Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 985 | Date: 07-Sep-1987
આવ્યા દિન બે દિનના મહેમાન બનીને સહુ તો જગમાં
Āvyā dina bē dinanā mahēmāna banīnē sahu tō jagamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 985 | Date: 07-Sep-1987

આવ્યા દિન બે દિનના મહેમાન બનીને સહુ તો જગમાં

  No Audio

āvyā dina bē dinanā mahēmāna banīnē sahu tō jagamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-09-07 1987-09-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11974 આવ્યા દિન બે દિનના મહેમાન બનીને સહુ તો જગમાં આવ્યા દિન બે દિનના મહેમાન બનીને સહુ તો જગમાં

જગત તો છે, એક અનોખી ધરમશાળા

એક તો આવે, લે વિદાય તો બીજા, આ જગમાં

રહે ન કોઈ કાયમ જગમાં, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા

લાવ્યા ન કંઈ કોઈ સાથે તો આ જગમાં

લઈ જાશે ન કંઈ સાથે જગમાં, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા

કર્મો કેરી પૂંજી તો વાપરશે, લાવ્યા જે સાથે જગમાં

કરશે ભેગી સાથે કર્મની પૂંજી, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા

લખાવી ગયા કંઈક નામ અનોખા તો આ જગમાં

કંઈક બોળી ગયા નામ જગમાં, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા

થાશે મુલાકાત કંઈકની, હતાં બધાં એ તો અજાણ્યા

સમય સમય પર પડશે તો છૂટા, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા
View Original Increase Font Decrease Font


આવ્યા દિન બે દિનના મહેમાન બનીને સહુ તો જગમાં

જગત તો છે, એક અનોખી ધરમશાળા

એક તો આવે, લે વિદાય તો બીજા, આ જગમાં

રહે ન કોઈ કાયમ જગમાં, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા

લાવ્યા ન કંઈ કોઈ સાથે તો આ જગમાં

લઈ જાશે ન કંઈ સાથે જગમાં, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા

કર્મો કેરી પૂંજી તો વાપરશે, લાવ્યા જે સાથે જગમાં

કરશે ભેગી સાથે કર્મની પૂંજી, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા

લખાવી ગયા કંઈક નામ અનોખા તો આ જગમાં

કંઈક બોળી ગયા નામ જગમાં, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા

થાશે મુલાકાત કંઈકની, હતાં બધાં એ તો અજાણ્યા

સમય સમય પર પડશે તો છૂટા, જગ તો છે એક અનોખી ધરમશાળા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvyā dina bē dinanā mahēmāna banīnē sahu tō jagamāṁ

jagata tō chē, ēka anōkhī dharamaśālā

ēka tō āvē, lē vidāya tō bījā, ā jagamāṁ

rahē na kōī kāyama jagamāṁ, jaga tō chē ēka anōkhī dharamaśālā

lāvyā na kaṁī kōī sāthē tō ā jagamāṁ

laī jāśē na kaṁī sāthē jagamāṁ, jaga tō chē ēka anōkhī dharamaśālā

karmō kērī pūṁjī tō vāparaśē, lāvyā jē sāthē jagamāṁ

karaśē bhēgī sāthē karmanī pūṁjī, jaga tō chē ēka anōkhī dharamaśālā

lakhāvī gayā kaṁīka nāma anōkhā tō ā jagamāṁ

kaṁīka bōlī gayā nāma jagamāṁ, jaga tō chē ēka anōkhī dharamaśālā

thāśē mulākāta kaṁīkanī, hatāṁ badhāṁ ē tō ajāṇyā

samaya samaya para paḍaśē tō chūṭā, jaga tō chē ēka anōkhī dharamaśālā
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this bhajan, he is shedding light on the reality of this world.

He is saying...

We have all come in this world as a guest for a day or two.

This world is such a unique guest house.

One comes and the other one takes leave from the guest house.

No one stays in this world forever,

This world is such a unique guest house.

No one has brought anything with them in this world,

And no one will be able to take back anything from this world.

This world is such a unique guest house.

The positive balance of Karmas (actions) will be utilised, and the positive balance of Karmas (actions) will have to be collected.

This world is such a unique guest house.

Many have created unique names for themselves, and many have ruined their names.

This world is such a unique guest house.

Many will be met during the stay, though they were not known before,

and time and time again, they will be separated,

This world is such a unique guest house.

Kaka is explaining the transient nature of this world. Nothing is permanent, even our existence is temporary in this world. Temporary is the reality of life. The goal of spirituality and spiritual practice is to realize this fact and search for the actual purpose of life. Which is to be united with The Supreme. This goal can be achieved with our body, mind and heart. When both our purpose and actions are directed towards Divine, life becomes a celebration.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 985 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...985986987...Last