character is self restraint, self restraint is self direction, self direction is concentration.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 977 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...976977978...Last