Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 983 | Date: 05-Sep-1987
બુદ્ધિ વેચાતી જો મળે, મૂરખ ના રહે કોઈ
Buddhi vēcātī jō malē, mūrakha nā rahē kōī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 983 | Date: 05-Sep-1987

બુદ્ધિ વેચાતી જો મળે, મૂરખ ના રહે કોઈ

  No Audio

buddhi vēcātī jō malē, mūrakha nā rahē kōī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-05 1987-09-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11972 બુદ્ધિ વેચાતી જો મળે, મૂરખ ના રહે કોઈ બુદ્ધિ વેચાતી જો મળે, મૂરખ ના રહે કોઈ

મુક્તિ જો સહજમાં મળે, સહુ કોઈ મુક્ત હોય

તૂટયો જે તાંતણો ભક્તિનો તારો, ત્યાંથી એને જોડ

વિશ્વાસે-વિશ્વાસે વધતું આગળ, હૈયેથી વિશ્વાસ ના છોડ

પડી વાદમાં, વેડફ ના સમય, વાદમાં માથું ના ફોડ

કરજે યત્નો તું સાચા, મનડું ને તનડું એમાં જોડ

કરતો રહી વિશ્વાસે કર્મો, ચિત્તડું તો પ્રભુમાં જોડ

વિચલિત ના બનતો યત્નોમાં, પૂરશે પ્રભુ તો કોડ

લાભ તો છે પ્રભુના ચરણમાં, ચરણમાં હૈયું તો જોડ

મળશે ત્યાં તો અનહદ શાંતિ, ચરણમાં પ્રભુના દોડ

કદમ-કદમ પર આવે ભલે આફતો, વિશ્વાસ હૈયેથી ના તોડ

આનંદસાગર છે મારા પ્રભુ, આનંદે-આનંદે તો ડોલ
View Original Increase Font Decrease Font


બુદ્ધિ વેચાતી જો મળે, મૂરખ ના રહે કોઈ

મુક્તિ જો સહજમાં મળે, સહુ કોઈ મુક્ત હોય

તૂટયો જે તાંતણો ભક્તિનો તારો, ત્યાંથી એને જોડ

વિશ્વાસે-વિશ્વાસે વધતું આગળ, હૈયેથી વિશ્વાસ ના છોડ

પડી વાદમાં, વેડફ ના સમય, વાદમાં માથું ના ફોડ

કરજે યત્નો તું સાચા, મનડું ને તનડું એમાં જોડ

કરતો રહી વિશ્વાસે કર્મો, ચિત્તડું તો પ્રભુમાં જોડ

વિચલિત ના બનતો યત્નોમાં, પૂરશે પ્રભુ તો કોડ

લાભ તો છે પ્રભુના ચરણમાં, ચરણમાં હૈયું તો જોડ

મળશે ત્યાં તો અનહદ શાંતિ, ચરણમાં પ્રભુના દોડ

કદમ-કદમ પર આવે ભલે આફતો, વિશ્વાસ હૈયેથી ના તોડ

આનંદસાગર છે મારા પ્રભુ, આનંદે-આનંદે તો ડોલ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

buddhi vēcātī jō malē, mūrakha nā rahē kōī

mukti jō sahajamāṁ malē, sahu kōī mukta hōya

tūṭayō jē tāṁtaṇō bhaktinō tārō, tyāṁthī ēnē jōḍa

viśvāsē-viśvāsē vadhatuṁ āgala, haiyēthī viśvāsa nā chōḍa

paḍī vādamāṁ, vēḍapha nā samaya, vādamāṁ māthuṁ nā phōḍa

karajē yatnō tuṁ sācā, manaḍuṁ nē tanaḍuṁ ēmāṁ jōḍa

karatō rahī viśvāsē karmō, cittaḍuṁ tō prabhumāṁ jōḍa

vicalita nā banatō yatnōmāṁ, pūraśē prabhu tō kōḍa

lābha tō chē prabhunā caraṇamāṁ, caraṇamāṁ haiyuṁ tō jōḍa

malaśē tyāṁ tō anahada śāṁti, caraṇamāṁ prabhunā dōḍa

kadama-kadama para āvē bhalē āphatō, viśvāsa haiyēthī nā tōḍa

ānaṁdasāgara chē mārā prabhu, ānaṁdē-ānaṁdē tō ḍōla
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying...

If intelligence is sold and made available then no one will remain unintelligent.

If liberation is naturally achievable, then everyone will be liberated.

From wherever your thread of devotion is broken, please connect it back from that point.

With faith and more faith, move forward. Never leave faith from the heart.

Don’t waste time in arguments and reasoning, don’t break your head in reasoning

Make truthful and sincere efforts, and sync your mind and heart in devotion.

Continue doing actions with full faith and connect your consciousness with Divine consciousness.

Never be distracted in your efforts, then God will connect the dots.

There are infinite blessings in the feet of Divine, rest your heart in the feet of Divine. You will find eternal peace in there, just run to the feet of Divine.

Every step of the way, challenges may arise, but never lose your faith.

Ocean of joy is my Almighty, dance away in joy and bliss.

Kaka is explaining that key elements of walking on spiritual path are sincere efforts in the direction of Divine aligned with utmost faith, and conducting selfless actions, which are the actions of Divine. Then, there is no stopping of Divine grace.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 983 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...982983984...Last